Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург
 Положението с правата на човека в Обединените арабски емирства
 Дискриминация на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая на Malala Yousafzai
 Положението в Камбоджа
 Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване ***
 Иновативни финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка
 Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г.
 Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I
 Пазари на финансови инструменти и изменение на регламента EMIR за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ***I
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г.
 Търговски отношения между ЕС и Русия след присъединяването на Русия към СТО
 Изборите в Беларус
 Избори в Грузия
Текстове (1633 kb)
Правна информация - Политика за поверителност