Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Διορισμός νέου Επιτρόπου
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σεισμοί στην Ιταλία
 Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I
 Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ ***I
 Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης ***
 Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου ***
 Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας ***
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερη γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) *
 Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριιών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) *
 Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010)
 Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
 Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου
 Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011
Κείμενα (363 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου