Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 20 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
 Il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (Tfassil mill-ġdid) ***I
 It-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi ***I
 Miżuri temporanji speċjali għar-reklutaġġ ta' uffiċjali u ta' aġenti temporanji mal-Unjoni Ewropea ***I
 L-adeżjoni tal-UE għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat millesplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu ***
 L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra ***
 Id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-UE li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor *
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur
 Patt dwar l-Investiment Soċjali
 Miżuri ta' promozzjoni u għoti ta' informazzjoni għal prodotti agrikoli
 L-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Dritt tal-Bejgħ mill-Ġdid
 Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġiżlattivi
 Emenda tal-Artikolu 181 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rapporti verbatim u tal-Artikolu 182 dwar ir-rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet
 L-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ***I
 L-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija***I
 Pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mowbajl
 Sistema bankarja parallela
 Il-protezzjoni tat-tfal fid-dinja diġitali
 Inizjattiva għan-Negozju Soċjali
 Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina
 Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fl-2011
Testi (402 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza