Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
 Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република ***I
 Програма за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване ***I
 Доизграждане на цифровия единен пазар
 Финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП
 Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС
 Преходни разпоредби за двустранните договори за инвестиции, сключени между държавите членки и трети държави ***II
 Макрофинансова помощ за Грузия ***II
 Европейска агенция за морска безопасност ***II
 Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита ***I
 Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби относно превода *
 Система от юрисдикции за разрешаване на патентни спорове
 Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка ***I
 Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка
 Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна ***
 Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу ***I
 Споразумение за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу ***
 Превенция на заболяванията, свързани с възрастта, при жените
 Нарастваща опасност от антимикробна резистентност
 Гласуване в случай на освобождаване на място на член на комисия (тълкуване на член 187, параграф 1 от Правилника)
Текстове (658 kb)
Правна информация - Политика за поверителност