Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
 Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***I
 Program znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych ***I
 Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego
 Finansowanie handlu i inwestycji unijnych MŚP
 Strategia wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE
 Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi ***II
 Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzj ***II
 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***II
 Utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej ***I
 Jednolity system ochrony patentowej *
 Sądowniczy system rozstrzygania sporów patentowych
 Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną ***I
 Umowa o stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną
 Umowa o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Centralną ***
 Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***I
 Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru ***
 Zapobieganie chorobom kobiet związanym z wiekiem
 Rosnące zagrożenia związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe
 Głosowanie w przypadku wakatu na stanowisku członka komisji (wykładnia art. 187 ust. 1 Regulaminu)
Teksty (416 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności