Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg
 Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych ***I
 Wprowadzanie do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych ***I
 Szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony ***I
 Przystąpienie UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podgłębiu ***
 Uprawnienia do połowów oraz rekompensata finansowa przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony ***
 Prawo kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami *
 Wdrożenie dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki
 Pakt inwestycji społecznych
 Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych - strategia na rzecz promowania smakówEuropy
 Stosowanie dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży
 Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych
 Zmiana art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad
 Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ***I
 Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I
 Płatności realizowane kartami płatniczymi, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych
 Równoległy system bankowy
 Ochrona dzieci w świecie cyfrowym
 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej
 W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej
 Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r.
Teksty (408 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności