Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg
 Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***I
 Program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ***I
 Att fullborda en inre e-marknad
 Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering
 En strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik
 Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ***II
 Makroekonomiskt stöd till Georgien ***II
 Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***II
 Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I
 Enhetligt patentskydd *
 Jurisdiktion vid patenttvister
 Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I
 Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika
 Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***
 Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I
 Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***
 Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor
 Den mikrobiella utmaningen – Växande hot från antimikrobiell resistens
 Omröstning då den plats som en ordinarie ledamot har i ett utskott är vakant (tolkning av artikel 187.1 i arbetsordningen)
Texter (400 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy