Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2012. gada 21. novembris - Strasbūra
 Jauna Komisijas locekļa iecelšana amatā
 Budžeta grozījuma Nr. 5/2012 projekts: Solidaritātes fonds saistībā ar zemestrīci Emīlijā-Romanjā (Itālija) un sagatavošanas darbībai "Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011)" paredzētās budžeta pozīcijas grozīšana
 ES Solidaritātes fonda izmantošana – zemestrīces Itālijā
 To nolīgumu īstenošana, kurus pēc sarunām saskaņā ar VVTT 1994 XXVIII pantu ir noslēgusi ES ***I
 Tarifa likmes kvotas, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas uz ES ***I
 Grozījumi koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem starp ES un Brazīliju un starp ES un Taizemi ***
 Grozījumu izdarīšana 1. un 2. protokola pielikumos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar kuru izveido asociāciju starp EK un Izraēlu ***
 ES un Krievijas nolīgums par koksnes eksportam piemērojamo tarifa likmes kvotu pārvaldību ***
 Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) - (ieskaitot Apvienoto Karalisti un Īriju)*
 Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju)*
 ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība (2010. gads)
 Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi
 Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti
 Lūgumrakstu komitejas darbība — 2011. gads
Teksti (206 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika