Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 25 октомври 2012 г. - Страсбург
 Процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Сърбия и на Временното споразумение между Европейската общност и Сърбия ***I
 Удължаване на срока, предвиден за прилагането на Решение 2003/17/ЕО на Съвета и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията ***I
 Устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството ***I
 Закрила на географските означения на земеделски продукти и храни ***
 Сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията за продоволственото подпомагане ***
 Консулска закрила за граждани на Съюза в чужбина *
 20 основни тревоги на гражданите и на стопанските субекти за функционирането на единния пазар
 Назначаване на член на Управителния съвет на Европейската централна банка
 Защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност ***I
 Търговски преговори между ЕС и Япония
 Доклад на ЕС относно последователността на политиките за развитие (2011 г.)
Текстове (495 kb)
Правна информация - Политика за поверителност