Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 21. november 2012 - Strasbourg
 Imenovanje novega komisarja
 Predlog spremembe proračuna št. 5/2012: odziv Solidarnostnega sklada na potrese v Emiliji Romanji (Italija) in sprememba proračunske vrstice, namenjene pripravljalnim dejavnostim za evropsko leto prostovoljstva 2011
 Uporaba Solidarnostnega sklada EU – potresi v Italiji
 Izvajanje sporazumov, ki jih je EU sklenila na podlagi pogajanj v okviru določb člena XXVIII iz GATT 1994 ***I
 Tarifne kvote, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Rusije v Evropsko unijo ***I
 Sprememba koncesij za predelano perutninsko meso med EU, Brazilijo in Tajsko ***
 Sprememba prilog k protokoloma 1 in 2 Evro-mediteranskega Sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in Izraelom ***
 Sporazum med EU in Rusijo o upravljanju tarifnih kvot za izvoz lesa ***
 Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) - (vključno z Združenim kraljestvom in Irsko) *
 Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) - (brez Združenega kraljestva in Irske) *
 Spremljanje uporabe prava EU (2010)
 Vplivi črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje
 Industrijski, energetski in drugi vidiki v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca
 Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2011
Besedila (190 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov