Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 23 oktober 2012 - Straatsburg
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Martin Ehrenhauser
 Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen
 Meerjarig financieel kader 2014-2020
 Eigen middelen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde *
 Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting ***I
 Verkiesbaarheid voor het bureau van een commissie (interpretatie van artikel 191, lid 1, van het Reglement)
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2012
 Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
 Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau
 Bosbouwkundig teeltmateriaal ***I
 Europees Jaar van de burger (2013) ***I
 Gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski
 Tenuitvoerlegging van de wetgeving op gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim
 Passagiersrechten in alle vervoerswijzen
 Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad
 Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Leonard Orban)
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Aanvraag EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Aanvraag EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/009 NL/Gelderland Bouw
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Aanvraag EGF/2011/021 NL/Zalco
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2010/015 FR/ Peugeot
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/003 DK/VESTAS
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2012/002 DE/ manroland, Duitsland
 Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I
 Minimumopleidingsniveau van zeevarenden ***I
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël inzake conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten (CA) ***
 De toekomst van het ontwikkelingsbeleid van de EU
 Kleine en middelgrote ondernemingen: concurrentievermogen en zakelijke kansen
 Handels- en economische betrekkingen met de Verenigde Staten
Teksten (644 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid