Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 11. detsember 2012 - Strasbourg
 Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***I
 Kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programm ***I
 Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine
 VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine
 Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas
 Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks ***II
 Makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale ***II
 Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***II
 Ühtse patendikaitse loomine ***I
 Ühtne patendikaitse *
 Patendivaidluste lahendamise kohtusüsteem
 ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I
 ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping
 ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping ***
 ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I
 ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping ***
 Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine
 Suurenev antimikroobse resistentsuse risk
 Hääletus parlamendikomisjoni täisliikme vaba koha korral (kodukorra artikli 187 lõike 1 tõlgendamine)
Tekstid (369 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika