Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
 Prašymas atšaukti Parlamento nario Martino Ehrenhauserio imunitetą
 Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa
 Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu *
 Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I
 Teisė būti išrinktam į komiteto biurą (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalies išaiškinimas)
 Taisomojo biudžeto projektas Nr. 4/2012. Nuosavi ištekliai, rizikos pasidalijimo priemonės, „EuroGlobe“
 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba
 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra
 Miško dauginamoji medžiaga ***I
 Europos piliečių metai (2013 m.) ***I
 Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymas Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla
 Bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimas
 Visų rūšių transporto keleivių teisės
 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Taryba
 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra
 Audito Rūmų nario skyrimas (Leonard Orban)
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2012/001 IE/Talk Talk“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/015 SE/AstraZeneca“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/019 ES/ Galicia Metal“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/009 NL/Gelderland“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2011/021 NL/Zalco“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2010/015 FR/Peugeot“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2012/003 DK/VESTAS“
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: paraiška „EGF/2012/002 DE/manroland“
 Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas ***I
 Minimalus jūrininkų rengimas ***I
 Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp EB ir Izraelio Valstybės, protokolas dėl pramonės produktų atitikties vertinimo ir pripažinimo (AVP) ***
 ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė
 Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės
 Prekyba ir ekonominiai santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
Tekstai (612 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika