Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος ***I
 Ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική ***I
 Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ***I
 Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I
 Σύμβαση της Χάγης για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών
 Προσεχής Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και η ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών
 Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18)
 Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ
 Η κατάσταση στη Γάζα
 Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας)
 Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση
 Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο
 Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές
 Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν
 Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ
 Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
 Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και συγκεκριμένα οι μαζικές εκτελέσεις και ο πρόσφατος θάνατος του μπλόγκερ Sattar Behesthi
 Η κατάσταση στη Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην πολιτεία Rakhine
 Η κατάσταση των μεταναστών στην Λιβύη
Κείμενα (1308 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου