Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 21. november 2012 - Strasbourg
 Udnævnelse af en ny kommissær
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2012: Anvendelse af Solidaritetsfonden efter jordskælv i Emilia-Romagna (Italien) og ændring af budgetposten for den forberedende foranstaltning for det europæiske år for frivilligt arbejde 2011
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond - jordskælv i Italien
 Gennemførelse af de aftaler, som EU har indgået efter forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 ***I
 Tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Rusland til EU ***I
 Ændring af indrømmelser for fjerkrækød mellem EU, Brasilien og Thailand (artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994) ***
 Ændring af bilaget til protokol nr. 1 og bilaget til protokol nr. 2 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side ***
 Aftale EU-Rusland om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ ***
 Migration fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) - (med deltagelse af Det Forenede Kongerige og Irland) *
 Migration fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) - (uden deltagelse af Det Forenede Kongerige og Irland) *
 Kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010)
 Miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie
 Industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og skiferolie
 Aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011
Tekster (204 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik