Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg
 Laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I
 Beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder vad gäller den gemensamma handelspolitiken ***I
 Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I
 Avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg ***I
 Konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
 Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet
 Klimatkonferensen i Doha (COP 18)
 Utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen
 Situationen i Gaza
 EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet
 EU:s klausuler om ömsesidigt försvar och solidaritet: politiska och operativa aspekter
 It-säkerhet och försvar
 Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll i händelse av klimatorsakade kriser eller naturkatastrofer
 Förhandlingar om ett förstärkt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakhstan
 Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken
 Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension
 Valet till Europaparlamentet 2014
 Människorättssituationen i Iran, särskilt massavrättningar och bloggaren Sattar Beheshtis död nyligen
 Situationen i Burma, särskilt det fortsatta våldet i delstaten Rakhine
 Situationen för migranter i Libyen
Texter (786 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy