Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 22 november 2012 - Straatsburg
 Baltisch zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren ***I
 Verlening van gedelegeerde bevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen inzake het gemeenschappelijk handelsbeleid ***I
 Instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I
 Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen *** I
 Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
 Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving
 Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18)
 Uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU
 Situatie in Gaza
 Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 EU-clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensies
 Cyberveiligheid en -defensie
 De rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen
 Onderhandelingen over een uitgebreide partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan
 Kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB
 De externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid
 Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014
 Mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti
 Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine
 Situatie van migranten in Libië
Teksten (797 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid