Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 25. oktober 2012 - Strasbourg
 Procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen EF/Serbien samt af interimsaftalen EF/Serbien ***I
 Forlængelse af anvendelsesperioden for Rådets beslutning 2003/17/EF og ajourføring af navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen ***I
 Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik ***I
 Beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer ***
 Indgåelse af konventionen om fødevarebistand på Den Europæiske Unions vegne ***
 Konsulær beskyttelse af unionsborgere i udlandet *
 Problemer for europæiske borgere og virksomheder i forbindelse med det indre marked
 Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
 Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab ***I
 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan
 EU-rapport 2011 om sammenhæng i udviklingspolitikken
Tekster (290 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik