Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg
 Förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet EG/Serbien och av interimsavtalet EG/Serbien ***I
 Ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen uppdateras ***I
 Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken ***I
 Skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ***
 Ingående på Europeiska unionens vägnar av konventionen om livsmedelsbistånd ***
 Konsulärt skydd för unionsmedborgare utomlands *
 Problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
 Utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ***I
 Handelsförhandlingarna mellan EU och Japan
 EU:s rapport om en konsekvent politik för utveckling 2011
Texter (303 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy