Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2012. gada 25. oktobris - Strasbūra
 Piemērošanas procedūras EK un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam, kā arī EK un Serbijas Pagaidu nolīgumam ***I
 Padomes Lēmuma 2003/17/EK piemērošanas termiņa pagarināšana un trešo valstu un par ražojumu apstiprināšanu un kontroli atbildīgo institūciju nosaukumu atjaunināšana ***I
 Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ***I
 Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***
 Pārtikas palīdzības konvencijas noslēgšana ES vārdā ***
 Savienības pilsoņu konsulārā aizsardzība ārvalstīs *
 Problēmas saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu skatījumā
 Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana
 Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis ***I
 ES tirdzniecības sarunas ar Japānu
 ES ziņojums par attīstības politikas saskaņotību (2011. gads)
Teksti (294 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika