Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 25 października 2012 r. - Strasburg
 Procedury dotyczące stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia i Umowy przejściowej WE-Serbia ***I
 Wydłużenie okresu stosowania decyzji zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE oraz aktualizacja nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji ***I
 Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa ***I
 Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ***
 Zawarcie w imieniu Unii Europejskiej Konwencji o wsparciu żywnościowym ***
 Ochrona konsularna obywateli Unii za granicą *
 Obawy europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku
 Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
 Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ***I
 Negocjacje handlowe UE z Japonią
 Sprawozdanie UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju
Teksty (312 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności