Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 13 grudnia 2012 r. - Strasburg
 Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE ***
 Regulamin PE: zmiana art. 123 dotyczącego oświadczeń pisemnych oraz art. 42 dotyczącego inicjatyw ustawodawczych
 Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
 Strategia UE w zakresie praw człowieka
 Nowa umowa UE-Rosja
 Decyzja rządu Izraela o rozwoju osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu
 Sytuacja na Ukrainie
 Sprawozdanie dotyczące postępów Albanii, 2012 r.
 Przemysł hutniczy UE
 Nowy zrównoważony i konkurencyjny przemysł hutniczy
 Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
 Dyskryminacja kastowa w Indiach
Teksty (346 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności