Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. detsember 2012 - Strasbourg
 ELi Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik ***
 Kirjalikke deklaratsioone käsitleva kodukorra artikli 123 ja seadusandlikke algatusi käsitleva artikli 42 muutmine
 Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas
 ELi inimõiguste strateegia
 ELi ja Venemaa vaheline uus leping
 Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal
 Olukord Ukrainas
 Albaaniat käsitlev 2012. aasta eduaruanne
 ELi terasetööstus
 Uus jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline terasetööstus
 Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Kastiline diskrimineerimine Indias
Tekstid (315 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika