Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 21. november 2012 - Strasbourg
 Uue voliniku ametissenimetamine
 Paranduseelarve projekt nr 5/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses Itaalias Emilia-Romagna piirkonda kahjustanud maavärinate tagajärgedega ning eelarverea (Ettevalmistav tegevus – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011) muutmine
 Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine - maavärin Itaalias
 ELi poolt GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingute rakendamine ***I
 Venemaalt ELi eksporditava puidu suhtes kehtivad tariifikvoodid ***I
 Töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmine ELi, Brasiilia ja Tai vahel ***
 Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon EÜ ja Iisraeli vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisade muutmine ***
 ELi ja Venemaa leping eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide kohta ***
 Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (kaasa arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa) *
 Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (Ühendkuningriigi ja Iirimaa osaluseta) *
 ELi õiguse kohaldamise järelevalve (2010)
 Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju
 Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid
 Petitsioonikomisjoni tegevus 2011. aastal
Tekstid (199 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika