Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg
 Retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***I
 Markedsføring og brug af sprængstofprækursorer ***I
 Særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union ***I
 EU's tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund ***
 De fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark/Grønland ***
 Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere med bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere *
 Gennemførelse af direktivet om forbrugerkreditaftaler
 Social investeringspagt
 Oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter
 Gennemførelsen af følgeretsdirektivet
 Ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer
 Ændring af artikel 181 i Parlamentets forretningsorden om fuldstændigt forhandlingsreferat og artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne
 Standardtypegodkendelse af og overvågning af markedet for to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I
 Godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I
 Kort-, internet- og mobilbetalinger
 Skyggebanker
 Beskyttelse af børn i den digitale verden
 Initiativ for socialt iværksætteri
 Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union
 Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011
Tekster (382 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik