Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 23. lokakuuta 2012 - Strasbourg
 Martin Ehrenhauserin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat
 Vuosia 2014–2020 koskeva monivuotinen rahoituskehys
 Arvonlisäveroon perustuvat omat varat *
 Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I
 Vaalikelpoisuus valiokunnan puheenjohtajistoon (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohdan tulkinta)
 Lisätalousarvioesitys nro 4/2012
 Vastuuvapaus 2010: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 Vastuuvapaus 2010: Euroopan lääkevirasto
 Metsänviljelyaineisto ***I
 Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuosi (2013) ***I
 Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset
 Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano
 Matkustajien oikeudet Euroopan unionissa
 Vastuuvapaus 2010: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto
 Vastuuvapaus 2010: Euroopan ympäristökeskus
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Leonard Orban)
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/009 NL/Gelderland
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/021 NL/Zalco
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2010/015 FR/Peugeot
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/003 DK/Vestas, Tanska
 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa
 Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva yhteisön valvontajärjestelmä ***I
 Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ***I
 EY:n ja Israelin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (CAA) ***
 EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuus
 Pk-yritykset: kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet
 Kauppa- ja taloussuhteet Yhdysvaltoihin
Tekstit (629 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö