Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 12 декември 2012 г. - Страсбург
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2012 - Приходи от собствени ресурси и други ресурси - Увеличаване на бюджетните кредити за плащания във функции 1а, 1б, 2, 3а и 4 от многогодишната финансова рамка - Намаляване на равнището на бюджетните кредити за поети задължения, въведени в бюджета
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles Италия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/005 SE/Saab Швеция
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: явление EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metalicos Испания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: зявление EGF/2011/013 DK /Flextronics Дания
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/014 RO/Nokia Румъния
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen Австрия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2012/006 FI/Nokia Salo Финландия
 Европейска статистика за защитеността от престъпления ***I
 Разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз ***I
 Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза ***I
 Европейската статистическа програма за периода 2013‐2017 г. ***I
 Засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки ***
 Защитата на животните по време на транспортиране
 Основните права в Европейския съюз (2010—2011 г.)
Текстове (762 kb)
Правна информация - Политика за поверителност