Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 23 ta' Ottubru 2012 - Strasburgu
 Il-konklużjoni, għan-nom tal-UE, tal-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Alimentari
 Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 - it-taqsimiet kollha
 Il-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
 Ir-riżorsa proprja bbażata fuq taxxa fuq il-valur miżjud *
 Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni ***I
 Eliġibbilta' għall-bureau ta' kumitat (interpretazzjoni tal-Artikolu 191(1), tar-Regoli ta' Proċedura)
 Baġit emendatorju Nru 4/2012 : riżorsi proprji, strumenti ta' qsim tar-riskju, EuroGlobe
 Kwittanza 2010: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel
 Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
 Materjal riproduttiv tal-foresti ***I
 Is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013) ***I
 Restrizzjonijiet komuni rigward il-viżi għal uffiċjali Russi involuti fil-każ ta' Sergei Magnitsky
 L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew
 Id-drittijiet tal-passiġġieri fil-mezzi kollha tat-trasport
 Kwittanza 2010: Baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill
 Kwittanza 2010: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
 Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri
 Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2011/021 NL/Zalco
 Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2010/015 FR/Peugeot
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2012/003 DK/VESTAS - Id-Danimarka
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2012/002 DE/manroland/Ġermanja
 Reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju ***I
 Livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara ***I
 Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Iżrael dwar Ftehim bejn il-KE u l-Iżrael dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (CAA) ***
 Il-futur tal-politika tal-UE għall-iżvilupp
 SMEs: kompetittività u opportunitajiet kummerċjali
 Relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mal-Istati Uniti
Testi (644 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza