Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 23. oktoober 2012 - Strasbourg
 Martin Ehrenhauseri puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod
 Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020
 Käibemaksupõhised omavahendid *
 Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
 Sobivus komisjoni juhatusse (kodukorra artikli 191 lõike 1 tõlgendamine)
 Paranduseelarve projekt nr 4/2012
 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
 Metsapaljundusmaterjal ***I
 Euroopa kodanike aasta (2013) ***I
 Ühised viisapiirangud Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele
 Ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamine
 Reisijate õigused kõikide transpordiliikide puhul
 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, nõukogu
 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine (Leonard Orban)
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/009 NL/Gelderland
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2011/021 NL/Zalco
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: taotlus EGF/2010/015 FR/Peugeot
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/003 DK/VESTAS
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt: taotlus EGF/2012/002 DE/manroland
 Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I
 Meremeeste väljaõppe miinimumtase ***I
 Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon Euroopa ühenduste ning Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist ***
 ELi arengupoliitika tulevik
 VKEd: konkurentsivõime ja ärivõimalused
 Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega
Tekstid (580 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika