Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2012. gada 11. decembris - Strasbūra
 Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai***I
 Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ***I
 Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana
 MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana
 Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā
 Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II
 Turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***II
 Eiropas Jūras drošības aģentūra ***II
 Vienotas patentaizsardzības izveide ***I
 Vienota patentaizsardzība *
 Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai
 ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
 ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums
 ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums ***
 Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
 ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru ***
 Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse
 Mikrobu problemātika — mikrobu rezistences palielināšanās draudi
 Balsošana komitejas pilntiesīgā locekļa brīvas vietas gadījumā (Reglamenta 187. panta 1. punkta interpretācija)
Teksti (393 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika