Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 21 ta' Novembru 2012 - Strasburgu
 Il-ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ġdid
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 5/2012: Il-Fond ta' Solidarjetà wara t-terremoti fl-Emilia Romagna (Italja) u modifika tal-linja baġitarja għall-azzjoni preparatorja għas-Sena Ewropea tal-Volontarjat 2011
 Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - terremoti fl-Italja
 L-implimentazzjoni tal-Ftehimiet li ġew konklużi mill-UE wara negozjati li saru fil-qafas tal-Artikolu XXVIII tal-Ftehim tal-1994 tal-GATT ***I
 L-allokazzjoni ta' kwoti tar-rati tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-UE ***I
 It-tibdil fil-konċessjonijiet għal-laħam tat-tjur ipproċessat, bejn l-UE, il-Brażil u t-Tajlandja ***
 Emendar tal-Annessi tal-Protokolli 1 u 2 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Iżrael ***
 Il-Ftehim UE-Russja dwar l-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' injam ***
 Migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) – (inkluż ir-Renju Unit u l-Irlanda) *
 Migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) - (mingħajr ir-Renju Unit u l-Irlanda) *
 Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010)
 L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-shale
 L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale
 L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011
Testi (222 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza