Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 Διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών στο Πακιστάν, ειδικότερα η περίπτωση της Malala Yousafzai
 Η κατάσταση στην Καμπότζη
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου ***
 Καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα εντός του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2011
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, και κατάργηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (Αναδιατύπωση) ***I
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού EMIR σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2012
 Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά από την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ
 Εκλογές στη Λευκορωσία
 Εκλογές στην Γεωργία
Κείμενα (1730 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου