Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Piatok, 26. októbra 2012 - Štrasburg
 Situácia v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch
 Diskriminácia dievčat v Pakistane, najmä prípad Malaly Jusafzajovej
 Situácia v Kambodži
 Dohoda medzi EÚ a USA o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení ***
 Inovatívne finančné nástroje v kontexte budúceho viacročného finančného rámca
 Výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011
 Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I
 Trhy s finančnými nástrojmi a  zmena a doplnenie nariadenia [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ***I
 Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2012
 Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom po vstupe Ruska do WTO
 Voľby v Bielorusku
 Voľby v Gruzínsku
Texty (1032 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia