Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
 Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike ***I
 Program na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení ***I
 Dokončenie jednotného digitálneho trhu
 Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov
 Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ
 Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***II
 Makrofinančná pomoc Gruzínsku ***II
 Európska námorná bezpečnostná agentúra ***II
 Vytvorenie jednotnej ochrany patentov ***I
 Jednotná ochrana patentov *
 Jurisdikčný systém pre patentové spory
 Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***I
 Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou
 Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***
 Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru ***I
 Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru ***
 Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom
 Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie
 Hlasovanie v prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru (výklad článku 187 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Texty (402 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia