Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk
 Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ***I
 Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I
 Zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie ***I
 Přistoupení EU unie k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží ***
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Dánska a místní vládou Grónska o partnerství v odvětví rybolovu ***
 Právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky*
 Provádění směrnice o spotřebitelském úvěru
 Pakt o sociálních investicích
 Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů
 Směrnice o právu na opětný prodej
 Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v legislativních postupech
 Změna článku 181 jednacího řádu o doslovných záznamech a článku 182 o audiovizuálním záznamu ze zasedání
 Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I
 Schvalování zemědělských a lesnických vozidel ***I
 Platby prováděné kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu
 Stínové bankovnictví
 Ochrana dětí v digitálním prostředí
 Iniciativa pro sociální podnikání
 Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii
 Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011
Texty (415 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí