Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg
 Benoeming van een nieuwe commissaris
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012: Solidariteitsfonds naar aanleiding van de aardbevingen in Emilia-Romagna (Italië) en wijziging van de begrotingslijn voor de voorbereidende actie voor het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie– aardbevingen in Italië
 Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994 ***I
 Tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit Rusland naar de EU ***I
 Wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees tussen de EU, Brazilië en Thailand ***
 Wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël ***
 Overeenkomst EU-Rusland over het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout ***
 Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - (met deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) *
 Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - (zonder deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) *
 Controle op de toepassing van het EU-recht (2010)
 De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie
 De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie
 Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011
Teksten (218 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid