Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I
 Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ***I
 Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
 Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ
 Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ
 Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II
 Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II
 Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I
 Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών *
 Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής
 Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής ***
 Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού ***I
 Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού ***
 Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών
 Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή
 Ψηφοφορία σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Kανονισμού)
Κείμενα (698 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου