Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Vrijdag 26 oktober 2012 - Straatsburg
 Situatie van de mensenrechten in de Verenigde Arabische Emiraten
 Discriminatie van meisjes in Pakistan, in het bijzonder het geval van Malala Yousafzai
 Situatie in Cambodja
 Overeenkomst VS-EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur ***
 Innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarig financieel kader
 Jaarverslag over de activiteiten van de Ombudsman 2011
 Markten voor financiële instrumenten en intrekking van Richtlijn 2004/39/EG ***I
 Markten voor financiële instrumenten en wijziging van de EMIR-verordening betreffende OTCderivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ***I
 Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2012
 Handelsbetrekkingen tussen de EU en Rusland na de toetreding van Rusland tot de WTO
 Verkiezingen in Wit-Rusland
 Verkiezingen in Georgië
Teksten (1067 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid