Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Piątek, 26 października 2012 r. - Strasburg
 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai
 Sytuacja w Kambodży
 Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych ***
 Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych
 Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011
 Rynki instrumentów finansowych, uchylenie dyrektywy 2004/39/WE ***I
 Rynki instrumentów finansowych oraz zmiana rozporządzenia [EMIR] w sprawie instrumentów, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji ***I
 Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012
 Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO
 Wybory na Białorusi
 Wybory w Gruzji
Teksty (1060 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności