Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 25. októbra 2012 - Štrasburg
 Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení ES/Srbsko a Dočasnej dohody ES/Srbsko ***I
 Predĺženie obdobia uplatňovania rozhodnutia Rady 2003/17/ES a aktualizácia názvu jednej z tretích krajín a názvov orgánov zodpovedných za schvaľovanie a kontrolu produkcie ***I
 Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva ***I
 Ochrana zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín ***
 Uzatvorenie Dohovoru o potravinovej pomoci v mene EÚ ***
 Konzulárna ochrana občanov Únie v zahraničí *
 Obavy európskych občanov a podnikov súvisiace s fungovaním jednotného trhu
 Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
 Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva ***I
 Obchodné rokovania EÚ s Japonskom
 Správa EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja (2011)
Texty (305 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia