Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2026(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0408/2012

Внесени текстове :

A7-0408/2012

Разисквания :

PV 14/01/2013 - 25
CRE 14/01/2013 - 25

Гласувания :

PV 15/01/2013 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0006

Приети текстове
PDF 467kWORD 72k
Вторник, 15 януари 2013 г. - Страсбург
Стратегия на ЕС за региона на Африканския рог
P7_TA(2013)0006A7-0408/2012

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2013 г. относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог (2012/2026(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2012 г. относно морското пиратство(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2009 г. относно положението в Африканския рог(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно годишния доклад за общата външна политика и политиката на сигурност за 2008 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 май 2011 г. относно годишния доклад за общата външна политика и политиката на сигурност за 2009 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2012 г. относно годишния доклад от Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политиката на сигурност(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 14 ноември 2011 г. относно региона на Африканския рог, и по-специално стратегическата рамка в приложението към тях,

–  като взе предвид Европейската стратегия за сигурност и документа от 14 март 2008 г. на върховния представител и Комисията до Европейския съвет, озаглавен „Изменение на климата и международна сигурност“,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите във връзка с проведените избори в Етиопия на 23 май 2010 г.,

–  като взе предвид приемането на конституция за Сомалия от 825 членове на Националното учредително събрание на 1 август 2012 г.; като взе предвид демократичния избор на нов президент на Сомалия на 11 септември 2012 г. като част от процеса на преход,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно общата политика за сигурност и отбрана от 1 декември 2011 г. и 23 юли 2012 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно положението в Сомалия, и по-специално Резолюция 2067 (2012),

–  като взе предвид мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), нейната стратегическа концепция от 5 януари 2012 г. относно установяването на присъствие в четирите сектора и Резолюция 2036 (2012) на Съвета за сигурност на ООН, изискваща Африканският съюз да увеличи числения състав на въоръжените сили на AMISOM от 12 000 до максимален брой от 17 731 униформени служители, включващи военни части и служители на обучени полицейски подразделения,

–  като взе предвид Резолюция 1820 (2008) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

–  като взе предвид доклада на ООН от 25 януари 2011 г. и съдържащите се в него 25 предложения, направени от Джак Ланг, специален съветник на генералния секретар на ООН по правните въпроси, свързани с пиратството край бреговете на Сомалия; като взе предвид съответните последващи доклади от Джак Ланг, включително доклада относно реда и условията за създаване на специализирани сомалийски съдилища за борба с пиратството от 15 юни 2011 г., и доклада на генералния секретар относно специализираните съдилища за борба с пиратството в Сомалия и други държави в региона от 20 януари 2012 г.,

–  като взе предвид съвместната стратегия Африка-ЕС,

–  като взе предвид член 48 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (A7-0408/2012),

А.  като има предвид, че Африканският рог е един от най-несигурните региони в света по отношение на храните и че милиони хора, които живеят в региона, страдат от недохранване и са изложени на риск от гладуване; като има предвид, че този географски регион включва страни, които са сред държавите с най-ниски здравни стандарти в света; като има предвид, че Африканският рог е също така един от най-бедните и най-нуждаещите се от управление региони в света; като има предвид, че несигурността на хората, и по-специално продоволствената несигурност, утежнява сериозните хуманитарни кризи в региона; като има предвид, че международната общност не е успяла да предприеме превантивни мерки за справяне със сигурността на хората, сушата и глада в региона;

Б.  като има предвид, че регионът има дълга история на конфликти, и като има предвид връзката между конфликтите, бедността и недостатъчното развитие; като има предвид, че устойчивото развитие не може да бъде постигнато в условия на напрежение, въоръжени конфликти и нестабилни държавни институции, докато в същото време бедността и недостатъчното развитие са фактори, които генерират конфликти; като има предвид, че изменението на климата вероятно допълнително ще утежни ситуацията в региона, където тежките суши вече са по-чести;

В.  като има предвид, че продължителната нестабилност в региона на Африканския рог води до последици за сигурността на съседните държави и целия континент и поради съществуването на терористична мрежа в региона може да засегне сигурността на други региони, като например Европа, Арабския полуостров и Южна Азия;

Г.  като има предвид, че порочният кръг от несигурност, нестабилност, бедност и лошо управление може да бъде успешно и ефективно преодолян единствено чрез цялостен и холистичен подход, ангажиран с постигане на устойчивото развитие на държавните в региона; като има предвид, че Африканският рог нагледно показва връзката между развитието и сигурността, като регион, където престъпната дейност, особено тероризмът и пиратството, процъфтява в резултат на крайната бедност и лошото управление или на липсата на държавно управление;

Д.  като има предвид, че има троен европейски и още по-голям международен интерес по отношение на положението със сигурността в региона на Африканския рог във връзка с: на първо място, заплахата, която представлява международният тероризъм, и средствата, насочвани към терористични организации от пиратство и отвличания; второ, икономическата заплаха за международната търговия и необходимостта да се улесни безопасното преминаване на морския транспорт и трето, необходимостта да се подпомогне ООН в постигането на нейните цели, например чрез защита на корабите на Световната продоволствена програма в региона;

Е.  като има предвид, че ангажиментът на ЕС към региона е мотивиран както от неговото геостратегическо значение, така и от желанието да се окаже подкрепа на хората от Африканския рог и да им се помогне да преодолеят бедността; като има предвид, че за тази цел и за постигането на траен мир ЕС се е ангажирал да подкрепя усилията както на регионално равнище – напр. чрез IGAD (Междуправителствения орган за развитие) и Африканския съюз, така и на национално равнище, за укрепване на мира и правосъдието въз основа на принципите на приобщаването, правовата държава и зачитането на правата на човека;

Ж.  като има предвид, че IGAD продължава да е недостатъчно развит инструмент за засилване на сътрудничеството, интеграцията и сигурността на регионално равнище; като има предвид, че е необходимо IGAD да играе централна роля в политическите структури и структурите за сигурност на региона на Африканския рог, както и за предотвратяването на конфликти и за политическата и икономическата интеграция в региона, с оглед да ангажира и обвърже държавите от региона с обща политическа и икономическа програма;

З.  като има предвид, че една непрекъсната зона на несигурност и нестабилност, простираща се от Атлантическия океан до Индийския океан, би дала и нова сила на трафика на наркотици в цялата южна част на Атлантическия океан и в Латинска Америка и Карибския басейн, както и на трафика на оръжия и хора, отваряйки нови маршрути за трафик и създавайки възможност за контрабанда на наркотици както към Европа, така и към Арабския полуостров;

И.  като има предвид, че конкуренцията между държавите в региона за природни ресурси, по-специално изкопаеми горива и вода, и конкуренцията за осигуряване на инфраструктура за достъп до пристанища на държавите, добиващи нефт и газ, както и достъп до море на държавите без излаз на море, биха могли допълнително да подхранват напрежение в региона и да доведат до продължителна нестабилност;

Й.  като има предвид, че дългосрочната и трайна стабилност в Африканския рог може да се изгради единствено със силни и подлежащи на отговорност демократични институции, при зачитане на принципа на правовата държава и спазване на правата на човека, по-специално свободата на изразяване, и при по-добри икономически перспективи за обществото като цяло;

К.  като има предвид, че е особено важно активно да се създават зони на стабилност в региона, да се води борба с бедността и да се насърчава икономическото възстановяване като начин за възстановяване на държави в упадък; като има предвид, че не може да има сигурност без развитие и развитие без сигурност;

Л.  като има предвид, че насилствените безредици на Ал Шабааб, липсата на държавно управление в Сомалия, заплахата от непрекъснати пиратски дейности край бреговете на Сомалия, напрежението и потенциалните конфликти между Судан и Южен Судан, застрашените от конфликта райони на Абией и Дарфур, политическият преход в Етиопия след смъртта на министър-председателя Мелес Зенави, напреженията между Етиопия и Еритрея и Сомалия, напреженията между Еритрея и Джибути, както и терористичните действия на Божията армия на съпротивата (Lord’s Resistance Army (LRA)) допринасят за това Африканският рог да бъде един от най-конфликтните региони в света, причинявайки по този начин огромни човешки страдания, вътрешно разселване на хора, влошаване на хуманитарните кризи, възпрепятстване на устойчивото социално и икономическо развитие, както и на демокрацията и правовата държава;

М.  като има предвид, че тъй като борбата срещу Ал Шабааб в Сомалия отбелязва все по-голям напредък, нараства рискът терористичната дейност и дестабилизацията да се преместят в други части на Сомалия или в по-отдалечени райони в Африка, които по-рано не са били засегнати;

Н.  като има предвид, че продължаващата политическа нестабилност и конфликтът в Сомалия на практика са унищожили всякаква перспектива за устойчиво икономическо развитие в региона; като има предвид, че липсата на стабилни демократични и икономически перспективи за населението, особено за младите, в съчетание с липсата на демокрация, правова държава, управление и сигурност на хората, осигурява плодородна почва за насърчаване на престъпни дейности, включително пиратство и контрабанда на наркотици, и едновременно с това спомага за поддържането на терористични групи като Ал Шабааб; като има предвид, че е важно подобни въпроси да се разглеждат по всеобхватен начин, като се използват всички инструменти на ЕС в областта на външната дейност, и всякакви действия да бъдат допълвани чрез създаването на специализирани сомалийски съдилища за борба с пиратството веднага след установяването на жизнени държавни структури в Сомалия;

О.  като има предвид, че преходното федерално правителство на Сомалия не успя да създаде стабилна и приобщаваща администрация, способна да насърчава консенсус между различните етнически и политически елементи; като има предвид, че новото правителство на Сомалия трябва да получи пълна подкрепа от международната общност, за да може да се ангажира с предизвикателствата, пред които е изправена Сомалия, и да възстанови устойчивата политическа, демократическа, етническа и социална стабилност;

П.  като има предвид, че рибарски кораби от много държави се възползваха от хаоса в Сомалия и извършват риболов в зоната от 200 морски мили на Сомалия от 1990 г. насам, като по този начин застрашават прехраната на сомалийските рибари;

Р.  като има предвид, че според ВКБООН има повече от един милион сомалийски бежанци, пръснати из региона на Африканския рог, най-вече в Кения и Етиопия, и 1,3 милиона вътрешно разселени лица (ВРЛ) в Сомалия; като има предвид, че вътрешният конфликт, терористичните действия на Ал Шабааб и последователните кризи със сушата са в основата на явлението масово изселване и разселване на хора в Сомалия, което осезаемо засяга целия регион;

С.  като има предвид, че на 20 август 2012 г. се случиха две събития от голямо значение за региона: от една страна, смъртта на министър-председателя на Етиопия ‐ Мелес Зенави, и от друга страна, учредяването на първия официален парламент на Сомалия след повече от две десетилетия; като има предвид, че полагането на клетва за встъпване в длъжност на новия парламент и избора на новия президент на Сомалия Хасан Шейх Мохамед на 10 септември 2012 г. представляват исторически момент и важна стъпка към укрепване на мира и сигурността и показват, че положението в Сомалия не е необратимо;

Т.  като има предвид, че Етиопия, Джибути, Кения и Уганда предоставиха военна и политическа подкрепа за усилията за постигане на стабилност в региона, по-конкретно посредством AMISOM ‐ мисията на Африканския съюз в Сомалия, като по този начин работят за трайно решение за сигурността и стабилността в региона, което е дело на африканци и ръководено от африканци, с активната подкрепа на международната общност; като има предвид, че Африканският съюз е ценен партньор за мира и стабилността в региона;

У.  като има предвид, че положението със сигурността и военното положение в Сомалия продължават да бъдат опасни и непредвидими; като има предвид, че мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) успя да изтласка ислямистката милиция Ал Шабааб и да разположи 100 войници в Байдоа; като има предвид, че неотдавна Кения предприе военни действия в централната южна част на Сомалия, но не бе в състояние да се справи окончателно с Ал Шабааб; като има предвид, че националните отбранителни сили на Етиопия навлязоха в региона Хираан и региона Бей през февруари 2012 г.; като има предвид, че „Human Rights Watch“ информира обществеността за нарушения на правата на човека, изтезания, произволни задържания, екзекуции по бърза процедура, както и за неправомерни репресии срещу гражданското население, извършвани от етиопските военни сили и милициите, лоялни към преходното федерално правителство; като има предвид, че съседна Еритрея беше обвинена от мониторинговата група по санкциите на ООН, че предоставя оръжие, обучение и финансова подкрепа на Ал Шабааб, като по този начин нарушава оръжейното ембарго на ООН;

Ф.  като има предвид, че краят на кризата в Сомалия, макар и зависещ от стабилността, постигната при операциите на Африканския съюз в страната, може да се осъществи само при запазване и подкрепа на социалната и политическата стабилност, което означава, че страните, участващи във военните операции, също носят голяма отговорност за оказването на подкрепа на местните власти с всички необходими средства в периода след прекратяването на военните операции;

Х.  като има предвид, че международните военни действия в никакъв случай не могат сами по себе си да постигнат сигурност, стабилност и траен мир, ако не са придружени от демократични програми за развитие;

Ц.  като има предвид, че смъртта на министър-председателя на Етиопия Мелес Зенави вероятно ще има дълбоки национални и регионални последици, създавайки възможност за новото ръководство да отвори политическото пространство, да отмени репресивните закони и да се ангажира с всеобхватен политически диалог за демократичен преход; като има предвид, че създаването на приобщаващо, демократично избрано правителство в Етиопия е единственият начин да се предотврати разпространението на нестабилност, радикализъм и безредици в страната, което застрашава ролята на Етиопия в борбата срещу тероризма;

Ч.  като има предвид, че на парламентарните избори през май 2010 г. FDRPE получи 545 от 547те изборни места, което накара мисията на ЕС за наблюдение на изборите да заяви, че извършеният вот не отговаря на международните стандарти;

Ш.  като има предвид, че Етиопия получава по-голяма международна помощ от САЩ и ЕС съюз в сравнение с всяка друга африканска държава;

Щ.  като има предвид, че след 20-годишна независимост под управлението на президента Исаяс Афеверки Еритрея е една от най-репресивните и затворени държави в света с изключително незадоволителни резултати по отношение на правата на човека, включващи лишаване от свобода, изтезания и убийства на нейните граждани; като има предвид, че на 5 юли 2012 г. Съветът на ООН по правата на човека прие резолюция, с която решително се осъжда ширещото се и системно нарушаване на правата на човека от страна на еритрейските органи, строгите ограничения върху свободата на мнение и на изразяване и принудителната военна повинност за неопределен срок и с която се назначава специален докладчик за положението с правата на човека в Еритрея, с цел да се прекрати изолацията на страната и да се разследват и докладват случаите на нарушаване на правата на човека; като има предвид, че през последните 11 години шведско-еритрейският гражданин Давит Исаак е държан в изолация в затвор в Еритрея без съдебен процес;

АА.  като има предвид, че на 26 септември 2012 г. президентите на Судан и Южен Судан подписаха дългоочаквано споразумение за сътрудничество, даващо възможност за възобновяване на подаването на нефт от юг на север, демилитаризиране на буферната зона по границата, подновяване на трансграничната търговия и свободата на движение на гражданите от двете държави; като има предвид, че предстои двете държави да се споразумеят относно статута на Абией и на други спорни зони;

АБ.  като има предвид, че Южен Судан е изправен пред сериозни предизвикателства в областта на политиката, икономиката и сигурността, по-специално във връзка с междуобщностното насилие и отсъствието на стабилни управленски структури; като има предвид, че се твърди, че продължаващото гражданско разоръжаване, наречено „Операция за възстановяване на мира“, започнало през март 2012 г. в отговор на междуобщностното насилие в провинция Джонглей, е довело до нарушения от страна на въоръжените сили срещу гражданското население;

АВ.  като има предвид, че мирът в западния региона на Судан ‐ Дарфур, и в южните провинции ‐ Южен Кордофан и Сини Нил, продължава да бъде относителен; като има предвид, че организациите за защита на правата на човека продължават да съобщават за безразборни бомбардировки от страна на правителствени сили срещу граждански територии, за извънсъдебни убийства, произволни арести, масови грабежи и разрушаване на имущество; като има предвид, че продължаващото насилие доведе до трайна и обезпокоителна хуманитарна криза;

АГ.  като има предвид, че достъпът до населението остава един от основните проблеми в държавите от региона на Африканския рог, що се отнася до справянето с извънредната хуманитарна ситуация там;

АД.  като има предвид, че Комисията се готви да увеличи на 158 милиона евро общата хуманитарна помощ за пострадалите от сушата, засегнала държавите от региона на Африканския рог;

АЕ.  като има предвид, че по време на международната конференция на донорите, проведена в Адис Абеба, основните държави, членки на Африканския съюз, са се ангажирали да осигурят близо 350 милиона долара в полза на страните, засегнати от сушата;

АЖ.  като има предвид, че Африканският рог и по-специално Сомалия бяха засегнати от тежка криза с глада, предизвикана от сушата, което доведе до сериозна хуманитарна криза, засегнала над 12 милиона души в региона, включително над 7,5 милиона души в Сомалия; като има предвид, че кризата с глава не само причини смъртта на много хора, по-специално деца, но също така доведе до огромен бежански поток към съседните Кения и Етиопия; като има предвид, че Комисията увеличи предоставяните от нея средства за хуманитарна помощ от 9 милиона евро през 2008 г. на 46 милиона евро през 2009 г., но след това намали помощта си на 35 милиона евро през 2010 г. и 30 милиона евро през 2011 г.; като има предвид, че впоследствие тя увеличи помощта си на 77 милиона евро, но това стана едва след страшната суша през лятото на 2011 г.;

АЗ.  като има предвид, че всяко съществено подобряване на хуманитарната ситуация в Африканския рог ще бъде взаимосвързано с всички други цели, преследвани от Съюза в региона, и следователно всяко устойчиво разрешаване на различните конфликти, нанасящи вреда на региона, трябва да вземе предвид нуждите на вътрешно разселените лица, продължаващата криза с бежанците и причините за нея, включително структурната продоволствена несигурност, конфликтите и въздействието на климата, като също така обръща конкретно внимание на най-уязвимите групи от населението като жените и децата;

АИ.  като има предвид, че големите донори и политическите фигури в региона включват не само традиционните участници в областта на политиката и развитието като ЕС, САЩ и международни организации като Организацията на обединените нации (ООН) и Световната банка, но също така и Турция, Египет, държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, по-специално Катар, и Организацията за ислямско сътрудничество; като има предвид, че Китай играе ключова роля в насърчаването на инфраструктурното развитие и икономическите възможности в Африканския рог, като предоставя специални нисколихвени заеми, необвързани с условия държавите да извършват ефективни реформи, които често са мотив за привилегирован достъп до природните ресурси и до пазара в съответната държава;

АЙ.  като има предвид, че ЕС е най-големият донор на международно подпомагане и хуманитарна помощ в региона на Африканския рог и че той допринася за развитието и сигурността на този регион както на сушата, така и в морето;

АК.  като има предвид, че създаването на сигурна среда за търговия и транспорт е основният път към постигане на стабилизация и развитие в региона както на сушата, така и в морето;

АЛ.  като има предвид, че незаконната търговия със слонова кост се е превърнала в един от най-важните източници на доходи за бойните формирования като Ал Шабааб, както и за официалните военни сили, поради огромния ръст в търсенето от страна на азиатски държави; като има предвид, че според CITES за едно десетилетие равнището на бракониерство на слонове бележи връх, а отчетеният обем конфискувана слонова кост е най-високият от 1989 г. насам;

АМ.  като има предвид, че според доклад на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) огромен брой незаконни пратки с токсични отпадъци, чието съдържание изтича, са били изхвърлени по протежение на бреговете на Сомалия при пълно пренебрегване на здравето на местното население и опазването на околната среда; като има предвид, че според същия доклад част от изхвърлените в морето отпадъци са от ЕС и нанасят необратими щети на човешкото здраве и на околната среда в региона в явно нарушение на правата на човека;

АН.  като има предвид, че понастоящем всичките осем Цели на хилядолетието за развитие в региона са изместени и само с решителна проява на политическа воля ще бъде възможно да се постигне някакъв напредък през оставащите три години до крайния срок през 2015 г.;

АО.  като има предвид, че нерационалността и политическият екстремизъм се крепят в ситуациите на крайна бедност и глад; като има предвид, че 14 месеца, след като ООН официално заяви, че в Африканския рог е настъпил първият глад за 21 век, хуманитарната ситуация се характеризира с относително подобрение, но остава критична;

АП.  като има предвид, че напредъкът по отношение на намаляването на бедността в Африканския рог беше затруднен поради продоволствената криза и кризата с горивата, както и поради световната икономическа и финансова криза и въздействието от изменението на климата;

АР.  като има предвид, че според изчисленията на ФАО от март 2012 г. над осем милиона души в Африканския рог се нуждаят от помощ (в т.ч. 3,2 милиона в Етиопия, 2,5 милиона в Сомалия, 2,2 милиона в Кения и 180 000 в Джибути); като има предвид, че през 2011 г. регионът преживя най-голямата суша за последните 60 години, която засегна над 13 милиона души, стотици хиляди от които трябваше да изоставят домовете си, а десетки хиляди умряха;

АС.  като има предвид, че работата на Международния наказателен съд в Африканския рог за подвеждане на извършителите под отговорност и борба срещу безнаказаността е възпрепятствана от някои отделни държави в региона;

АТ.  като има предвид, че за да продължи дейността си по предоставяне на хуманитарна помощ, както и за да инвестира в усилия за възстановяване в Сомалия, Кения и Етиопия, УНИЦЕФ се нуждае от общо 273 милиона долара за 2012 г., от които към края на юли 2012 г. беше получил едва 33 %;

Обща рамка

1.  Приветства стратегията на ЕС за региона на Африканския рог и в частност всеобхватния й подход, основан на овладяване на проблемите във връзка със сигурността и стабилността, на укрепване на принципа на правовата държава и на гарантиране на справедлив процес, което трябва да включва функциониране на механизмите и процедурите на правоприлагане, както и независима съдебна система, като същевременно се обръща внимание на лежащите в основата им причини, по-конкретно чрез стратегии за развитие и хуманитарни стратегии с ясни цели; настоятелно призовава за пълно прилагане на стратегическата рамка на ЕС за региона на Африканския рог и подкрепя петте й аспекта, основани на:

   (i) изграждане на демократични, стабилни и подлежащи на отчет политически структури във всички държави от региона на Африканския рог;
   (ii) работа с държавите от региона и с регионални и международни участници и организации за разрешаване на конфликти, в т.ч. като се обръща внимание на основните причини за тях;
   (iii) гарантиране, че съществуващата несигурност в региона не застрашава сигурността на други съседни държави или на други региони или държави;
   (iv) подкрепа за усилията за стимулиране на икономически растеж и намаляване на бедността;
   (v) подкрепа за регионалното политическо и икономическо сътрудничество;
  

набляга колко е важно да се насърчава устойчив икономически растеж в региона и да се намалява бедността чрез удовлетворяване на основните потребности на хората;

2.  Подчертава, че всяко устойчиво решение на многобройните конфликти в региона може да има успех единствено ако установява принципите на добросъседство за преодоляване на съперничеството и граничните спорове, ненамеса и сътрудничество между държавите, устойчиво развитие със справедливо и честно разпределяне на достъпа до ресурси с икономически възможности за всички без дискриминация; отбелязва, че това налага усилия за преобразуване, а именно укрепване на мира, посредничество и помиряване, както и слагане на край на безнаказаността в сътрудничество с Международния наказателен съд и при пълно спазване на международното хуманитарно право, включително безпрепятствен достъп на населението до хуманитарна помощ, както и зачитане на правата на човека; отбелязва, че Съюзът в тясно сътрудничество с регионалните органи трябва да играе своята роля за подпомагане на тези процеси, за борба с разпространението на малки оръжия и леко въоръжение и за подпомагане на демобилизацията, разоръжаването и реинтеграцията на бивши бойци, но подчертава, че в крайна сметка самите хора от Африканския рог са единствените действащи лица, които могат да дадат възможност на региона да постигне устойчив мир, стабилност и просперитет, както и отговорно управление и прилагане на принципа на правовата държава;

3.  Приветства назначаването на специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за региона на Африканския рог, за което призова Европейският парламент в горепосочената резолюция от 10 май 2007 г. относно Африканския рог; призовава ВП/ЗП и Комисията да подкрепят активно работата на специалния представител на ЕС, като обезпечат адекватни финансови и човешки ресурси и пряк достъп до структури и мисии на ОПСО, както и до структури и програми по линия на политиката на Комисията за развитие и хуманитарна помощ; припомня, че в своята резолюция Европейският парламент прикани СПЕС за региона на Африканския рог да представя редовни доклади пред Парламента; в тази връзка приветства редовните доклади на СПЕС за региона на Африканския рог пред Парламента и го приканва да продължи редовния диалог и обмен на мнения с членовете на ЕП; също така приветства назначаването на СПЕС за Судан и Южен Судан; счита, че с оглед осигуряването на пълни консултации и координиране на действията, двамата специални представители следва да консултират редовно компетентните служби за програмиране на финансовите инструменти за външната дейност на ЕС и да им предоставят редовни политически и стратегически съвети; изтъква значимостта на редовния диалог и координацията между двамата специални представители на ЕС и ръководителите на делегациите на ЕС в региона;

4.  На мнение е, че биха могли да се инвестират повече средства в Междуправителствения орган за развитие, за да се насърчи система от добри управленски практики, както и ефективен политически диалог и механизми за постигане на консенсус във и сред всички участващи държави; призовава ЕС да улесни тази роля, като се ангажира допълнително с техния процес на изграждане на вътрешен капацитет; припомня, че ще бъде от изключително значение да се насърчи регионална институционална рамка за диалог и координация между страните от региона, с особено внимание към ключовите регионални играчи Етиопия, Кения и Уганда, които ще трябва да продължат да координират усилията и да преследват общи цели; припомня също така, че Междуправителственият орган за развитие би могъл да предостави подходяща рамка за диалог и координация във връзка с използването на жизнено важни природни ресурси като водата;

5.  Приканва Комисията да предвиди помощ и подкрепа за всички африкански държави, в които са разположени военни сили за опазване на мира в държавите от региона на Африканския рог, и по-специално в Сомалия;

6.  Приветства решението на ЕС за предоставяне на допълнителна подкрепа на AMISOM, за да й позволи да изпълни мандата си и да достигне обща численост на войските от 17 731 души съгласно пълномощията на ООН;

7.  Счита, че резултатите, постигнати от AMISOM в Сомалия в борбата срещу Ал Шабааб, като например възстановяването на контрола над Кисмайо, потвърждават стратегическото значение на подкрепата за Африканския съюз; поради това подчертава важността на насърчаването на процеса на изграждане на институции, капацитет и добро управление в Африканския съюз, както и на неговите способности за реагиране, включително при управление на кризи и на военно равнище; приветства учредяването на делегация на ЕС към Африканския съюз в Адис Абеба;

8.  Призовава по спешност за съдействие на съдебните системи и на системите от места за лишаване от свобода на държавите, които са оказали сътрудничество на ЕС при прехвърлянето на заподозрени в пиратство лица (Кения, Сейшелските острови и Мавриций), както и за подкрепа на сомалийските органи, за да се гарантира, че те имат съдебния и процесуален капацитет в съответствие с международното законодателство, по-специално законодателството в областта на правата на човека, да третират заловените пирати и бойци на Ал Шабааб; в същото време подчертава, че е важно на заловените пирати да се предоставя процес на реабилитация и социална реинтеграция;

9.  Изразява съжаление, че въпреки оказаната помощ от ЕС за укрепване на правовата държава в региона, съществуването на споразумения за прехвърляне между Съюза и трети държави (Кения, Сейшелските острови, Мавриций) и двустранните споразумения за репатриране на осъдените пирати между Сейшелските острови, Пунтленд и Сомалиленд, както и различните международни правни рамки, много пирати и други престъпници или все още не са арестувани, или са били арестувани, но след това освобождавани поради липса на солидни доказателства или на политическа воля за тяхното съдебно преследване;

10.  Горещо приветства доклада на ООН от 25 януари 2011 г., наблягащ на 25те предложения, направени от Джак Ланг, специален съветник на генералния секретар на ООН по правните въпроси, свързани с пиратството край бреговете на Сомалия; също така приветства съответните последващи доклади от Джак Ланг, като доклада относно реда и условията за създаване на специализирани сомалийски съдилища за борба с пиратството от 15 юни 2011 г., и доклада на генералния секретар относно специализираните съдилища за борба с пиратството в Сомалия и други държави в региона от 20 януари 2012 г.; настоятелно призовава ВП/ЗП, специалния представител на ЕС и тримата ръководители на мисии и ръководители на делегации да разгледат с приоритет предложенията, направени от Джак Ланг, и да разработят стратегия за приноса на ЕС към международния подход за наказателно правосъдие на територията на Сомалия;

11.  Отново призовава държавите членки, в сътрудничество с Европол и Интерпол, да разследват и проследяват паричните потоци и да конфискуват сумите, платени на пиратите под формата на откуп, тъй като има признаци, че тези пари биха могли да бъдат прехвърлени в банкови сметки в целия свят, включително и в банки в Европа, както и да идентифицират и разбият мрежите на организираната престъпност, които печелят от тези действия; призовава Съвета да улесни по-нататъшното сътрудничество между EU NAVFOR, от една страна, и Европол и Интерпол, от друга;

12.  Настоятелно призовава всички държави в региона да сътрудничат на Международния наказателен съд и припомня обвързващото задължение на страните, които са подписали и ратифицирали Римския статут; също така приветства случилите се наскоро събития в Международния наказателен съд, позволяващи провеждането на проучвания и разследвания в държави, които не са страни по Римския статут или не са го ратифицирали;

13.  Призовава институциите на Европейския съюз да продължат да бъдат бдителни и активни по отношение на протичащия политически преход в Етиопия и на първите стъпки към демокрация в Сомалия;

14.  Счита, че е желателно да се използва възможността, предоставена от откриването на процедурата по попълването на поста на починалия на 20 август 2012 г. министър-председател на Етиопия Мелес Зенави, както и от избирането на новия сомалийски президент и от приближаването на парламентарните избори в Кения през 2013 г., с цел:

   (i) да се работи за насърчаване на зачитането на конституционните норми, принципите на правовата държава, правата на човека и равенството между половете посредством сътрудничество и диалог с партньорите от Африканския рог;
   (ii) да се продължи работата по институционалното развитие, изграждането на демокрацията и демократизацията;
   iii) да се наблюдават последващите действия във връзка с препоръките на мисията за наблюдение на избори и да се предоставя подкрепа за тяхното изпълнение, когато е уместно;
   iv) да се засили политическият диалог на национално и регионално равнище и да се продължи повдигането на въпроси, свързани с правата на човека, включително, когато е целесъобразно, относно извънсъдебните убийства, произволните арести и лишавания от свобода и борбата срещу безнаказаността;
   (v) да се подкрепи независимото гражданско общество, способно да формулира социални програми;

15.  Приветства постигането, в края на срока, определен от пътната карта на Съвета за мир и сигурност на АС, одобрена от Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН, на споразумение между Судан и Южен Судан относно петролните ресурси; изразява надежда, че въпросното споразумение ще уреди окончателно и в най-кратък срок проблема с преноса на петрол от Южен Судан;

Рамка за политиката на сигурност

16.  Приветства важния принос на операцията EU NAVFOR ATALANTA в усилията за борба с пиратството и подобряване на безопасността по море в близост до бреговете на Сомалия; подчертава нейната роля за защитата на наетите от Световната продоволствена програма кораби за доставяне на помощ за Сомалия и други уязвими кораби, както и доставките за мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM); приветства решението на Съвета от 23 март 2012 г. за удължаване на EU NAVFOR ATALANTA до декември 2014 г. и разширяване на нейния мандат за насочване към оперативните бази на пиратите на сушата; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че EU NAVFOR ATALANTA се подпомага по подходящ начин с достатъчно кораби за наблюдение и патрул, тъй като настоящите успехи в борбата срещу пиратството могат да бъдат изгубени, както и със средства за международната общност, за да може тя да преследва пиратите и техните финансисти и мрежи, като отчита, че най-ефективните мерки против пиратството всъщност са били бордовите мерки за защита на плавателните средства, въведени от корабните дружества; в този контекст приветства изложените наскоро искания на морската промишленост за регулиране на частните дружества за морска охрана и призовава Международната морска организация, правителствата на държавите на флага и морската промишленост да работят заедно за по-нататъшното разработване и прилагане на ясни, последователни и изпълними международно договорени стандарти за използването на частни служители за въоръжена охрана на борда на кораби, а частните дружества за морска охрана да спазват стриктно тези стандарти;

17.  Отбелязва важността на сътрудничеството между EU NAVFOR и останалите международни мисии, действащи в региона, по-специално операцията по суша AMISOM, и счита, че добрите взаимоотношения и тясното сътрудничество, включително споделянето на информация, са ключът към гарантиране на стабилност в Сомалия; припомня, че EU NAVFOR ATALANTA и операцията „Океански щит“ на НАТО могат да бъдат в състояние успешно да спрат и ограничат пиратството единствено ако в Африканския рог, и по-специално в Сомалия, се въведе цялостна стратегия за справяне с причините, подтикнали сомалийците към пиратство и престъпна дейност с цел получаване на доходи; отбелязва, че настоящата мисия на НАТО за борба с пиратството, операция „Океански щит“, е имала успех при две по-кратки операции за борба с пиратството от октомври 2008 г. за защита на корабите на Световната продоволствена програма (СПП);

18.  Приветства решението на Съвета по външни работи от 12 декември 2011 г. за започване на инициатива за изграждане на регионален морски капацитет, известна като EUCAP Nestor, с цел укрепване на морския капацитет и капацитета на съдебната система и обучение на крайбрежната полиция и на съдии при консултиране и със съгласието на местните общности в пет държави в региона на Африканския рог и западната част на Индийския океан; призовава всички държави членки да осигурят незабавно компетентен граждански и военен персонал за новата мисия; призовава за тясно сътрудничество с други инициативи, в т.ч. с проекта на ЕС MARSIC, част от програмата за критични морски маршрути в рамките на Инструмента за стабилност и на регионалната Програма за морска сигурност (MASE), инициирани от държавите от Източна и Южна Африка и от Индийския океан, подкрепяни от ЕС и насочени към справяне с пиратството на сушата и повишаване на капацитета на съдебната система за арестуване, прехвърляне, задържане и преследване на заподозрени в пиратство лица; счита, че международната общност ще бъде в състояние да постигне по-широката цел за стабилност и сигурност в региона и следователно да намали потребността от военноморски патрули в района единствено чрез повишаване на крайбрежните възможности за сигурност на крайбрежните държави, справяне с първопричините за пиратството по суша и насърчаване на спазването на най-добрите практики за управление на корабоплаването (BMP4) и на подобрени стандарти за индустрията за морска сигурност;

19.  Приветства решението от юли 2011 година за разширяване и префокусиране на мандата на тренировъчна мисия на ЕС (EUTM), базирана в Уганда; при все това призовава за по-добро пресяване и наблюдаване на поведението и отчетността на всички новобранци, обучавани от EUTM, за да се гарантира, че в програмата не се приемат непълнолетни лица или лица, свързани с военни групи, че те са интегрирани в сомалийските въоръжени сили и че всички случаи на дезертиране се съобщават и разследват незабавно; също така призовава ЕС да поеме роля в наблюдението отблизо на веригата на плащанията за обучението на сили, за да се гарантира, че плащанията достигат до предвидените бенефициери и генерират мотивация, вярност и ангажираност, като по този начин също така се обезпечава, че способността за поемане на отговорност остава у бъдещите сили за сигурност на Сомалия;

20.  Подчертава необходимостта от тясно стратегическо координиране между всички свързани със сигурността действащи лица и по-специално EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Сомалия и EUCAP Nestor, както и НАТО (операция „Океански щит“), оглавявания от САЩ специализиран отряд CTF-151, ООН и AMISOM; отбелязва съществуването на международните механизми за координация като Контактната група по пиратството край бреговете на Сомалия (CGPCS) в Ню Йорк и механизма „Взаимна осведоменост и избягване на конфликти“ (SHADE) в Бахрейн; поради това приветства решението на Съвета от 23 март 2012 г. за активиране, за първоначален двугодишен период, на оперативния център на ЕС, за да се координира и засили взаимодействието между трите мисии по ОПСО в Африканския рог, както и базираните в Брюксел структури в контекста на стратегията за Африканския рог и във взаимодействие със специалния представител на ЕС за Африканския рог;

21.  Отбелязва, че са налице признаци, че Божията армия на съпротивата (LRA) вероятно разширява периметъра си на действие, като привлича повече държави в борбата и излага на риск все повече деца; припомня, че борбата срещу Божията армия на съпротивата (LRA) и преследването на нейния лидер Джоузеф Кони в значителна степен разчитат на финансирането, обезпечаването с оборудване и логистичната подкрепа на САЩ; призовава ЕС да координира със САЩ всяка допълнителна подкрепа, която е необходима в борбата срещу LRA, под ръководството на Африканския съюз;

22.  Осъжда неприлагането на разпоредбите на CITES; призовава Комисията и Съвета да насърчат създаването на система за сертифициране и контрол за вноса на слонова кост в ЕС подобно на успешния процес Кимбърли;

Засилване на всеобхватния подход

23.  Приветства стратегията на ЕС за Африканския рог, която обхваща не само сигурността и хуманитарната политика, но и една по-дългосрочна политика за развитие и Целите на хилядолетието за развитие; подчертава важността на тази дългосрочна визия за политиката за развитие и призовава Комисията и държавите членки да координират своите политики в това отношение и да пристъпят към съвместно програмиране за различните държави и региона възможно най-скоро;

24.  Счита, че стабилният и сигурен Африкански рог ще окаже положително въздействие върху политиката и сигурността извън региона, също така по отношение на инвестициите и безопасните морски пътища в Индийския океан; поради това е на мнение, че на равнището на Г-20 следва да започнат обсъждания на стратегиите за насърчаване на сигурността и стабилността в региона и за координация, която да осигури необходимите финансови средства за прилагане на всеобхватен подход; в тази връзка отбелязва положителния опит от конференцията за Сомалия, проведена в Лондон през февруари 2012 г., и насърчава ВП/ЗП да проучи възможността за провеждане на подобна конференция през 2013 г.;

25.  Счита, че по отношение на Африканския рог също трябва да се смята, че разполага със силен икономически потенциал, по-специално в областта на полезните изкопаеми и селското стопанство; в този контекст призовава Съвета, Комисията, ЕСВД и ЕИБ, координирано с други многостранни донори и финансови институции, да определят проекти от общ интерес за държавите в региона, които биха могли да стимулират сътрудничеството и положителната взаимозависимост, например в областта на енергоснабдяването, включително с енергия от възобновяеми източници, и природните ресурси, включително водите; подчертава значението на трансграничната търговия, достъпа до международни пазари, пристанищната инфраструктура и осигуряването на подходящи коридори за достъп до пристанища на държавите без излаз на море като жизненоважни елементи за дългосрочното икономическо развитие на Африканския рог; призовава Комисията да направи задълбочен анализ на мащаба и въздействието от икономическа, екологична и социална гледна точка на практиките за отдаването на земя под аренда на трети държави в Африканския рог и да предложи възможни защитни стратегии и механизми;

26.  Счита, че засилването на сигурността в региона и борбата срещу тероризма и пиратството, независимо от тяхното съществено значение, не трябва да засенчват абсолютната необходимост да се подкрепи на първо място изкореняването на бедността в региона, особено поради факта, че ЕС следва, съгласно учредителния си договор, да взема предвид целите за сътрудничеството за развитие (сред които на първо място фигурират намаляването и изкореняването на бедността) при прилагането на политиките, които могат да засегнат развиващите се държави (член 208, параграф 1 от ДФЕС); отбелязва, че всички държави от Африканския рог са развиващи се държави и че с изключение на Судан и на Южен Судан, които не са подписали Споразумението от Котону, всички те са получили два милиарда евро помощ за развитие (от които 644 милиона само за Етиопия) за индикативните национални и регионални програми по линия на 10-ия ЕФР (2008-2013 г.); посочва, че през същия период и също така по линия на 10-ия ЕФР регионът на Източна Африка, Южна Африка и Индийския океан се ползва от 619 милиона евро (отчасти за IGAD), като целта е изкореняване на бедността в държавите от региона и оказване на помощ за постигане на Целите на хилядолетието за развитие; припомня също, че Механизмът за подкрепа на мира в Африка, който е подинструмент на ЕФР, подпомага финансово мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM);

27.  Счита, че в качеството на основен доставчик (в световен мащаб) на помощ за развитие и на хуманитарна помощ в региона, подпомаган по-специално от централизирането на дипломатическите усилия около ЕСВД и специалния представител на Европейския съюз, от успешното провеждане на операцията ATALANTA и от присъствието в региона на дипломатически и военни сили на някои държави членки, ЕС (държавите членки и Комисията) би могъл да положи по-големи усилия за изкореняването на характеризиращата региона бедност и на проявите на анархия и беззаконие, присъстващи там;

28.  Счита, че е желателно да се използва възможността, която представлява избирането на 10 септември 2012 г. на новия сомалийски президент Хасан Шейх Мохамед, с цел да се работи – с помощта на стратегическата рамка за Африканския рог, с подкрепата на специалния представител на Европейския съюз в региона, на ЕСВД и на националните дипломатически служби и с подкрепата на Африканския съюз, за установяването на нормални дипломатически и икономически отношения между Етиопия и Еритрея, както и за разрешаване на кризата в Сомалия, което би се отразило благоприятно на целия регион; отбелязва, че регионът на големите езера, който се разпростира по границата с региона на Африканския рог в западната му част, е също така един от най-нестабилните региони, в който някои от явно недоразвитите държави са жертва на въоръжено насилие (напр. Демократична република Конго), а дори и на войни с една или повече от една съседна държави (напр. напрежение между Демократична република Конго и Руанда, която в широкия смисъл на думата е част от Африканския рог); подчертава, че провеждането на европейска стратегия за Африканския рог не може да не вземе предвид евентуалното отражение върху развитието, което е също така необходимо, на съседните региони (най-вече регионът на големите езера, Централна Африка и Южна Африка);

29.  Приветства, в полза на двойния план за подпомагане на регионалното развитие и за предоставяне на хуманитарна помощ, новия план за Африканския рог, предложен от Комисията през 2012 г., познат под името SHARE (Подпомагане на устойчивостта на Африканския рог), който има амбицията да бъде инструмент, осъществяващ връзката между краткосрочната хуманитарна помощ и дългосрочното развитие, за да се прекъсне порочният кръг на кризите, засягащи региона; подкрепя изцяло Комисията по отношение на засилването на връзката между помощта при неотложни ситуации, възстановяването и развитието (LRRD: връзката между помощ, възстановяване и развитие); призовава ЕС да работи чрез тази програма за осигуряване на разнообразни възможности за препитание, по-добър достъп до пазари и информация за увеличаване на дохода на домакинствата от странстващи скотовъдци и земеделци и речното, крайбрежното, градското и крайградското население, за подобряване на достъпа до основни социални услуги, и да се стреми да предлага надеждни и предвидими нива на подкрепа за хронично и сезонно уязвимите групи от населението;

30.  Приветства новата програма SHARE на Европейския съюз, която има за цел да увеличи устойчивостта на държавите от региона на Африканския рог по отношение на различните заплахи, пред които са изправени; при все това настоява тази програма да бъде съгласувана със стратегията на ЕС за Сахел, който е изправен пред същите заплахи (тероризъм, трафик на наркотици, изменение на климата, приток на бежанци и разселени лица и т.н.);

31.  Изразява своето убеждение, че в държавите от региона на Африканския рог е важно да се подкрепят земеделието, скотовъдството и животновъдство и приветства значителната работа, извършена в тези области от НПО;

32.  Приканва Европейската комисия да подкрепи всички програми за достъп до вода, който е основно право и общо благо за човечеството, както и да поддържа публичните и частните партньорства за достъп до питейна вода;

33.  Настоява, когато е възможно, помощта от ЕС за Африканския рог да не бъде под формата на директна бюджетна помощ, а да се отпуска за постигането на конкретни цели въз основа на ясни показатели за изпълнение; счита, че когато помощта трябва да бъде под формата на бюджетна помощ, тя следва да зависи от постигането на конкретни цели; счита, че програмите, насочени към подкрепа на стратегията на ЕС за Африканския рог, следва да могат да се възползват от комбинирането на ресурси, т.е. финансирането на тези програми следва да бъде отворено към други международни донори въз основа на ясни общи стандарти, с цел да се улесни координиран и еднакъв подход към всички донори и минимален риск от противоречиви подходи или дублиране; счита, че по подобен начин ЕС следва да може да участва във финансирането на програми на трети страни в региона, при условие че може да се гарантира пълно спазване на правилата за предоставяне на финансова помощ от ЕС за трети държави;

34.  Призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предоставят неутрална, безпристрастна и независима хуманитарна помощ на уязвимите групи от населението и да оказват подкрепа на държавите от региона за засилване на техния национален капацитет чрез стратегии за ограничаване на рисковете от бедствия и дългосрочни програми за сътрудничество за развитие в областите подготвеност за суша, селско стопанство, развитие на селските райони и продоволствена сигурност;

35.  Подчертава, че макар да се счита, че причината за продоволствената криза в Африканския рог (също като в Сахел) произтича от продължителната суша, лошата реколта и ръста на цените, следва да се има предвид, че освен тези циклични елементи (въпреки че сушата може да се счита за структурна причина), съществуват други първостепенни причини като разпадането на общностите и прекомерното нарастване на износа на селскостопанска продукция, които застрашават продоволствената независимост и селскостопанското производство за собствено потребление и продажба на националните пазари;

36.  Подчертава, че зачитането на правата на човека и основните свободи са неизменна основа на ангажиментите на Съюза с партньори от трети държави; поради това изразява дълбока загриженост по повод докладите за произволни арести, малтретиране на затворници и насилие срещу демонстранти, както и за репресивни мерки срещу политическата опозиция, включително цензура и произволно задържане на журналисти и активисти, които се извършват в целия регион; призовава органите в Африканския рог да зачитат тези основни принципи и да освободят безусловно всички политически затворници;

37.  Изразява дълбоката си загриженост поради заграбването на земя в Африка, което рискува да подкопае местната продоволствена сигурност и увеличава глада; призовава правителствата на държавите от Африканския рог и ЕС да извършат оценка на въздействието на настоящото придобиване на земеделски площи върху бедността в селските райони и настоящата криза с глада; настоятелно призовава Комисията да включи проблема със заграбването на земя в своя политически диалог с развиващите се държави, за да постигне съгласуваност на политиките;

38.  Изразява загриженост относно предполагаемото незаконно изхвърляне на отпадъци от дружества и престъпни мрежи от ЕС; припомня, че незаконното изхвърляне на отпадъци е основен проблем за сомалийското население, живеещо по крайбрежието; призовава върховния представител/заместник-председател и Комисията спешно да поръчат пълно разследване от независим орган, включително събиране на доказателства и проби, и в зависимост от резултата от изследванията да обмислят възможността за правни действия, включително компенсации от страна на европейски дружества, държави членки на ЕС и ЕС;

39.  Признава, че е жизненоважно да се запази предоставянето на независима и безпристрастна хуманитарна помощ на всички засегнати от конфликти населения в региона на Африканския рог и да се продължи адекватното финансиране, особено за Сомалия; подчертава, че всяко намаляване на помощта би могло отново да доведе до хуманитарна криза за сомалийския народ; набляга на необходимостта, в допълнение към хуманитарната помощ, да се доразвият усилия като инициативата на ЕС „Подпомагане на устойчивостта на Африканския рог“ (SHARE), за да се гарантира устойчивост и подобряване на поминъка на местното население;

40.  Подчертава, че правата на човека, по-специално на жените, децата, ЛГБТ лицата и религиозните малцинства отдавна са били пренебрегвани в региона, и отбелязва, че сектантският ислямизъм се е разпространил в някои части на Африканския рог и застрашава свободите на малцинствата;

41.  Подчертава важността на европейската подкрепа за гражданското общество; призовава Комисията и държавите членки да гарантират координирана подкрепа за гражданското общество както в отделните държави, така и на трансгранично и регионално равнище;

42.  Набляга на значението на продължаващото подпомагане на Южен Судан с оглед създаването и поддържането на ефективно гражданско общество; твърдо е убеден, че новият инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека следва да включва специализирани линии за финансиране за региона на Африканския рог; счита, че следва да се обмисли възможността за разширяване на Фонда за демокрация и за държавите от региона на Африканския рог;

Судан и Южен Судан

43.  Приветства постигнатите споразумения между Судан и Южен Судан относно възобновяването на износа на петрол и определянето на границите и призовава двете държави да ги спазват; призовава двете държави да прекратят укриването на бунтовнически групи или подкрепата за такива групи срещу другата държава; настоятелно призовава за по-нататъшни преговори за определянето на границите между двете държави, за да се избегне избухването на нови конфликти, които могат да изложат на риск постигнатото наскоро споразумение, и препоръчва двамата лидери да продължат във възможно най-кратък срок разговорите с цел постигане на споразумение относно статута на Абией и други оспорвани райони в съответствие с Пътната карта на АС и Резолюция 2046 на Съвета за сигурност на ООН; поздравява групата на високо равнище на бившия президент Мбеки, финансирана отчасти от ЕС, за постигнатия с подкрепата на Африканския съюз успех в усилията за преговори и посредничество между Судан и Южен Судан; призовава специалния представител на ЕС за Судан и Южен Судан да се координира с ръководителите на делегации в Судан и Южен Судан, за да се гарантира, че ангажиментът, политическите усилия и помощта на ЕС поддържат висока степен на видимост;

44.  Приветства меморандумите за разбирателство, сключени поотделно между правителството на Судан и Суданското народно-освободително движение (Север) с ООН, Африканския съюз и Лигата на арабските държави, за да се позволи доставката на хуманитарна помощ за гражданското население на провинциите Сини Нил и Южен Кордофан;

45.  Изразява безпокойство поради възобновяването на насилието в провинция Джонглей в Южен Судан ‐ насилие, което застрашава постигнатия напредък във възстановяването на мира и сигурността в региона; подкрепя разследването, поискано от мисията на ООН в Южен Судан, и призовава отговорните за насилието да бъдат наказани; призовава правителството на Южен Судан:

   (i) да предприеме необходимите стъпки за укрепване на своята международна и национална рамка в областта на правата на човека, включително чрез препотвърждаване на своите задължения по международните договори за правата на човека, по които Судан е бил страна към момента на обявяване на независимостта на Южен Судан, като оттегли резервите си по тези договори и като стане страна, без резерви, по други основни международни договори в областта на правата на човека;
   (ii) незабавно да определи заклети членове на Комисията за разследване на кризата в провинция Джонглей и да им осигури необходимите ресурси за провеждане на независимо, пълно и безпристрастно разследване;
   (iii) незабавно да наложи официален мораториум върху изпълненията на смъртни присъди с оглед премахване на смъртното наказание и да замени всички смъртни присъди с лишаване от свобода;
  

подчертава важността от непрекъснатата подкрепа на ЕС за Южен Судан с оглед обезпечаване на изграждането на капацитет в рамките на публичната администрация и правоприлагащите органи на Южен Судан, създаване и поддържане на ефективно гражданско общество и насърчаване на доброто управление; настоятелно призовава ЕС да настоява на ратифицирането на основни международни договори в областта на правата на човека от страна на Южен Судан и да окаже съдействие на властите в Южен Судан при прилагането им; осъжда съобщенията за насилие срещу гражданското население от страна на военните сили в процеса на демилитаризация и призовава правителството на Южен Судан да проведе независимо разследване на събитията, с оглед от участвалите войници да бъде потърсена отговорност и да бъдат осигурени компенсации за жертвите;

46.  Категорично осъжда всички действия на насилие, извършени в Судан срещу граждански лица в нарушение на международното хуманитарно право и законодателството в областта на правата на човека; настоятелно призовава ЕС и международната общност да постигнат съгласие за единен подход към разглеждане на защитата на гражданското население и прекратяване на нарушенията на правата на човека, по-специално в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил; призовава правителството на Судан и Суданското народно-освободително движение (Север) незабавно да започнат преки разговори за постигане на съгласие за пълно прекратяване на враждебните действия и да постигнат политическо споразумение въз основа на Рамковото споразумение от 28 юни 2011 г., както е постановено в Резолюция 2046 на Съвета за сигурност на ООН; подчертава значението на оставането на международните представители в зоните на конфликт и настоятелно призовава суданските власти да гарантират тяхната сигурност, заедно с тази на гражданското население; припомня отговорностите на ЕС и на държавите членки за засилена подкрепа и съдействие на Международния наказателен съд при изпълнението на заповедите за арест на Ахмад Мухамад Харун, Али Мухамад Али Абд-Ал-Рахман, Абдел Рахим Мохамед Хюсеин и президента Омар Хасан Ахмад Ал-Башир;

47.  Изразява безпокойство от влошаването на здравословното състояние на суданските бежанци, наброяващи близо 170 000, половината от които деца, в 4-те лагера в Горен Нил и в лагера в провинция Юнити, където рисковете от инфекции, диария и малария са изключително високи и се утежняват от недохранването;

48.  Осъжда всякаква подкрепа, предоставена както от Судан, така и от Южен Судан, на всяка въоръжена групировка, което не е част от тяхната редовна армия;

Сомалия

49.  Отбелязва резултата от проведените на 20 август 2012 г. президентски избори в Сомалия; настоятелно призовава всички политически участници в Сомалия да се ангажират с демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека като единствен начин за излизане от порочния кръг на бедността, изостаналостта и несигурността; подчертава, че приключването на мандата на преходното федерално правителство (TFG) е важен тест за потенциала на Сомалия да се превърне във функционираща държава и за капацитета й да възстанови силни, демократични и истински представителни институции; счита, че ще бъде от решаващо значение да се улесни постигането на широк политически диалог в Сомалия и да се насърчат процесите на изграждане на консенсус, за да се подкрепи новото правителство; призовава новото федерално правителство и новия президент Хасан Шейх Мохамед да работят за помирението на сомалийския народ чрез надграждане на Споразумението от Гарове, за да създадат новата федерална държава и да започнат дългия, но важен процес на осигуряване на мир, сигурност и демокрация за всички сомалийци;

50.  Приветства неотдавнашното полагане на клетва за встъпване в длъжност на първия официален парламент на Сомалия след повече от 20 години и се надява, че това ще бележи първата стъпка в прехода към по-представителна парламентарна демокрация; отбелязва, че квотата на жените депутати в Парламента, определена на 30 %, е почти достигната, и припомня, че пълноценното участие на жените във всички сектори на обществения живот е важно за успеха на усилията за разрешаване на конфликта и изграждане на мира;

51.  Приветства края на прехода в Сомалия като възможност за обновление; приветства работата на страните, подписали пътната карта, традиционните старейшини, Националното учредително събрание, новия федерален парламент и Техническия комитет за подбор заради тяхната роля за прекратяването на преходния период; приветства ангажимента на отиващия си президент да подкрепя работата на президента Хасан Шейх Мохамед; настоятелно призовава всички политически действащи лица в Сомалия да сътрудничат на новите органи; приветства визията за Сомалия на президента Хасан Шейх и неговото намерение да гарантира изграждането на обединяващи управляващи институции на широка основа, стабилизация, върховенство на закона и добро управление, икономическо възстановяване, укрепване на мира и сближаване, предоставяне на обществени услуги и подобряване на отношенията на Сомалия със света; настоятелно го призовава да спази ангажимента си за прозрачно и отговорно управление, за борба с корупцията на всички нива и гарантиране на обединяващ диалог и създаване на представителни и отговорни институции на национално, регионално, областно и местно равнище съгласно временната конституция на Сомалия;

52.  Призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията и специалния представител на ЕС за региона на Африканския рог да направят критичен преглед на мирния процес от Джибути и да обмислят разполагане на екип от медиатори, чиито членове се ползват с доверието на широк кръг сомалийски действащи лица, включително асоциации на жените, и които са в състояние да съберат около масата за преговори разнообразни участници в Сомалия; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да започне процес, насочен към участници от гражданското общество на Сомалия в рамките на страната и извън нея, за да се даде възможност за редовно и непрекъснато обсъждане на възможните решения на политическите проблеми в страната; призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да обедини тези два процеса, като вземе за пример успешния мирен процес от 2000-2005 г. в Судан;

53.  Приветства неотдавнашната инициатива за мир на сомалийското правителство, с която се предлагат граждански работни места и обучение за дезертирали бунтовници от Ал Шабааб; приветства неотдавнашното приемане на амбициозна конституция, която обещава равни права за „всички граждани, независимо от пол, религия, социален или икономически статус, политически възгледи, клан, увреждане, професия, произход или диалект“, обявява за незаконно гениталното осакатяване на жени и създава Комисия за истина и помирение; изразява загриженост обаче, че в държава, от десетилетия засегната от междуособни вражди, новата конституция не разглежда въпроса за разделението на властта и ресурсите между центъра и регионите, и призовава за по-тясно сътрудничество с новите органи за решаването на тези въпроси;

54.  Призовава сомалийските органи незабавно да дадат приоритет на институционалното изграждане и създаването на отговорни, прозрачни и интегративни полицейски сили, тъй като това ще укрепи доверието на населението в новото правителство; във връзка с това приветства ценния принос, който EUTM Сомалия има за силите за сигурност на държавата; изразява доверие в продължаващата подкрепа от страна на държавите членки за работата на мисията по линия на ОПСО, която се стреми да вдъхне разбиране за зачитането на правата на човека, динамиката между половете и принципите на правовата държава сред военните в Сомалия; отбелязва, че развитието на стабилни, отговорни и приобщаващи сомалийски институции трябва да надхвърля рамките на силите за сигурност и да бъде ръководено и осъществено от Сомалия, за да се превърне тя в жизнеспособна държава;

55.  Подчертава, че жизнеспособните и приобщаващи икономически структури и една система на разпределяне на приходите от бъдещи добиви на нефт и газ между регионите и федералното равнище, в полза на цялото население, ще бъдат от съществено значение за дългосрочната устойчивост на Сомалия като функционираща федерална държава; настоятелно призовава международната общност да не повтаря грешките от миналото, свързани с концентрирането на помощта върху федералните институции в Могадишу за сметка на регионите на Сомалия, тъй като последните могат да играят ключова роля за децентрализираното предоставяне на основни услуги и осигуряване на стабилност на населението; призовава ЕС да мобилизира всички ресурси по време на открилата се понастоящем възможност, за да подпомогне регионалните субекти в Сомалия в този жизненоважен процес на демократичен преход; предвид последните политически развития и развития, свързани със сигурността в Сомалия, насърчава държавите членки и върховния представител/заместник-председател на Комисията, в тясно сътрудничество със законните сомалийски органи, Африканския съюз и Междуправителствения орган за развитие (IGAD), както и с правителството на САЩ, да обмислят възможността за мисия за реформа на сектора за сигурност веднага щом условията на място позволят това;

56.  Признава, че мирът в Сомалия трябва да се постигне чрез процес отгоре надолу; подчертава, че ЕС трябва да гарантира, че неговата стратегия позволява местните усилия за укрепване на мира и разрешаване на спорове да бъдат подкрепяни в достатъчна степен и да се превърнат в национален и регионален приоритет; също така припомня, че местната легитимност ще помогне за появата на управленски институции в Сомалия, които предлагат дългосрочни перспективи за стабилност;

57.  Припомня, че Африканският съюз разположи AMISOM, военна мисия в Сомалия, която е с мандат от Съвета за сигурност на ООН и за която отчаяно се търсят държави, които да предоставят допълнително войски;

58.  Подчертава необходимостта ЕС, в тясно сътрудничество със САЩ и Африканския съюз, да играе ключова роля по отношение на бъдещето на Сомалия;

59.  Призовава международната общност, в сътрудничество с МКЧК и Червения полумесец, възможно най-скоро да създаде и разработи в Сомалия здравни структури и амбулаторни центрове за здравни грижи и терапевтично хранене;

60.  Приветства създаването на Фонд за местна стабилност, имащ за цел координацията на международната помощ в наскоро освободените и станали достъпни зони в южната част на Сомалия;

61.  Изразява дълбоко съжаление, че само от декември 2011 г. досега 13 журналисти и работещи в медиите са били убити в контролираните от правителството области на Сомалия и че не е постигнат напредък в съдебното преследване на тези случаи; подчертава значението на осигуряването на свобода на изразяване и настоятелно призовава новото правителство и президента да приемат мерки, за да осигурят по-добра защита на журналистите, и да извършат надеждни разследвания на тези убийства;

62.  Настоятелно призовава ЕС и всички регионални и международни партньори да извлекат максимума от възможността, създадена от появата на ново правителство в Сомалия, която в съчетание с очевидния спад на дейността на Ал Шабааб в държавата предоставя потенциал за настъпване на нова политическа ера в Сомалия; поради това подчертава необходимостта международната общност и особено ЕС да бъдат готови да осигурят подкрепа на законните и демократични органи в областта на изграждането на институционален капацитет, реформата на сектора за сигурност и демилитаризацията, разоръжаването и реинтеграцията (ДРР), както и да подкрепят гражданското общество; настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да гарантира, че действията на ЕС в Сомалия насърчават изграждането на едно свободно и отворено общество, което зачита и утвърждава правата на човека, особено правата на жените и на малцинствата, дава възможност за оправомощаване на жените и осигурява баланс между половете във всички сектори на обществото;

63.  Подчертава много положителния пример на Сомалиленд, която показа способността си да развива и укрепва своите демократични, икономически и административни структури в продължение на повече от двадесет години и да създава устойчив демократичен процес; отбелязва, че досега Сомалиленд много успешно консолидира сигурността и стабилността на своята територия и сътрудничи в борбата срещу пиратството и тероризма; при все това изразява безпокойство, че в случай на прегрупиране на Ал Шабааб в граничните планински райони Сомалиленд може да стане уязвима; затова подчертава, че е важно да се подкрепя Сомалиленд в борбата срещу тероризма, включително чрез мерки като насърчаване на икономическа диверсификация и изграждане на капацитет за заетост на младите хора, за да се ограничи вербуването сред младите хора; посочва колко е важно за Сомалиленд насърчаването на икономическото и социалното развитие в региона като начин да се противодейства на радикализацията на областите на нестабилност на нейна територия; призовава Комисията и ЕСВД да предоставят подкрепа на Сомалиленд за увеличаване на перспективите й за развитие и за насърчаване на нейната икономическа и социална стабилност; подчертава, че в търсенето на решение за дълготрайна стабилност и сигурност на Сомалия е важно да се оцени положителният пример на стабилността на Сомалиленд;

64.  Приветства силното изявление на върховния представител/заместник-председател за подкрепа на новите федерални институции на Сомалия, направено на мини-срещата на върха относно Сомалия по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, и по-специално нейния ангажимент за четиригодишен процес на консолидация на новите федерални институции и регионални администрации, както и за провеждане на международна конференция относно Сомалия през 2013 г.; призовава Сомалиленд и другите федерални структури да играят пълноценна и подкрепяща роля при договарянето на техните правни и политически отношения с новите федерални институции в Сомалия с оглед на постигането на устойчива, стабилна и просперираща сомалийска федерална държава;

Етиопия и Еритрея

65.  Посочва ключовата роля на Етиопия за политическата и икономическата стабилност на целия регион; отбелязва, че в речта при встъпването си в длъжност Хайлемариам Десалегн, новият министър-председател на Етиопия, подчерта значението на укрепването на правата на човека и демократичните институции в страната за подпомагане развитието на демократична култура и пълно зачитане на правата на човека в страната; вярва, че новото правителство на Етиопия осигурява възможност за ангажирането на страната във всички въпроси от общ интерес, включително въпроси, по които в миналото може да са съществували различни мнения, и подчертава значението на оказването на подкрепа за Етиопия по пътя на страната към нова демократична система чрез конструктивен диалог и партньорство; подкрепя Етиопия в борбата с тероризма, но подчертава, че тази борба следва да се провежда в рамките на пълното зачитане на основните права;

66.  Изразява надежда, че под ръководството на министър-председателя Хайлемариам Десалегн, назначен на 21 септември 2012 г., Етиопия ще се ангажира с процес на истински демократичен преход, за да реализира силния си демократичен потенциал, като сложи край на намесата в религиозната свобода и свободите на гражданското общество; призовава Европейската служба за външна дейност, СПЕС за региона на Африканския рог и СПЕС за правата на човека приоритетно да ангажират Етиопия по въпросите на правата на човека, за да може страната да се възползва от възможността, предоставяна от текущия политически преход, и да извърши истински демократичен преход, в центъра на който са правата на човека и основните свободи, свободата на медиите и пълното признаване на свободата на изразяване; настоятелно призовава ЕС и международната общност да продължат да бъдат бдителни и активни по отношение на протичащия политически преход в Етиопия, да насърчават укрепването на демократичните институции и да обвържат политическата и военната помощ и помощта за развитие с конкретни демократични реформи, които трябва да включват освобождаването на всички лишени от свобода заради техните убеждения като Ескиндер Нега и други журналисти, активисти в областта на правата на човека и развитието и членове на опозицията, допускането на специалните докладчици на ООН по правата на човека с безпрепятствен достъп до всички региони и места за задържане, отмяната или изменението на прокламацията за благотворителните организации и сдружения и прокламацията за борба с тероризма, както и връщането на опозиционните политици, които са в изгнание; призовава ЕС да намери иновативни и сигурни начини за финансово и политическо подпомагане на борещото се гражданско общество в Етиопия и да се ангажира с диалог с опозицията, както в Етиопия, така и в изгнание;

67.  Отбелязва, че понастоящем в Етиопия не съществуват нито независими съдилища, нито независими медии поради нарочна кампания, целяща да упражнява натиск и ограничаване на съдиите, да контролира медиите, да сплашва опозицията и да заглушава организациите за защита на правата на човека;

68.  Посочва, че много журналисти са дадени под съд по закона срещу тероризма от 2009 г.; осъжда неотдавнашната кампания за съдебно преследване, с която Върховният федерален съд осъди блогъра Елиас Кифле в негово отсъствие на доживотен затвор, а Убишет Тайе, заместник-редактор на местен всекидневник, и журналиста Рийот Алемн - на 14 години затвор; приветства обаче неотдавнашното освобождаване на шведските журналисти Мартин Шибийе и Йохан Персон след смъртта на министър-председателя Мелес Зенави; настоятелно призовава новите управляващи да приложат същото милосърдие спрямо всички жертви на произволно правосъдие;

69.  Подчертава големия потенциал на проекта за язовир на Сини Нил „Grand Renaissance“ в региона Бенишангул-Гумуз в Етиопия за производството на чиста енергия и икономическото развитие на целия регион; подкрепя международната експертна група, сформирана между Етиопия, Судан и Египет по този проект, и призовава за по-добро разбиране на съвместното използване на водни ресурси от река Нил и на енергията, произвеждана от водноелектрическата централа, свързана с язовира;

70.  Призовава правителството на Етиопия официално да признае решението за определяне на границите между Еритрея и Етиопия, изготвено от комисията за границата, за окончателно и обвързващо, в съответствие с Резолюции 1907 (2009) и 2023 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, както и със съответните резолюции на Африканския съюз и IGAD; поради това призовава правителството на Еритрея да се съгласи да започне диалог с Етиопия, за да разгледа въпроса за процеса на оттегляне на войски от границата и физическата демаркация в съответствие с решението на комисията за границата, като се вземе предвид колко е важно да се запази единството на общностите, както и за нормализиране на отношенията с Етиопия, включително повторно отваряне на границата; призовава международната общност да се ангажира с Еритрея и да защити интересите и нуждите на народа на Еритрея, като същевременно оказва натиск върху режима и военните да разрешат достъпа на международни организации, да подготвят дълго обещаваните избори и да отворят политическото пространство в страната; подчертава, че цялата помощ от ЕС, която не преследва хуманитарни цели, следва да бъде при строгото условие за поемане на ангажимент от страна на органите на Еритрея за улесняване на демократичния преход и подобряване на положението с правата на човека в страната, при прозрачни и осезаеми критерии, както и на основните нужди на народа на Еритрея; призовава Еритрея да прекрати всякаква подкрепа за въоръжени групи, които подкопават мира и помирението в Сомалия и регионалната стабилност в по-общ план; призовава за свобода на словото, печата и вероизповеданието, както и за въвеждане на свободни и честни избори и демокрация в страната; призовава за незабавно освобождаване на политическите затворници, включително на арестувания журналист Давит Исак, който е лишен от свобода без съдебен процес повече от 4 000 дни;

o
o   o

71.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на ЕСВД и на държавите членки, на специалния представител на ЕС за Судан, специалния представител на ЕС за Африканския рог, държавите членки на ЕС, правителството на Турция, Конгреса на САЩ, Държавния департамент на САЩ, Комисията на Африканския съюз, Панафриканския парламент, правителствата и парламентите на Междуправителствения орган за развитие (IGAD) и властите на Сомалиленд.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0203.
(2) ОВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 102.
(3) ОВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 51
(4) ОВ C 377 E, 7.12.2012°г., стр. 35.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0334.

Правна информация - Политика за поверителност