Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 23 octombrie 2012 - Strasbourg
 Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Martin Ehrenhauser
 Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate secțiunile
 Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020
 Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată *
 Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I
 Alegerile în biroul unei comisii (interpretarea articolului 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)
 Proiect de buget rectificativ nr. 4/2012
 Descărcarea de gestiune 2010: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
 Descărcarea de gestiune 2010: Agenția Europeană pentru Medicamente
 Materialul forestier de reproducere ***I
 Anul european al cetățenilor (2013)***I
 Restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Magnitsky
 Punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european
 Drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport
 Descărcarea de gestiune 2010: bugetul general al UE, Consiliul
 Descărcarea de gestiune 2010: Agenţia Europeană de Mediu
 Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Leonard Orban)
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2012/001 IE/Talk Talk
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/009 NL/Gelderland
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/021 NL/Zalco
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2010/015 FR/Peugeot
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/003 DK/VESTAS - Danemarca
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania
 Regimul comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare ***I
 Nivelul minim de formare a navigatorilor ***I
 Protocol adiţional la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE-Isreal şi privind un acord CE-Israel privind evaluarea conformităţii şi acceptării produselor industriale (ECA) ***
 Viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării
 IMM-uri: competitivitate şi oportunităţi de afaceri
 Relaţiile comerciale şi economice cu Statele Unite
Texte (648 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate