Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
 Компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право ***I
 Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества ***I
 Специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз ***I
 Присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра ***
 Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Дания/Гренландия ***
 Правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани *
 Прилагане на Директивата относно договорите за потребителски кредити
 Пакт за социални инвестиции
 Мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти
 Прилагане на Директивата относно правото на препродажба
 Изменение на член 70 относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури
 Изменение на член 181 относно пълните стенографски протоколи от заседанията
 Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки ***I
 Одобряване на селскостопански или горски превозни средства ***I
 Картови, интернет и мобилни плащания
 Паралелна банкова система
 Закрила на децата в цифровия свят
 Инициатива за социалното предприемачество
 Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз
 Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г.
Текстове (656 kb)
Правна информация - Политика за поверителност