Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg
 Mianowanie nowego Komisarza
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2012: Fundusz Solidarności w związku z wstrząsami sejsmicznymi w Emilii-Romanii (Włochy) oraz zmiana linii budżetowej dla działań przygotowawczych dotyczących Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - trzęsienia ziemi we Włoszech
 Wdrażanie porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań w ramach art. XXVIII GATT z 1994 r. ***I
 Przydział kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Rosji do UE ***I
 Zmiana koncencji w odniesieniu przetworzonego mięsa drobiowego między UE, Brazylią i Tajlandią ***
 Zmiana załączników do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Izraelem ***
 Porozumienie EU-Rosja dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna ***
 Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (z udziałem Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) *
 Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (bez udzialu Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) *
 Kontrola stosowania prawa UE (2010)
 Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko
 Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy
 Działalność Komisji Petycji w 2011 r.
Teksty (220 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności