Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 11. joulukuuta 2012 - Strasbourg
 Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***I
 Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavat merkinnöt ***I
 Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen
 Pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittaminen
 Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa
 Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ***II
 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***II
 Euroopan meriturvallisuusvirasto ***II
 Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I
 Yhtenäinen patenttisuoja – käännösjärjestelyt *
 Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä
 EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I
 EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus
 EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus ***
 EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I
 EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus ***
 Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy
 Mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat
 Äänestys valiokunnan varsinaisen jäsenen toimen vapautuessa (työjärjestyksen 187 artiklan 1 kohdan tulkinta)
Tekstit (399 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö