Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2026(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0408/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0408/2012

Συζήτηση :

PV 14/01/2013 - 25
CRE 14/01/2013 - 25

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2013 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0006

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 473kWORD 80k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής
P7_TA(2013)0006A7-0408/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής (2012/2026(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2008 για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2009 για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το Κέρας της Αφρικής, και πιο συγκεκριμένα το στρατηγικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα των συμπερασμάτων αυτών,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και το έγγραφο του Ύπατου Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2008, με τίτλο «Αλλαγή του Κλίματος και Διεθνής Ασφάλεια»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκλογές στην Αιθιοπία στις 23 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση συντάγματος για τη Σομαλία από 825 μέλη της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης την 1η Αυγούστου 2012· έχοντας υπόψη τις δημοκρατικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Σομαλίας που διεξήχθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 στο πλαίσιο της μεταπολιτευτικής διαδικασίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 και της 23ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία, και ιδιαίτερα την απόφαση 2067(2012),

–  έχοντας υπόψη την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), το Στρατηγικό Δόγμα της 5ης Ιανουαρίου 2012 για την εγκαθίδρυση της παρουσίας της στους τέσσερις τομείς και την απόφαση 2036(2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την οποία ζητεί από την Αφρικανική Ένωση να αυξήσει τον αριθμό των δυνάμεων της AMISOM από 12 000 στο μέγιστο των 17 731 ένστολου προσωπικού, αποτελούμενου από στρατεύματα και προσωπικό εκπαιδευμένων αστυνομικών μονάδων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 1820(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ, της 25ης Ιανουαρίου 2011, και τις 25 προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον Jack Lang, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επί νομικών θεμάτων που άπτονται της πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας· έχοντας υπόψη τις σχετικές μεταγενέστερες εκθέσεις του Jack Lang, μεταξύ των οποίων και την έκθεση της 15ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις τεχνικές διαδικασίες για τη σύσταση ειδικευμένων αντιπειρατικών δικαστηρίων στη Σομαλία και την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, της 20ής Ιανουαρίου 2012, για τα ειδικευμένα αντιπειρατικά δικαστήρια στη Σομαλία και σε άλλα κράτη της περιοχής,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0408/2012),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής είναι μία από τις πλέον επισιτιστικά ανασφαλείς περιοχές στον κόσμο και οι εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στην περιοχή υποσιτίζονται και κινδυνεύουν από λιμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνει χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα επίπεδα υγείας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται επίσης για μία από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου και μεταξύ εκείνων με το μεγαλύτερο έλλειμμα διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια και ιδίως η επισιτιστική ανασφάλεια έχουν οδηγήσει σε έντονες ανθρωπιστικές κρίσεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν κατόρθωσε να λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανθρώπινης ασφάλειας, της ξηρασίας και της πείνας στην περιοχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή διαθέτει μακρά ιστορία συγκρούσεων και υπάρχει σχέση μεταξύ συγκρούσεων, φτώχειας και υπανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εντάσεις, ένοπλες συγκρούσεις και ασταθείς κρατικούς θεσμούς, ενώ ταυτόχρονα η φτώχεια και η υπανάπτυξη λειτουργούν ως παράγοντες πρόκλησης διενέξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή, όπου οι περίοδοι έντονης ξηρασίας αποτελούν ήδη ολοένα συχνότερο φαινόμενο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη αστάθεια στο Κέρας της Αφρικής έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των γειτονικών χωρών και ολόκληρης της ηπείρου και, λόγω των τρομοκρατικών δικτύων στην περιοχή, μπορεί να επηρεάσει και την ασφάλεια άλλων περιοχών, όπως η Ευρώπη, η Αραβική Χερσόνησος και η Νότια Ασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φαύλος κύκλος της ανασφάλειας, της αστάθειας, της φτώχειας και της κακοδιαχείρισης μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με επιτυχία μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης, ολιστικής προσέγγισης, προσανατολισμένης στη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών της περιοχής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι στο Κέρας της Αφρικής καταδεικνύεται η σχέση ανάπτυξης-ασφάλειας, δεδομένου ότι αποτελεί περιοχή όπου η εγκληματική δραστηριότητα, και ιδίως η τρομοκρατία και η πειρατεία, ευδοκιμεί λόγω της εξαιρετικής ένδειας και της κακής διακυβέρνησης ή της απουσίας κρατικής διακυβέρνησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη το τριπλό ευρωπαϊκό και γενικότερο διεθνές ενδιαφέρον για την κατάσταση της ασφάλειας στο Κέρας της Αφρικής, που σχετίζεται με: πρώτον, την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας και τη διοχέτευση προς τρομοκρατικές οργανώσεις των κερδών από πειρατεία και απαγωγές· δεύτερον, την οικονομική απειλή κατά του διεθνούς εμπορίου και την ανάγκη διευκόλυνσης της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων· και τρίτον, την ανάγκη να παρασχεθεί συνδρομή στον ΟΗΕ για την επίτευξη των στόχων του, όπως, παραδείγματος χάριν, για την προστασία των πλοίων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στην περιοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ απέναντι στην περιοχή θεμελιώνεται τόσο στη γεωστρατηγική της σημασία όσο και στην επιθυμία στήριξης του πληθυσμού στο Κέρας της Αφρικής και άρσης των συνθηκών φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να γίνει αυτό και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις προσπάθειες τόσο σε περιφερειακό επίπεδο - π.χ. μέσω της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ) και της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) - όσο και σε εθνικό επίπεδο για την εδραίωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης με βάση τις αρχές της αποφυγής των διακρίσεων, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΑΑ εξακολουθεί να αποτελεί ανεπαρκώς διαμορφωμένο μέσο ενίσχυσης της συνεργασίας, της ολοκλήρωσης και της ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διαδραματίσει η ΔΑΑ κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική πολιτικής και ασφάλειας στο Κέρας της Αφρικής καθώς και στην πρόληψη των συγκρούσεων και την πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να δεσμευθούν και να συνδεθούν οι χώρες της περιοχής σε ένα κοινό πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα δράσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνεχής ζώνη ανασφάλειας και αστάθειας εκτεινόμενη από τον Ατλαντικό Ωκεανό μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό θα έδινε επίσης νέα ένταση στις δραστηριότητες λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω του Νότιου Ατλαντικού και στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, καθώς και στη διακίνηση όπλων και την εμπορία ανθρώπων, ανοίγοντας νέες οδούς διακίνησης και παρέχοντας δυνατότητες λαθρεμπορίου ναρκωτικών προς την Ευρώπη και την Αραβική Χερσόνησο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών για τους φυσικούς πόρους στην περιοχή, και δη τα ορυκτά καύσιμα και το νερό, και ο ανταγωνισμός για την παροχή υποδομών πρόσβασης στους λιμένες για τα κράτη παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και πρόσβασης στη θάλασσα από μεσόγεια κράτη, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή και να οδηγήσει σε χρόνια αστάθεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια και βιώσιμη σταθερότητα στο Κέρας της Αφρικής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ισχυρούς και αξιόπιστους δημοκρατικούς θεσμούς, κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και με καλύτερες οικονομικές προοπτικές για την κοινωνία γενικότερα·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καίρια σημασία η ενεργός προώθηση θυλάκων σταθερότητας στην περιοχή, η αντιμετώπιση της φτώχειας και η προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης ως μέσου ανασυγκρότησης αποδιαρθρωμένων κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη και ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη εξέγερση της Al-Shabaab, η έλλειψη κρατικής διακυβέρνησης στη Σομαλία, ο κίνδυνος από τις συνεχείς πειρατικές δραστηριότητες έξω από τις ακτές της Σομαλίας, οι εντάσεις και οι κίνδυνοι συγκρούσεων μεταξύ Σουδάν και Νότιου Σουδάν, οι επιρρεπείς σε συγκρούσεις περιφέρειες του Αμπιέι και του Νταρφούρ, η μεταβατική πολιτική περίοδος στην Αιθιοπία μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Μέλες Ζενάουι, οι εντάσεις μεταξύ Αιθιοπίας, Ερυθραίας και Σομαλίας, οι εντάσεις μεταξύ Ερυθραίας και Τζιμπουτί και οι τρομοκρατικές δραστηριότητες του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA), συμβάλλουν στο να αποτελεί το Κέρας της Αφρικής μία από τις πλέον επιρρεπείς σε συγκρούσεις περιοχές στον κόσμο, με αποτέλεσμα φοβερή ανθρώπινη δυστυχία, εσωτερικές μετατοπίσεις πληθυσμών, επιδείνωση των ανθρωπιστικών κρίσεων και παρεμπόδιση της βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς ο αγώνας κατά της Al-Shabaab στη Σομαλία προχωρά σταδιακά, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος οι τρομοκρατικές δραστηριότητες και η αποσταθεροποίηση να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της Σομαλίας ή πέραν αυτής, σε μέρη της Αφρικής που δεν πλήττονταν προηγουμένως·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της πολιτικής αστάθειας και των συγκρούσεων στη Σομαλία έχει ουσιαστικά καταστρέψει κάθε προοπτική βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σταθερών δημοκρατικών και οικονομικών προοπτικών για τον πληθυσμό, ιδίως τους νέους, σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους δικαίου, διακυβέρνησης και ανθρώπινης ασφάλειας, παρέχει γόνιμο έδαφος για την ενθάρρυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, και συντηρεί τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Al-Shabaab· εκτιμώντας ότι έχει καίρια σημασία να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά κατά τρόπο ολοκληρωμένο, με τη χρήση όλων των μέσων εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και να συμπληρωθεί η δράση αυτή με τη θέσπιση εξειδικευμένων δικαστηρίων εναντίον της πειρατείας στη Σομαλία, μόλις η χώρα αυτή αποκτήσει βιώσιμες κρατικές δομές·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (ΜΟΚ) της Σομαλίας δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει μια σταθερή δημόσια διοίκηση χωρίς διακρίσεις, ικανή να προωθήσει τη συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων της που προέρχονται από διάφορα εθνοτικά και πολιτικά υπόβαθρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση της Σομαλίας πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως από τη διεθνή κοινότητα, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και να αποκαταστήσει μια διατηρήσιμη πολιτική, δημοκρατική, εθνοτική και κοινωνική σταθερότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αλιευτικά σκάφη από πολλές χώρες επωφελήθηκαν από το χάος στη Σομαλία προκειμένου να ψαρεύουν στη σομαλική ναυτική ζώνη 200 μιλίων ήδη από το 1990, υπονομεύοντας τις συνθήκες διαβίωσης των Σομαλών ψαράδων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο Σομαλοί πρόσφυγες διασκορπισμένοι στο Κέρας της Αφρικής, κυρίως στην Κένυα και την Αιθιοπία, και 1,3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις, η τρομοκρατία της Al-Shaabab και οι αλλεπάλληλες περίοδοι ξηρασίας αποτελούν τους βασικούς λόγους της εξόδου και εκτοπισμού πληθυσμών στη Σομαλία, επηρεάζοντας έντονα ολόκληρη την περιοχή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Αυγούστου 2012 έλαβαν χώρα δύο γεγονότα εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή: αφενός, ο θάνατος του πρωθυπουργού της Αιθιοπίας, Meles Zenawi και, αφετέρου, η συγκρότηση του πρώτου επίσημου κοινοβουλίου της Σομαλίας μετά από περισσότερο από δύο δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορκωμοσία του νέου κοινοβουλίου και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Σομαλίας, Hassan Sheikh Mohamud, που διεξήχθησαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, αποτέλεσαν ιστορική στιγμή και σημαντικό βήμα για την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα και έδειξαν ότι η κατάσταση στη Σομαλία δεν είναι μη αναστρέψιμη·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία, το Τζιμπουτί, η Κένυα και η Ουγκάντα έχουν παράσχει στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στις προσπάθειες σταθεροποίησης στην περιοχή, κυρίως μέσω της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), καταβάλλοντας έτσι προσπάθειες για μια βιώσιμη λύση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή με αφρικανική προέλευση και υπό αφρικανική ηγεσία, με την ενεργό υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση αποτελεί πολύτιμο εταίρο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η στρατιωτική κατάσταση στη Σομαλία παραμένουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή AMISOM κατάφερε να απωθήσει την ισλαμιστική παραστρατιωτική οργάνωση Al Shabaab και ανέπτυξε δύναμη 100 ανδρών στην Μπαϊντόα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα η Κένυα παρενέβη στρατιωτικά στη νότια και κεντρική Σομαλία αλλά δεν μπόρεσε να καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα στην Al Shabaab· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2012 οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις της Αιθιοπίας επενέβησαν στις περιοχές Χιράαν και Μπέυ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Human Rights Watch έχει αναφέρει παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, βασανισμούς, αυθαίρετες συλλήψεις και ομαδικές εκτελέσεις, καθώς και παράνομα αντίποινα κατά αμάχων από τις αιθιοπικές δυνάμεις και παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γειτονική Ερυθραία έχει κατηγορηθεί από την ομάδα παρακολούθησης κυρώσεων του ΟΗΕ για την παροχή οπλισμού, εκπαίδευσης και οικονομικής στήριξης στην Al Shabaab, κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος της κρίσης στη Σομαλία, παρότι εξαρτάται από τη σταθερότητα που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις της Αφρικανικής Ένωσης στη χώρα, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διατήρησης και της υποστήριξης της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έχουν επίσης σημαντική ευθύνη όσον αφορά την παροχή στήριξης στις τοπικές αρχές, με όλα τα απαραίτητα μέσα, για την περίοδο μετά την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων·

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς στρατιωτικές αποστολές δεν μπορούν από μόνες τους να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και βιώσιμης ειρήνης, αν δεν συνοδεύονται από προγράμματα για την ανάπτυξη της δημοκρατίας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος του πρωθυπουργού Meles Zenawi μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας την ευκαιρία στη νέα ηγεσία να ανοίξει τον πολιτικό χώρο, να καταργήσει καταπιεστικούς νόμους και να συμμετάσχει σε έναν πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς για μια δημοκρατική μεταπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ευρείας αντιπροσώπευσης στην Αιθιοπία είναι ο μοναδικός τρόπος πρόληψης της διασποράς της αστάθειας, του ριζοσπαστισμού και της αναταραχής στη χώρα, που απειλούν τον ρόλο της Αιθιοπίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2010, το επαναστατικό δημοκρατικό μέτωπο των αιθιοπικών λαών (EPRDF) έλαβε 545 από τις 547 έδρες, γεγονός που οδήγησε την αποστολή παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ στη διαπίστωση ότι οι εκλογές δεν κάλυπταν τα διεθνή πρότυπα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη εξωτερική βοήθεια από ό,τι οποιαδήποτε άλλη αφρικανική χώρα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από 20 χρόνια ανεξαρτησίας υπό την εξουσία του προέδρου Isaias Afewerki, η Ερυθραία συγκαταλέγεται στις πλέον καταπιεστικές και κλειστές χώρες στον κόσμο, με εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με φυλακίσεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2012 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα ψήφισμα που καταδικάζει κατηγορηματικά τις διαρκείς και ευρέως διαδεδομένες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές της Ερυθραίας, τους σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης και τη διά της βίας στρατολόγηση πολιτών επ’ αόριστον, διορίζοντας επίσης έναν Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, με στόχο την άρση της απομόνωσης της χώρας και τη διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παραβιάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σουηδοερυθραίος πολίτης Dawit Isaak παραμένει χωρίς επικοινωνία σε φυλακή της Ερυθραίας, χωρίς δίκη, εδώ και 11 χρόνια·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 οι πρόεδροι του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν υπέγραψαν μια πολυαναμενόμενη συμφωνία συνεργασίας, η οποία καθιστά δυνατή την επανεκκίνηση της ροής πετρελαίου από τον Νότο μέσω του Βορρά, την αποστρατιωτικοποίηση της προστατευτικής ζώνης κατά μήκος των συνόρων, την επανεκκίνηση του διασυνοριακού εμπορίου και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και από τις δύο πλευρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο χώρες δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη για το καθεστώς του Αμπιέι και άλλων διαφιλονικούμενων περιοχών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις ασφαλείας, κυρίως όσον αφορά τη διεθνοτική βία και την έλλειψη σταθερών δομών διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν εξελίξει αφοπλισμός των πολιτών, η λεγόμενη «Επιχείρηση αποκατάστασης της ειρήνης», που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012 για την αντιμετώπιση της βίας στο κρατίδιο Τζονγκλέι, έχει οδηγήσει σε καταγγελλόμενες παραβιάσεις από τις ένοπλες δυνάμεις εις βάρος πολιτών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ειρήνευση στο Νταρφούρ, τη δυτική περιφέρεια του Σουδάν, και στα νότια κρατίδια του Νότιου Κορντοφάν και του Κυανού Νείλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να καταγγέλλουν αδιάκριτους βομβαρδισμούς σε περιοχές άμαχου πληθυσμού από κυβερνητικές δυνάμεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις, αυθαίρετες συλλήψεις, μαζικές λεηλασίες και καταστροφές ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βία έχει πυροδοτήσει την εμφάνιση μιας μακροχρόνιας και ανησυχητικής ανθρωπιστικής κρίσης·

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στους πληθυσμούς για την αντιμετώπιση των επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής·

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια συνολικού ύψους 158 εκατομμυρίων EUR στους πληθυσμούς θύματα της ξηρασίας που πλήττει τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής·

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διεθνή διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα, τα βασικά κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια υπέρ των χωρών που έχουν πληγεί από την ξηρασία·

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέρας της Αφρικής, και ιδιαίτερα η Σομαλία, πλήγηκε από μεγάλο λιμό λόγω της ξηρασίας, που προκάλεσε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση η οποία έπληξε πάνω από 12 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή, μεταξύ των οποίων πάνω από 7,5 εκατομμύρια στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιμός δεν προκάλεσε μόνο τον θάνατο πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα παιδιών, αλλά και μεγάλο κύμα προσφύγων προς τις γειτονικές Κένυα και Αιθιοπία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αύξησε την ανθρωπιστική βοήθειά της από 9 εκατομμύρια EUR το 2008 σε 46 εκατομμύρια EUR το 2009, έκτοτε όμως έχει μειώσει τη βοήθεια σε 35 εκατομμύρια EUR το 2010 και 30 εκατομμύρια EUR το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την ανθρωπιστική βοήθεια σε 77 εκατομμύρια EUR μόνο μετά την καταστροφική ξηρασία το καλοκαίρι του 2011·

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλους τους υπόλοιπους στόχους που επιδιώκει η Ένωση στο Κέρας της Αφρικής και, άρα, κάθε βιώσιμη επίλυση των ποικίλων συγκρούσεων που μαστίζουν την περιοχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας, τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση και τα αίτιά της όπως τη διαρθρωτική επισιτιστική ανασφάλεια, τις συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με ιδιαίτερη εστίαση στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι γυναίκες και τα παιδιά·

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στους σημαντικούς χορηγούς και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής περιλαμβάνονται όχι μόνο παραδοσιακοί πολιτικοί και αναπτυξιακοί παράγοντες όπως η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και διεθνείς οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και η Τουρκία, η Αίγυπτος, οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ιδιαίτερα το Κατάρ, καθώς και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης των υποδομών και των οικονομικών δυνατοτήτων στο Κέρας της Αφρικής, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους που δεν εξαρτώνται από την υλοποίηση αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους των χωρών και αποτελούν συχνά το κίνητρο για προνομιούχο πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και πρόσβαση στην αγορά των χωρών αυτών·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο βασικός πάροχος διεθνούς και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κέρας της Αφρικής καθώς και ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια της εν λόγω περιοχής τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα·

ΛΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για το εμπόριο και τις μεταφορές είναι η βασική οδός προς τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη στην περιοχή, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα·

ΛΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη πώληση ελεφαντοστού έχει καταστεί μία από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος των παραστρατιωτικών οργανώσεων όπως η Al –Shabaab, καθώς και των επίσημων στρατιωτικών δυνάμεων, λόγω της τεράστιας αύξησης της ζήτησης στις ασιατικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), τα επίπεδα λαθροθηρίας ελεφάντων είναι τα χειρότερα της δεκαετίας και οι καταγεγραμμένες κατασχέσεις ελεφαντοστού βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το 1989·

ΛΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕP), μεγάλος αριθμός παράνομων φορτίων τοξικών αποβλήτων, το περιεχόμενο των οποίων διαρρέει, ποντίστηκαν κατά μήκος των ακτών της Σομαλίας με πλήρη περιφρόνηση της υγείας του τοπικού πληθυσμού και της διατήρησης του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα απόβλητα που απορρίπτονται στη θάλασσα προέρχονται εν μέρει από την ΕΕ και προξενούν μη αναστρέψιμη βλάβη στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Μ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει απομάκρυνση και από τους οκτώ αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας στην περιοχή και πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί κατά την τριετία που απομένει μέχρι την προθεσμία του 2015 μόνο εάν επιδειχθεί αποφασιστική πολιτική βούληση·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη λογικής και ο πολιτικός εξτρεμισμός επικρατούν σε καταστάσεις αθλιότητας και λιμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεκατέσσερις μήνες μετά την επίσημη δήλωση από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών για τον πρώτο λιμό του 21ου αιώνα, που εμφανίστηκε στο Κέρας της Αφρικής, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει σχετικά βελτιωθεί, συνεχίζει όμως να παραμένει κρίσιμη·

ΜΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση όσον αφορά την πρόοδο για τη μείωση της φτώχειας στο Κέρας της Αφρικής, λόγω της επισιτιστικής κρίσης και της κρίσης στον τομέα των καυσίμων, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής·

ΜΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2012 ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) υπολόγισε ότι περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια άτομα χρειάζονται βοήθεια στο Κέρας της Αφρικής, εκ των οποίων 3,2 εκατομμύρια στην Αιθιοπία, 2,5 εκατομμύρια στη Σομαλία, 2,2 εκατομμύρια στην Κένυα και 180 000 στο Τζιμπουτί· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 2011 η περιοχή υπέστη τη μεγαλύτερη ξηρασία των τελευταίων 60 ετών, γεγονός που επηρέασε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες απεβίωσαν·

ΜΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο Κέρας της Αφρικής, που αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, παρακωλύεται από κάποιες μεμονωμένες χώρες της περιοχής·

ΜΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να επενδύσει στην ικανότητα αποκατάστασης στη Σομαλία, την Κένυα και την Αιθιοπία, η Unicef χρειάζεται συνολικά 273 εκατομμύρια δολάρια για το 2012, από τα οποία, έως τα τέλη του περασμένου Ιουλίου, είχε λάβει μόνο το 33 %·

Γενικό πλαίσιο

1.  επικροτεί τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής και ιδίως την ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία βασίζεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα με την επιβολή του νόμου και την εξασφάλιση δίκαιων δικαστικών διαδικασιών, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται μηχανισμοί και διαδικασίες επιβολής του νόμου, καθώς και ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, καταπολεμώντας παράλληλα τα αίτια των προβλημάτων αυτών, ιδίως με τη χρήση αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών στρατηγικών στη βάση σαφών στόχων· ζητεί την πλήρη εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής και υποστηρίζει τους πέντε άξονές της που αφορούν:

τονίζει τη σημασία της προώθησης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας, με την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του πληθυσμού·

   i) την οικοδόμηση δημοκρατικών, ισχυρών και υπεύθυνων πολιτικών δομών σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο Κέρας της Αφρικής·
   ii) τη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής και περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες και οργανισμούς για την επίλυση των διενέξεων, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων τους·
   iii) τη διασφάλιση του ότι η υφιστάμενη ανασφάλεια στην περιοχή δεν θα απειλήσει την ασφάλεια άλλων γειτονικών κρατών ή περιφερειών·
   iv) τη στήριξη των προσπαθειών για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας·
   v) τη στήριξη της περιφερειακής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας·

2.  τονίζει ότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στις πολυάριθμες διενέξεις στην περιοχή μπορεί να πετύχει μόνον εάν εδραιώνει τις αρχές της καλής γειτονίας υπερβαίνοντας την αντιπαλότητα και τις συνοριακές διαφορές, της μη παρέμβασης, της συνεργασίας μεταξύ των κρατών, της βιώσιμης ανάπτυξης με ισότιμη και δίκαια πρόσβαση στους πόρους και με οικονομικές ευκαιρίες για όλους αδιακρίτως· επισημαίνει ότι αυτό απαιτεί μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την οικοδόμηση ειρήνης, τη μεσολάβηση και τη συμφιλίωση, καθώς και το τέλος της ατιμωρησίας, σε συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, και πλήρη σεβασμό της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας (μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανεμπόδιστη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό) και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η Ένωση, σε στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς φορείς, πρέπει να συμμετάσχει στην υποστήριξη αυτών των διαδικασιών, καταπολεμώντας τη διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και διευκολύνοντας την αποστράτευση, τον αφοπλισμό και την επανένταξη των πρώην μαχητών, αλλά τονίζει ότι, εντέλει, οι ίδιοι οι λαοί του Κέρατος της Αφρικής είναι οι μοναδικοί παράγοντες που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στην περιοχή να πετύχει βιώσιμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία, καθώς και υπεύθυνη διακυβέρνηση και κράτος δικαίου·

3.  επικροτεί τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το Κέρας της Αφρικής, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά το έργο του ΕΕΕΕ, παρέχοντάς του επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους καθώς και άμεση πρόσβαση σε δομές και αποστολές ΚΠΑΑ, όπως και σε δομές πολιτικής και προγράμματα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του το Κοινοβούλιο ζήτησε από τον ΕΕΕΕ για το Κέρας της Αφρικής να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο· επικροτεί εν προκειμένω τις τακτικές εκθέσεις του ΕΕΕΕ για το Κέρας της Αφρικής προς το Κοινοβούλιο και τον καλεί να συνεχίσει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές του ΕΚ σε τακτή βάση· επικροτεί επίσης τον διορισμό ΕΕΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν· θεωρεί ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρης διαβούλευση και συντονισμός της δράσης, θα πρέπει να ζητείται τακτικά η γνώμη των δύο ειδικών εντεταλμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προγραμματισμού των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και οι εν λόγω εντεταλμένοι θα πρέπει να παρέχουν τακτικά στις υπηρεσίες αυτές συμβουλές πολιτικού και στρατηγικού χαρακτήρα· επισημαίνει την αξία του τακτικού διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ των δύο ΕΕΕΕ και των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στην περιοχή·

4.  είναι της γνώμης ότι θα μπορούσαν να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στη ΔΑΑ προκειμένου να προωθηθεί σύστημα χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και αποτελεσματικός πολιτικός διάλογος και μηχανισμοί οικοδόμησης συναίνεσης σε όλα τα κράτη μέλη της και μεταξύ των κρατών μελών της· καλεί την ΕΕ να διευκολύνει τον ρόλο αυτόν συμμετέχοντας περισσότερο στη διαδικασία οικοδόμησης των εσωτερικών τους ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι θα έχει μέγιστη σημασία η προώθηση ενός περιφερειακού θεσμικού πλαισίου για τον διάλογο και τον συντονισμό μεταξύ των χωρών της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αιθιοπία, την Κένυα και την Ουγκάντα που, ως οι βασικοί παράγοντες στην περιοχή, θα πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους και να επιδιώκουν κοινούς στόχους· υπενθυμίζει ακόμα ότι η ΔΑΑ θα μπορούσε να παράσχει ένα επαρκές πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού σχετικά με την εκμετάλλευση ζωτικών φυσικών πόρων, όπως το νερό·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας και στήριξης σε όλες τις αφρικανικές χώρες που έχουν δεσμευτεί από στρατιωτική άποψη για τη διατήρηση της ειρήνης στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής και ιδίως στη Σομαλία·

6.  επικροτεί την απόφαση της ΕΕ να παράσχει επιπλέον υποστήριξη στην AMISOM, ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει την εντολή της και να πετύχει συνολική δύναμη 17 731 ανδρών, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση των Ηνωμένων Εθνών·

7.  πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) όσον αφορά την καταπολέμηση της Al-Shabaab, όπως η ανάκτηση του ελέγχου του Kismayo, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της υποστήριξης της Αφρικανικής Ένωσης· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία της προώθησης της διαδικασίας οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων και χρηστής διακυβέρνησης, που ξεκίνησε η ΑΕ, καθώς και των δυνατοτήτων απόκρισής της, ιδίως σε επίπεδο διαχείρισης κρίσεων και σε στρατιωτικό επίπεδο· χαιρετίζει τη δημιουργία μιας αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ΑΕ με έδρα στην Αντίς Αμπέμπα·

8.  ζητεί, επειγόντως, βοήθεια για τα δικαστικά και σωφρονιστικά συστήματα των χωρών που έχουν συνεργαστεί με την ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά υπόπτων για πειρατεία (Κένυα, Σεϋχέλλες και Μαυρίκιος), καθώς και στήριξη των αρχών της Σομαλίας ώστε να διασφαλισθεί ότι διαθέτουν τη δικαστική ικανότητα και τις δέουσες νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και ιδίως το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να μπορούν να χειρίζονται τους πειρατές και τους μαχητές της Al-Shabaab που συλλαμβάνονται· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, τη σημασία που έχει η προσφορά στους συλλαμβανόμενους πειρατές μιας ευκαιρίας επανόρθωσης και κοινωνικής επανένταξης·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην περιοχή, τις συμφωνίες μεταφοράς που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες (Κένυα, Σεϋχέλλες, Μαυρίκιος), τις διμερείς συμφωνίες επαναπατρισμού των καταδικασμένων πειρατών μεταξύ των Σεϋχελλών, της Πουντλάνδης και της Σομαλιλάνδης καθώς και τα διάφορα διεθνή νομικά πλαίσια, πολλοί πειρατές και άλλοι εγκληματίες παραμένουν ασύλληπτοι, ή, εάν συλληφθούν, συχνά αφήνονται ελεύθεροι ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων ή πολιτικής βούλησης για τη δίωξή τους·

10.  χαιρετίζει θερμά την έκθεση του ΟΗΕ της 25ης Ιανουαρίου 2011 στην οποία επισημαίνονται οι 25 προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον Jack Lang, Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ επί νομικών θεμάτων που άπτονται της πειρατείας στα ανοικτά της Σομαλίας· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις σχετικές μεταγενέστερες εκθέσεις του Jack Lang, όπως η έκθεση της 15ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες για τη σύσταση ειδικών αντιπειρατικών δικαστηρίων στη Σομαλία και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα, της 20ής Ιανουαρίου 2012, για τα ειδικά αντιπειρατικά δικαστήρια στη Σομαλία και σε άλλα κράτη της περιοχής· καλεί την ΥΕ/ΑΕ, τον ΕΕΕΕ και τους τρεις επικεφαλής αποστολών και αντιπροσωπειών να αντιμετωπίσουν ως ζήτημα προτεραιότητας τις προτάσεις του Jack Lang και να καταρτίσουν μια στρατηγική σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στη διεθνή προσέγγιση όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη στην επικράτεια της Σομαλίας·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, σε συνεργασία με την Europol και την Interpol, τις ροές χρήματος και να κατάσχουν τα χρήματα που κατεβλήθησαν ως λύτρα στους πειρατές, δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα χρήματα αυτά ενδέχεται να έχουν διοχετευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως, περιλαμβανομένων τραπεζών στην Ευρώπη, καθώς και να εντοπίσουν και να εξαρθρώσουν τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος που λυμαίνονται τα κέρδη από τις ενέργειες αυτές· ζητεί από το Συμβούλιο να διευκολύνει την περαιτέρω συνεργασία της EU NAVFOR με την Europol και την Interpol·

12.  καλεί όλες τις χώρες της περιοχής να συνεργαστούν με το ΔΠΔ και υπενθυμίζει τη δεσμευτική υποχρέωση όσων έχουν υπογράψει και κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης· επικροτεί επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις στο ΔΠΔ, που επέτρεψαν τη διεξαγωγή ερευνών σε κράτη που δεν έχουν υπογράψει ή κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης·

13.  καλεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν δραστήρια και να επαγρυπνούν ως προς την πολιτική μετάβαση που ξεκινά στην Αιθιοπία και ως προς την πρόοδο που αρχίζει να σημειώνεται στη Σομαλία στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού·

14.  θεωρεί σκόπιμο να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που παρουσιάζεται με το άνοιγμα της διαδοχής του αποθανόντος πρωθυπουργού της Αιθιοπίας Meles Zenawi, ο οποίος απεβίωσε στις 20 Αυγούστου 2012, με την εκλογή του νέου Σομαλού προέδρου, και με την εγγύτητα των κοινοβουλευτικών εκλογών της Κένυας το 2013, με στόχο:

   i) την εργασία για την προώθηση του σεβασμού των συνταγματικών κανόνων, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων μέσω της συνεργασίας και του διαλόγου με τους εταίρους στο Κέρας της Αφρικής,
   ii) τη συνέχιση των εργασιών σχετικά με τη ανάπτυξη θεσμών, την οικοδόμηση της δημοκρατίας και τον εκδημοκρατισμό,
   iii) την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις της αποστολής παρατήρησης εκλογών και την παροχή υποστήριξης για την υλοποίησή τους όπου ενδείκνυται,
   iv) την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου σε επίπεδο χώρας και περιφερειακό επίπεδο, και τη συνέχιση της έγερσης ζητημάτων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των αυθαίρετων συλλήψεων και φυλακίσεων, καθώς και της καταπολέμησης της ατιμωρησίας, και
   v) τη στήριξη μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών που θα είναι σε θέση να διατυπώνει κοινωνικά θεματολόγια·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας που προκαθορίζεται στον χάρτη πορείας του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ, όπως επικυρώθηκε με την απόφαση 2046(2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου· ευελπιστεί ότι με την εν λόγω συμφωνία θα διευθετηθεί, μεταξύ άλλων, οριστικά και το ταχύτερο δυνατό, το πρόβλημα της διέλευσης του πετρελαίου του Νότιου Σουδάν·

Πλαίσιο της πολιτικής για την ασφάλεια

16.  επικροτεί τη σημαντική συμβολή της επιχείρησης EU NAVFOR ATALANTA στην προσπάθεια καταπολέμησης της πειρατείας και βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασσα, στα ανοικτά της Σομαλίας· υπογραμμίζει τον ρόλο της όσον αφορά την προστασία στα ναυλωμένα από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα πλοία που μεταφέρουν βοήθεια στη Σομαλία, καθώς και προμήθειες προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), και σε άλλα ευάλωτα πλοία· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για παράταση της EU NAVFOR ATALANTA ως τον Δεκέμβριο του 2014 και διεύρυνση της εντολής της ώστε να στοχεύει τις επιχειρησιακές βάσεις των πειρατών στην ξηρά· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την υποστήριξη της EU NAVFOR ATALANTA με επαρκή σκάφη επιτήρησης και περιπολίας, καθώς τα τωρινά οφέλη στον αγώνα κατά της πειρατείας είναι αναστρέψιμα, και να προσφέρουν τα μέσα για να συνεχίσει η διεθνής κοινότητα να καταδιώκει τους πειρατές, τους χρηματοδότες και τα δίκτυά τους, αναγνωρίζοντας πάντως ότι τα αποτελεσματικότερα αντιπειρατικά μέτρα είναι τα μέτρα προστασίας επί του σκάφους που εισήγαγαν οι ναυτιλιακές εταιρείες· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις πρόσφατες προτροπές της ναυτικής βιομηχανίας για τη ρύθμιση των ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας στη θάλασσα και καλεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τα κράτη σημαίας και τη ναυτική βιομηχανία να συνεργαστούν για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή σαφών, συνεκτικών και υποχρεωτικών διεθνών προτύπων όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικού ένοπλου προσωπικού ασφαλείας επί των πλοίων και για να εξασφαλίσουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας στη θάλασσα θα δραστηριοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα·

17.  επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της EU NAVFOR και των λοιπών διεθνών αποστολών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, κυρίως τη χερσαία επιχείρηση AMISOM, και θεωρεί ότι οι καλές σχέσεις και η στενή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Σομαλία· επαναλαμβάνει ότι η επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA και η επιχείρηση Ocean Shield του ΝΑΤΟ μπορούν να αποτρέψουν και να καταστείλουν την πειρατεία μόνο αν εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική στο Κέρας της Αφρικής, και ιδίως στη Σομαλία, για την αντιμετώπιση των λόγων που ωθούν τους Σομαλούς στην πειρατεία και την εγκληματική δραστηριότητα για την εξασφάλιση εισοδήματος· επισημαίνει ότι η τρέχουσα αντιπειρατική αποστολή του ΝΑΤΟ με την ονομασία επιχείρηση Ocean Shield διεξήγαγε με επιτυχία δύο μικρότερες αντιπειρατικές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο του 2008 για την προστασία των πλοίων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ)·

18.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για τη θέσπιση πρωτοβουλίας οικοδόμησης περιφερειακών ναυτικών δυνατοτήτων, με την ονομασία EUCAP Nestor, και με σκοπό την ενίσχυση των ναυτικών και δικαστικών ικανοτήτων και της εκπαίδευσης των δυνάμεων της ακτοφυλακής και των δικαστών, σε διαβούλευση και με τη συναίνεση των τοπικών κοινοτήτων σε πέντε χώρες στο Κέρας της Αφρικής και στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό· καλεί όλα τα κράτη μέλη να στελεχώσουν άμεσα τη νέα αποστολή με το αρμόδιο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό· ζητεί στενό συντονισμό με άλλες πρωτοβουλίες, περιλαμβανομένων του σχεδίου MARSIC της ΕΕ, που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις κρίσιμες οδούς θαλάσσιων μεταφορών και λαμβάνει χορηγία από τον μηχανισμό σταθερότητας, καθώς και του περιφερειακού προγράμματος θαλάσσιας ασφάλειας MASE (Maritime Security Programme) των χωρών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής και της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού, που υποστηρίζεται από την ΕΕ, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πειρατείας στην ξηρά και την ενίσχυση των δικαστικών ικανοτήτων όσον αφορά τη σύλληψη, τη μεταφορά, την κράτηση και τη δίωξη υπόπτων πειρατείας· θεωρεί ότι μόνο με την ενίσχυση των ικανοτήτων παράκτιας ασφάλειας των χωρών της περιοχής, με την αντιμετώπιση, στην ξηρά, των βαθύτερων αιτίων της πειρατείας και με την ενθάρρυνση της τήρησης των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης για τη ναυτιλία και τη βελτίωση των προδιαγραφών του κλάδου της ασφάλειας στη θάλασσα θα μπορέσει η διεθνής κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της σταθερότητας και της ασφάλειας και, συνεπώς, να μειώσει τις ναυτικές περιπολίες στην περιοχή·

19.  επικροτεί την απόφαση του Ιουλίου του 2011 για παράταση και επαναπροσδιορισμό της εντολής της εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ (EUTM) με βάση στην Ουγκάντα· ζητεί, εντούτοις, καλύτερες διαδικασίες επιλογής, παρακολούθησης της συμπεριφοράς και αξιοπιστίας όλων των νεοσυλλέκτων που εκπαιδεύονται από την EUTM, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη αποδοχή στο πρόγραμμα ανηλίκων και ατόμων που πρόσκεινται σε παραστρατιωτικές ομάδες, η ενσωμάτωσή τους στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας και η άμεση κοινοποίηση και διερεύνηση τυχόν λιποταξιών· ζητεί επίσης από την ΕΕ να αναλάβει ρόλο στον μηχανισμό στενής παρακολούθησης της διαδικασίας πληρωμών για την εκπαίδευση των δυνάμεων, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι φτάνουν στους προβλεπόμενους δικαιούχους τους και δημιουργούν κίνητρα, αίσθηση καθήκοντος και δέσμευση, διασφαλίζοντας έτσι την ικανότητά των μελλοντικών δυνάμεων ασφαλείας της Σομαλίας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη στενού στρατηγικού συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων που σχετίζονται με την ασφάλεια, και ιδίως της EU NAVFOR ATALANTA, της EUTM Somalia και της EUCAP Nestor, καθώς και του ΝΑΤΟ (Επιχείρηση Ocean Shield), της καθοδηγούμενης από τις ΗΠΑ ειδικής ομάδας CTF-151, των Ηνωμένων Εθνών και της AMISOM· σημειώνει ότι υπάρχουν διεθνείς συντονιστικοί μηχανισμοί, όπως η ομάδα για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας (CGPCS), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, και ο μηχανισμός Shared Awareness and Deconfliction (SHADE) στο Μπαχρέιν· επικροτεί, συνεπώς, την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την ενεργοποίηση, για μια αρχική περίοδο δύο ετών, του κέντρου επιχειρήσεων της ΕΕ, με στόχο τον συντονισμό και την αύξηση των συνεργειών μεταξύ των τριών αποστολών ΚΠΑΑ στο Κέρας της Αφρικής, καθώς και των δομών που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της στρατηγικής για το Κέρας της Αφρικής και σε συνεργασία με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής·

21.  επισημαίνει ότι υπάρχουν σημάδια που δείχνουν ότι ο Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου (LRA) μπορεί να διευρύνει την εμβέλειά του, προσελκύοντας περισσότερες χώρες στον αγώνα και θέτοντας περισσότερα παιδιά σε κίνδυνο· υπενθυμίζει ότι ο αγώνας κατά του LRA και η καταδίωξη του ηγέτη του LRA Joseph Kony εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη των ΗΠΑ· καλεί την ΕΕ να συντονιστεί με τις ΗΠΑ για τυχόν συμπληρωματική βοήθεια που ενδέχεται να χρειαστεί στον αγώνα κατά του LRA υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης·

22.  καταγγέλλει τη μη εφαρμογή των κανονισμών της CITES· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν τη θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου των εισαγωγών ελεφαντοστού στην ΕΕ παρόμοιου με την πετυχημένη διαδικασία Kimberly·

Ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης

23.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο πολιτική ασφαλείας και ανθρωπιστική πολιτική, αλλά και μια πιο μακρόπνοη αναπτυξιακή πολιτική και τον απώτερο σκοπό της επίτευξης των ΑΣΧ· υπογραμμίζει τη σημασία του εν λόγω πιο μακροπρόθεσμου οράματος της αναπτυξιακής πολιτικής και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις πολιτικές τους στο πλαίσιο αυτό και να εφαρμόσουν έναν κοινό προγραμματισμό για τις διάφορες χώρες και για την περιοχή συνολικά, το συντομότερο δυνατόν·

24.  πιστεύει ότι ένα σταθερό και ασφαλές Κέρας της Αφρικής θα είχε θετικές επιπτώσεις, σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας, πέρα από την περιοχή, καθώς και στις επενδύσεις και στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στον Ινδικό Ωκεανό· θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας προβληματισμός σε επίπεδο G-20 σχετικά με τις στρατηγικές προώθησης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και σχετικά με τον συντονισμό για την παροχή των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης· επισημαίνει εν προκειμένω τη θετική εμπειρία της διάσκεψης για τη Σομαλία που διεξάχθηκε στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 2012 και ενθαρρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να εξετάσει τη δυνατότητα διεξαγωγής μιας παρόμοιας διάσκεψης το 2013·

25.  πιστεύει ότι το Κέρας της Αφρικής πρέπει επίσης να θεωρείται ότι έχει μεγάλο οικονομικό δυναμικό, ιδίως στον μεταλλευτικό και γεωργικό τομέα· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την ΕΤΕπ, σε συντονισμό με άλλους πολυμερείς χορηγούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να εντοπίσουν έργα κοινού ενδιαφέροντος για τις χώρες της περιοχής, τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν τη συνεργασία και τη θετική αλληλεξάρτηση, π.χ. στους τομείς του ενεργειακού εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων· τονίζει τη σημασία του διασυνοριακού εμπορίου, της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, των λιμενικών υποδομών και της παροχής επαρκών οδών πρόσβασης στους λιμένες για τις μεσόγειες χώρες, ως ζωτικά στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη του Κέρατος της Αφρικής· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διεξοδική ανάλυση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης και αντίκτυπου των πρακτικών μίσθωσης γης σε τρίτες χώρες στο Κέρας της Αφρικής και να προτείνει πιθανές στρατηγικές και μηχανισμούς διασφάλισης·

26.  εκτιμά ότι η ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας, όσον κι αν είναι απαραίτητα, δεν πρέπει να θέσουν σε δεύτερο πλάνο την απόλυτη ανάγκη να υποστηριχτεί κατά προτεραιότητα η εκρίζωση της φτώχειας στην περιοχή, ιδίως εφόσον η ΕΕ οφείλει σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες την ιδρυτική της συνθήκη (άρθρο 208 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ), κατά την εφαρμογή των πολιτικών που μπορούν να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας, στην πρώτη σειρά των οποίων περιλαμβάνονται η μείωση και η εκρίζωση της φτώχειας· παρατηρεί ότι όλες οι χώρες του Κέρατος της Αφρικής είναι αναπτυσσόμενες χώρες και ότι – με εξαίρεση το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού – έχουν λάβει στο πλαίσιο αυτό αναπτυξιακή βοήθεια ύψους δύο δισ. EUR (εκ των οποίων 644 εκατ. αποκλειστικά για την Αιθιοπία) για ενδεικτικά εθνικά και περιφερειακά προγράμματα στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ (2008-2013)· επισημαίνει ότι κατά την ίδια περίοδο και πάντα στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ, η περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, της Μεσημβρινής Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού λαμβάνουν ποσό ύψους 619 εκατ. EUR, που προορίζεται εν μέρει για τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), με σκοπό την εκρίζωση της φτώχειας στις χώρες της περιοχής και για να βοηθηθούν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας· υπενθυμίζει, τέλος, ότι το μέσον της αφρικανικής ειρηνευτικής διευκόλυνσης, επιμέρους όργανο του ΕΤΑ, στηρίζει χρηματοδοτικά την AMISOM·

27.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ, ως κυριότερος σε παγκόσμιο επίπεδο χορηγός αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή (κράτη μέλη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), εν μέρει χάρη στη συγκέντρωση των διπλωματικών της δραστηριοτήτων στην ΕΥΕΔ και τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ, στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης ATALANTA και στην παρουσία στην περιοχή διπλωματικών και στρατιωτικών δυνάμεων ορισμένων κρατών μελών, θα μπορούσε να πράξει περισσότερα για την εκρίζωση της ενδημικής φτώχειας στην περιοχή και των υπαρχόντων θυλάκων αναρχίας και ανομίας·

28.  κρίνει ότι δεν θα πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία που προσφέρει η εκλογή, στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, του νέου προέδρου της Σομαλίας Hassan Sheikh, για να ενεργοποιηθεί, με τη βοήθεια του στρατηγικού πλαισίου για το Κέρας της Αφρικής και με τη στήριξη του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ, της ΕΥΕΔ, των διπλωματικών αρχών και της Αφρικανικής Ένωσης, η εδραίωση ομαλών διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Αντίς Αμπέμπα και της Ερυθραίας, καθώς και η επίλυση της κρίσης της Σομαλίας, δεδομένου ότι τούτο θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής· παρατηρεί ότι η περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, που περιβάλλει το Κέρας της Αφρικής κατά μήκος των δυτικών συνόρων αποτελεί επίσης μία από τις πλέον ασταθείς περιοχές στον κόσμο, με χώρες σε κατάσταση μεγάλης υπανάπτυξης, που μαστίζονται από ένοπλες συγκρούσεις –λ.χ. η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)– έως και πολέμους με μία ή περισσότερες γειτονικές χώρες –λ.χ. οι εντάσεις μεταξύ της ΛΔΚ και της Ρουάντα, που αποτελεί τμήμα, με την ευρύτερη έννοια, του Κέρατος της Αφρικής–· τονίζει ότι κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το Κέρας της Αφρικής δεν πρέπει να παραβλεφθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις της στην επίσης αναγκαία ανάπτυξη των γειτονικών περιοχών (και συγκεκριμένα την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, την Κεντρική Αφρική και τη Μεσημβρινή Αφρική).

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του, τόσο από πλευράς περιφερειακής αναπτυξιακής βοήθειας όσο και ανθρωπιστικής βοήθειας, για το νέο πρόγραμμα για το Κέρας της Αφρικής που πρότεινε η Επιτροπή το 2012, γνωστό με την ονομασία SHARE (Στήριξη της ανθεκτικότητας στο Κέρας της Αφρικής), που φιλοδοξεί να αποτελέσει μέσο που θα συνδέει την βραχυπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος των κρίσεων που πλήττουν την περιοχή· στηρίζει αμέριστα την Επιτροπή στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ: Σύνδεση Αρωγής, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης)· ζητεί από την ΕΕ να καταβάλλει προσπάθειες μέσω του προγράμματος αυτού για την παροχή διάφορων ευκαιριών διαβίωσης και για την καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και την ενημέρωση, με στόχο την τόνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών των ποιμένων, των αγροτών, των παραποτάμιων, παράκτιων, αστικών και περιαστικών πληθυσμών, για τη βελτίωση της πρόσβασης στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, και να προσπαθήσει να προσφέρει αξιόπιστα και προβλέψιμα επίπεδα στήριξης για τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν χρόνιους και εποχιακούς κινδύνους·

30.  επικροτεί το νέο πρόγραμμα SHARE της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των χωρών του Κέρατος της Αφρικής έναντι των διαφόρων απειλών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες· τονίζει, ωστόσο, ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ, το οποίο αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις (τρομοκρατία, ναρκωτικά, κλιματική αλλαγή, συρροή προσφύγων και εκτοπισμένων κ.λπ.)·

31.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η παροχή στήριξης στους τομείς της γεωργίας, της νομαδικής κτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής και επικροτεί τα σημαντικά επιτεύγματα των ΜΚΟ στους εν λόγω τομείς·

32.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει όλα τα προγράμματα που αφορούν την πρόσβαση στο νερό, καθώς πρόκειται για κοινό αγαθό της ανθρωπότητας και η πρόσβαση σε αυτό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, και να στηρίξει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ευνοούν την πρόσβαση στο πόσιμο νερό·

33.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή της ΕΕ προς το Κέρας της Αφρικής πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να μην παίρνει τη μορφή άμεσης δημοσιονομικής στήριξης, αλλά να χορηγείται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βάσει σαφών δεικτών απόδοσης· θεωρεί ότι, όταν η συνδρομή πρέπει να λαμβάνει τη μορφή δημοσιονομικής στήριξης, αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων· πιστεύει ότι τα προγράμματα που απευθύνονται στη στήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τον συνδυασμό πόρων, ότι η χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων, δηλαδή, πρέπει να είναι ανοικτή σε άλλους διεθνείς χορηγούς βάσει σαφών κοινών προτύπων ώστε να διευκολύνεται μια συντονισμένη, ενιαία προσέγγιση από όλους τους χορηγούς και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου αντικρουόμενων προσεγγίσεων ή αλληλεπικάλυψης· πιστεύει ότι, κατά παρόμοιο τρόπο, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων τρίτων μερών στην περιοχή, υπό τον όρο ότι μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες για την παροχή οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ προς τρίτες χώρες·

34.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να παρέχουν ουδέτερη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική βοήθεια σε ευάλωτους πληθυσμούς και να στηρίζουν τις χώρες της περιοχής όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών τους ικανοτήτων μέσω στρατηγικών μείωσης του κινδύνου καταστροφών και προγραμμάτων μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής συνεργασίας στους τομείς της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ξηρασίας, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της επισιτιστικής ασφάλειας·

35.  τονίζει ότι αν και η επισιτιστική κρίση στο Κέρας της Αφρικής (όπως και στο Σαχέλ) έχει τις ρίζες της στις επανειλημμένες ξηρασίες, στις κακές σοδειές και στην αύξηση των τιμών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, εκτός από αυτές τις συγκυριακές αιτίες (παρότι η ξηρασία μπορεί πλέον να θεωρείται διαρθρωτικού χαρακτήρα), υπάρχουν και άλλες ιδιαίτερα σημαντικές αιτίες, όπως η αποδιάρθρωση των κοινοτήτων και η υπερβολική προώθηση της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων εις βάρος της επισιτιστικής κυριαρχίας και της γεωργίας προς οικεία κατανάλωση και πώληση στις εγχώριες αγορές·

36.  επισημαίνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί σταθερό θεμέλιο της συνεργασίας της Ένωσης με τρίτες χώρες εταίρους· εκφράζει, συνεπώς, βαθιά ανησυχία για τις καταγγελίες αυθαίρετων συλλήψεων, κακομεταχείρισης κρατουμένων και βίας κατά διαδηλωτών, καθώς και κατασταλτικών μέτρων κατά της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της λογοκρισίας και της αυθαίρετης κράτησης δημοσιογράφων και ακτιβιστών, που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη την περιοχή· καλεί όλες τις αρχές στις χώρες του Κέρατος της Αφρικής να σέβονται αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και να προβούν σε άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

37.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αρπαγή γης στην Αφρική, που υπονομεύει την τοπική διατροφική ασφάλεια και συμβάλλει στην αύξηση της πείνας· καλεί τις κυβερνήσεις του Κέρατος της Αφρικής και την ΕΕ να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις που έχει η τρέχουσα εξαγορά καλλιεργήσιμης γης στη φτώχεια που επικρατεί στην ύπαιθρο και τον λιμό· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να εντάξει το θέμα της αρπαγής της γης στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να υπάρξει πολιτική συνέπεια·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για την εικαζόμενη παράνομη απόρριψη αποβλήτων από εταιρείες της ΕΕ και εγκληματικά δίκτυα· υπενθυμίζει ότι η παράνομη απόρριψη αποβλήτων αποτελεί μείζον πρόβλημα για τους Σομαλούς που ζουν κατά μήκος της ακτογραμμής· καλεί την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να διεξαγάγουν επειγόντως έρευνα, μέσω ανεξάρτητου φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και δειγμάτων και, ανάλογα με την έκβαση της έρευνας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάληψης νομικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης από ευρωπαϊκές εταιρείες, κράτη μέλη της ΕΕ και την ΕΕ·

39.  αναγνωρίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξακολουθήσει να υπάρχει ανεξάρτητη και αμερόληπτη ανθρωπιστική βοήθεια προς το σύνολο του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις συγκρούσεις στο Κέρας της Αφρικής και να συνεχιστεί η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης, ιδίως στη Σομαλία· τονίζει ότι τυχόν περιορισμός της βοήθειας θα μπορούσε να επιφέρει νέα ανθρωπιστική κρίση για τους Σομαλούς· τονίζει την ανάγκη, εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια, να προωθηθούν προσπάθειες όπως η πρωτοβουλία «Στήριξη της ανθεκτικότητας στο Κέρας της Αφρικής (SHARE)» της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού·

40.  τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών, των παιδιών, των ΛΟΑΔ και των θρησκευτικών μειονοτήτων, έχουν παραμεληθεί επί μακρόν στην περιοχή και επισημαίνει ότι ο ισλαμικός φανατισμός έχει εξαπλωθεί σε περιοχές του Κέρατος της Αφρικής και απειλεί τις ελευθερίες των μειονοτήτων·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών τόσο στο εσωτερικό της κάθε χώρας όσο και σε διασυνοριακό και περιφερειακό επίπεδο·

42.  τονίζει τη σημασία συνέχισης της προσφοράς βοήθειας προς το Νότιο Σουδάν με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής κοινωνίας των πολιτών· πιστεύει ακράδαντα ότι το νέο μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα πρέπει να περιλαμβάνει ad hoc κονδύλια χρηματοδότησης για το Κέρας της Αφρικής· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του Ταμείου για τη Δημοκρατία σε χώρες του Κέρατος της Αφρικής·

Σουδάν και Νότιο Σουδάν

43.  χαιρετίζει τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν για τη συνέχιση των εξαγωγών πετρελαίου και την αποστρατιωτικοποίηση των συνόρων και καλεί τις δύο χώρες να σεβαστούν τις συμφωνίες αυτές· καλεί την κάθε μία από τις χώρες αυτές να σταματήσει να υποθάλπει ή να υποστηρίζει ανταρτικές ομάδες της άλλης· καλεί τα δύο μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των μεταξύ τους συνόρων, ώστε να αποφύγουν νέες συγκρούσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την πρόσφατη συμφωνία, και συνιστά στους δύο ηγέτες να συνεχίσουν το συντομότερο δυνατόν τις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το καθεστώς του Αμπιέι και άλλων διαφιλονικούμενων περιοχών, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας της ΑΕ και την απόφαση αριθ. 2046 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· συγχαίρει την ομάδα υψηλού επιπέδου του πρώην Προέδρου Mbeki, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα επιτυχή αποτελέσματά της στο πλαίσιο των προσπαθειών διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν με την αρωγή της Αφρικανικής Ένωσης· καλεί τον ΕΕΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να συντονίσει τη δράση του με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, ώστε να διασφαλισθεί ότι η συμμετοχή, οι πολιτικές προσπάθειες και η βοήθεια της ΕΕ θα διατηρήσουν πολύ υψηλό βαθμό προβολής·

44.  επικροτεί τα μνημόνια συμφωνίας που υπέγραψαν χωριστά η κυβέρνηση του Σουδάν και το Απελευθερωτικό Κίνημα του Σουδάν (Βόρειο) μαζί με τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους πληθυσμούς των κρατών του Γαλάζιου Νείλου και του Νότιου Κορντοφάν·

45.  εκφράζει την ανησυχία του για την επανάληψη των βιαιοτήτων στην περιφέρεια Τζονγκλέι στο Νότιο Σουδάν, οι οποίες υπονομεύουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή· τίθεται υπέρ της διεξαγωγής έρευνας όπως ζητεί η αποστολή του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν και ζητεί να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι των βιαιοτήτων· καλεί την κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν

τονίζει τη σημασία της διαρκούς βοήθειας της ΕΕ προς το Νότιο Σουδάν με στόχο την παροχή της δυνατότητας οικοδόμησης ικανοτήτων για τη δημόσια διοίκηση και τις αρχές επιβολής του νόμου του Νότιου Σουδάν, τη δημιουργία και διατήρηση μιας πραγματικής κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης· καλεί την ΕΕ να ασκήσει πιέσεις για την κύρωση σημαντικών διεθνών συνθηκών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Νότιο Σουδάν και να βοηθήσει τις αρχές της χώρας για την εφαρμογή τους· καταδικάζει τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακομεταχείρισης αμάχων από τις στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αποστρατιωτικοποίησης και καλεί την κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν να διενεργήσει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα περιστατικά αυτά, ούτως ώστε να τιμωρηθούν οι εμπλεκόμενοι στρατιώτες και να αποζημιωθούν τα θύματα·

   i) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση του διεθνούς και του εθνικού πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της επαναβεβαίωσης των υποχρεώσεών της δυνάμει των διεθνών συνθηκών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οποίων ήταν συμβαλλόμενο μέρος το Σουδάν κατά την ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν, αποσύροντας παράλληλα τυχόν σχετικές επιφυλάξεις, και να γίνει συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς επιφυλάξεις, σε άλλες σημαντικές διεθνείς συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ii) να ορκίσει αμέσως τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης της κρίσης στο κρατίδιο Τζονγκλέι και να τους παράσχει τους απαραίτητους πόρους για να διενεργήσουν ανεξάρτητη, πλήρη και αμερόληπτη έρευνα·
   iii) να επιβάλει αμέσως επίσημο μορατόριουμ στις εκτελέσεις, στην προοπτική της κατάργησης της θανατικής ποινής, και να μετατρέψει όλες τις θανατικές καταδίκες σε ποινές φυλάκισης·

46.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που διαπράττεται εις βάρος πολιτών κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν· καλεί επιτακτικά την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσουν σε μια ενιαία προσέγγιση για την αντιμετώπιση της προστασίας των πολιτών και τον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στο Νταρφούρ, το Νότιο Κορντοφάν και τον Κυανό Νείλο· καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν και το Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα του Σουδάν – SPLM (βόρειο Σουδάν) να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση άμεσες συνομιλίες για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την πλήρη παύση των εχθροπραξιών και την επίτευξη πολιτικής διευθέτησης βάσει της συμφωνίας-πλαισίου της 28ης Ιουνίου 2011, όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. 2046 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει τη σημασία της διατήρησης των διεθνών παραγόντων στις περιοχές συγκρούσεων και καλεί επιτακτικά τις σουδανικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, όπως και την ασφάλεια των αμάχων· υπενθυμίζει τις αρμοδιότητες ενισχυμένης υποστήριξης και συνεργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σχετικά με την εφαρμογή των ενταλμάτων σύλληψης των Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, Abdel Rahim Mohammed Hussein και του προέδρου Omar Hassan Ahmad Al Bashir·

47.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση των συνθηκών υγείας για τους πρόσφυγες του Σουδάν, που εκτιμώνται στους 170 000, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι παιδιά, στα 4 στρατόπεδα της περιφέρειας του Άνω Νείλου και στο στρατόπεδο της περιφέρειας Ενότητας, λόγω της έξαρσης των λοιμώξεων, των περιπτώσεων διάρροιας και της ελονοσίας, κατάσταση που επιδεινώνεται λόγω του υποσιτισμού·

48.  καταδικάζει την παροχή κάθε είδους στήριξης, είτε αυτή προέρχεται από το Σουδάν είτε από το Νότιο Σουδάν, σε οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα που δεν ανήκει στον τακτικό τους στρατό·

Σομαλία

49.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκβαση των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 20 Αυγούστου 2012 στη Σομαλία· καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη Σομαλία να δεσμευτούν για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως το μοναδικό μέσο εξόδου από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, της υπανάπτυξης και της ανασφάλειας· τονίζει ότι το τέλος της εντολής της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνιστά καίρια δοκιμή των δυνατοτήτων της Σομαλίας να κινηθεί προς ένα λειτουργικό κράτος, καθώς και της ικανότητάς της να οικοδομήσει ισχυρούς δημοκρατικούς και πλήρως αντιπροσωπευτικούς θεσμούς· θεωρεί ότι θα είναι καίριο να διευκολυνθεί ο χωρίς αποκλεισμούς πολιτικός διάλογος στη Σομαλία και να προωθηθούν οι διαδικασίες οικοδόμησης συναίνεσης για την υποστήριξη της νέας κυβέρνησης της Σομαλίας· καλεί τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον πρόεδρο Hassan Sheikh Mohamud να εργαστούν για τη συμφιλίωση του λαού της Σομαλίας μέσω της αξιοποίησης της συμφωνίας του Garowe για την ίδρυση του νέου ομοσπονδιακού κράτους και την έναρξη της μακράς αλλά σημαντικής διαδικασίας επίτευξης ειρήνης, ασφάλειας και δημοκρατίας για όλους τους Σομαλούς·

50.  χαιρετίζει την πρόσφατη ορκωμοσία του πρώτου επίσημου κοινοβουλίου της Σομαλίας έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια και ευελπιστεί ότι το γεγονός αυτό θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε μια πιο αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία· σημειώνει το γεγονός ότι η ποσόστωση 30 % για τις γυναίκες στο Κοινοβούλιο καλύφθηκε σχεδόν τελείως και υπενθυμίζει ότι για να πετύχει οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης διενέξεων και οικοδόμησης της ειρήνης, πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής·

51.  χαιρετίζει την ολοκλήρωση της μεταπολίτευσης στη Σομαλία ως μια ευκαιρία για ανανέωση· χαιρετίζει το έργο των υπογραφόντων του χάρτη πορείας, των Παραδοσιακών Πρεσβυτέρων, της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης, του νέου Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Τεχνικής Επιλογής για τον ρόλο τους στη λήξη της μεταβατικής περιόδου· χαιρετίζει τη δέσμευση του απερχόμενου προέδρου σχετικά με τη στήριξη και τη συνεργασία με τον πρόεδρο Hassan Sheikh Mohamud· καλεί επιτακτικά όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη Σομαλία να συνεργαστούν με τις νέες αρχές· επιδοκιμάζει την άποψη του προέδρου Hassan Sheikh για τη Σομαλία και την πρόθεσή του να διασφαλίσει τη δημιουργία ευρέων θεσμών διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, τη σταθεροποίηση, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, την οικονομική ανάκαμψη, την οικοδόμηση της ειρήνης και τη συμφιλίωση, την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Σομαλίας και του υπόλοιπου κόσμου· τον καλεί να τηρήσει τη δέσμευσή του για διαφανή και υπεύθυνη διακυβέρνηση, για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και για τη διασφάλιση διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών και υπεύθυνων θεσμικών οργάνων σε εθνικό, περιφερειακό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το Προσωρινό Σύνταγμα της Σομαλίας·

52.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ και τον ΕΕΕΕ για το Κέρας της Αφρικής να επανεξετάσουν με κριτικό βλέμμα την ειρηνευτική διαδικασία του Τζιμπουτί και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποστείλουν μια ομάδα μεσολαβητών τα μέλη της οποίας θα τυγχάνουν της εμπιστοσύνης ευρέος φάσματος των παραγόντων της Σομαλίας, περιλαμβανομένων των ενώσεων γυναικών, και θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν μεγάλη ποικιλία παραγόντων της Σομαλίας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να κινήσει μια διαδικασία για τους Σομαλούς παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, εντός και εκτός της χώρας, που θα επιτρέψει μια τακτική και διαρκή συζήτηση σχετικά με τις πιθανές λύσεις στα πολιτικά προβλήματα της χώρας· καλεί την ΥΕ/ΑE να συνενώσει τις δύο αυτές διαδικασίες λαμβάνοντας ως παράδειγμα την επιτυχή ειρηνευτική διαδικασία από το 2000 έως το 2005 στο Σουδάν·

53.  επικροτεί την πρόσφατη ειρηνευτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Σομαλίας, που προσφέρει θέσεις εργασίας σε αμάχους και εκπαίδευση για τους λιποτάκτες αντάρτες της Al Shabaab· επικροτεί επίσης την πρόσφατη έγκριση ενός φιλόδοξου συντάγματος που υπόσχεται ίσα δικαιώματα για «όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης, πολιτικού φρονήματος, φυλής, αναπηρίας, απασχόλησης, γέννησης ή διαλέκτου», κηρύττει παράνομο τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και συγκροτεί μια Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε μια χώρα που μαστίζεται εδώ και δεκαετίες από αιματηρές διαμάχες, το νέο σύνταγμα δεν πραγματεύεται το ζήτημα του καταμερισμού της εξουσίας και των πόρων μεταξύ του κέντρου και των περιφερειών και ζητεί στενότερη συνεργασία με τις νέες αρχές για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών·

54.  καλεί τις αρχές της Σομαλίας να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη θεσμών και την επείγουσα συγκρότηση υπεύθυνης, διαφανούς και ενιαίας αστυνομίας, γεγονός που θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη του πληθυσμού στη νέα κυβέρνηση· επικροτεί, εν προκειμένω, την πολύτιμη συμβολή της EUTM Σομαλίας στη συγκρότηση των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας· εκφράζει την εμπιστοσύνη του στη διαρκή υποστήριξη των κρατών μελών προς το έργο της αποστολής ΚΠΑΑ, που πασχίζει να μεταδώσει τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δυναμική των φύλων και το κράτος δικαίου στον στρατό της Σομαλίας· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη σταθερών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών στη Σομαλία πρέπει να εκτείνεται πέρα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να τελούν υπό την ηγεσία Σομαλών και να ανήκουν στη Σομαλία προκειμένου να καταστεί η χώρα βιώσιμο κράτος·

55.  τονίζει ότι οι βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικές δομές και ένα σύστημα επιμερισμού των εσόδων από τη μελλοντική εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταξύ των περιφερειών και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, προς όφελος ολόκληρης της χώρας, θα έχουν ουσιαστική σημασία για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Σομαλίας ως λειτουργούντος ομοσπονδιακού κράτους· καλεί τη διεθνή κοινότητα να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος συγκεντρώνοντας τη βοήθεια στα ομοσπονδιακά θεσμικά όργανα στο Μογκαντίσου εις βάρος των περιφερειών της Σομαλίας, που μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην αποκεντρωμένη παροχή βασικών υπηρεσιών και σταθερότητας στον πληθυσμό· καλεί την ΕΕ να κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους, όσο διαρκεί το σημερινό «παράθυρο ευκαιρίας», για την υποστήριξη των περιφερειακών φορέων στη Σομαλία, στη ζωτικής σημασίας διαδικασία δημοκρατικής μεταπολίτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη· ενθαρρύνει, λόγω των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και των εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας στη Σομαλία, τα κράτη μέλη και την ΥΕ/ΑΕ, σε στενή συνεργασία με τις νόμιμες αρχές της χώρας, την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ), καθώς και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας αποστολής μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση εκεί·

56.  αναγνωρίζει ότι η ειρήνη στη Σομαλία πρέπει να αποτελεί διαδικασία από κάτω προς τα πάνω· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει πως η στρατηγική της επιτρέπει την επαρκή στήριξη των τοπικών προσπαθειών για την οικοδόμηση της ειρήνης και την επίλυση διαφορών, ώστε να καθίστανται εθνική και περιφερειακή προτεραιότητα· υπενθυμίζει επίσης ότι η τοπική νομιμότητα θα συμβάλει στη δημιουργία κυβερνητικών θεσμών στη Σομαλία, που θα προσφέρουν μακροπρόθεσμες προοπτικές σταθερότητας·

57.  υπενθυμίζει ότι η Αφρικανική Ένωση έχει αναπτύξει στη Σομαλία την AMISOM, μια στρατιωτική αποστολή με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία αναζητεί απεγνωσμένα χώρες που να συνεισφέρουν περαιτέρω στη στρατιωτική της δύναμη·

58.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διαδραματίσει η Ένωση, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αφρικανική Ένωση, σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Σομαλίας·

59.  παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, σε συνεργασία με την ΔΕΕΣ και τον Ερυθρό Σταυρό, να δημιουργήσει και να αναπτύξει το συντομότερο δυνατό στη Σομαλία κέντρα υγείας καθώς και παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον περίθαλψης και θεραπευτικής σίτισης·

60.  επικροτεί τη δημιουργία του Ταμείου Σταθερότητας σε τοπικό επίπεδο, το οποίο αποσκοπεί στον συντονισμό της διεθνούς βοήθειας στις προσφάτως απελευθερωθείσες και προσβάσιμες ζώνες στον νότο της Σομαλίας·

61.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, μόλις από τον Δεκέμβριο του 2011, 13 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν σε περιοχές της Σομαλίας που ελέγχονται από την κυβέρνηση και δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά τη διαλεύκανση των υποθέσεων αυτών· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης και καλεί επιτακτικά τη νέα κυβέρνηση και τον πρόεδρο να εγκρίνουν μέτρα για την παροχή καλύτερης προστασίας στους δημοσιογράφους και τη διεξαγωγή αξιόπιστων ερευνών σχετικά με αυτούς τους φόνους·

62.  καλεί την ΕΕ και όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την ευκαιρία που παρέχεται με τη νέα κυβέρνηση στη Σομαλία η οποία, σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη ελάττωση της πίεσης της Al-Shaabab στη χώρα, παρέχει τη δυνατότητα να αρχίσει μια νέα πολιτική εποχή στη Σομαλία· τονίζει, συνεπώς, ότι η διεθνής κοινότητα, και ιδίως η ΕΕ, πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στις νόμιμες και δημοκρατικές αρχές στον τομέα της οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων, της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, της αποστράτευσης, του αφοπλισμού και της επανένταξης, και να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να διασφαλίσει ότι η δράση της ΕΕ στη Σομαλία ενθαρρύνει μια ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία που σέβεται και τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων, αφήνει περιθώρια χειραφέτησης των γυναικών και διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας·

63.  υπογραμμίζει το πολύ θετικό παράδειγμα της Σομαλιλάνδης, που κατέδειξε την ικανότητά της για ανάπτυξη και εδραίωση των δημοκρατικών, οικονομικών και διοικητικών της δομών για διάστημα άνω των είκοσι ετών καθώς και για τη δημιουργία μιας βιώσιμης δημοκρατικής διαδικασίας· διαπιστώνει ότι η Σομαλιλάνδη έχει μέχρι στιγμής επιδείξει ιδιαίτερη επιτυχία κατά την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην επικράτειά της και κατά τη συνεργασία για την καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία ότι, σε περίπτωση που ανασυνταχθεί η Al-Shabaab στις ορεινές μεθοριακές περιοχές της, η Σομαλιλάνδη ενδέχεται να καταστεί ευάλωτη· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι έχει ουσιαστική σημασία να υποστηριχθεί η Σομαλιλάνδη στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της οικονομικής διαφοροποίησης και της οικοδόμησης ικανοτήτων για την απασχόληση των νέων ώστε να περιοριστεί η στρατολόγηση των νέων· επισημαίνει πόσο σημαντική είναι για τη Σομαλιλάνδη η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής, ως μέσου αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης περιοχών της επικράτειάς της που διακρίνονται από αστάθεια· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποστηρίξουν τη Σομαλιλάνδη στην ενίσχυση των αναπτυξιακών της προοπτικών και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής της σταθερότητας· τονίζει ότι κατά την αναζήτηση λύσης για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια στη Σομαλία, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί το θετικό παράδειγμα της σταθερότητας της Σομαλιλάνδης·

64.  επικροτεί την ένθερμη δήλωση υποστήριξης της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για τους νέους ομοσπονδιακούς θεσμούς της Σομαλίας, κατά τη διάρκεια της μικρής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και, πιο συγκεκριμένα, τη δέσμευσή της για μια τετραετή διαδικασία εδραίωσης των νέων ομοσπονδιακών θεσμικών οργάνων και της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και για την πραγματοποίηση μιας διεθνούς διάσκεψης για τη Σομαλία το 2013· καλεί τη Σομαλιλάνδη και τις άλλες ομοσπονδιακές οντότητες να διαδραματίσουν ολοκληρωμένο και υποστηρικτικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη νομική και πολιτική τους σχέση με τα νέα ομοσπονδιακά θεσμικά όργανα της Σομαλίας, με στόχο την επίτευξη ενός βιώσιμου, σταθερού και ευημερούντος ομοσπονδιακού κράτους της Σομαλίας·

Αιθιοπία και Ερυθραία

65.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο της Αιθιοπίας για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής· σημειώνει ότι στον πρώτο λόγο του, ο Hailemariam Desalegn, ο νέος πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα, για τη συμβολή στην ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας και απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· θεωρεί ότι η νέα αιθιοπική κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα να συζητήσει η Αιθιοπία όλα τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος ή ανησυχίας, περιλαμβανομένων εκείνων όπου ενδέχεται να υπήρχε διάσταση απόψεων στο παρελθόν, και τονίζει τη σημασία της υποστήριξης της Αιθιοπίας στην πορεία της προς ένα νέο δημοκρατικό σύστημα, μέσω διαλόγου και συνεργασίας· υποστηρίζει την Αιθιοπία στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας, αλλά τονίζει ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να διεξάγεται στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

66.  ελπίζει ότι, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Hailemariam Desalegn, που ανέλαβε καθήκοντα στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, η Αιθιοπία θα προχωρήσει σε μια διαδικασία γνήσιας δημοκρατικής μεταπολίτευσης, ώστε να υλοποιήσει το ισχυρό δημοκρατικό δυναμικό της, βάζοντας τέρμα στις παρεμβάσεις στη θρησκευτική ελευθερία και στις αστικές ελευθερίες· καλεί την ΕΥΕΔ, τον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής και τον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να θέσουν στην Αιθιοπία το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ζήτημα προτεραιότητας, ούτως ώστε η χώρα να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία της συνεχιζόμενης πολιτικής μεταβολής για να πραγματοποιήσει μια γνήσια δημοκρατική μεταπολίτευση, θεμελιωμένη στην καίρια σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πλήρους αναγνώρισης της ελευθερίας έκφρασης· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να συνεχίσουν να αντιδρούν δραστήρια στη μεταπολίτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αιθιοπία, να προωθήσουν την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και να συνδέσουν την πολιτική, στρατιωτική και αναπτυξιακή βοήθεια με συγκεκριμένες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, όπως του Eskinder Nega και άλλων δημοσιογράφων, αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών της αντιπολίτευσης, την αποδοχή ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές και τις εγκαταστάσεις κράτησης, την κατάργηση ή τροποποίηση του νόμου για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τους συλλόγους, καθώς και του αντιτρομοκρατικού νόμου, και την επιστροφή των εξόριστων μελών της αντιπολίτευσης· καλεί την ΕΕ να βρει καινοτόμους και ασφαλείς τρόπους για την παροχή οικονομικής και πολιτικής βοήθειας στην αγωνιζόμενη κοινωνία των πολιτών στην Αιθιοπία και να συμμετάσχει σε στενό διάλογο με τα εξόριστα και μη μέλη της αντιπολίτευσης·

67.  διαπιστώνει ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται στην Αιθιοπία ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη ούτε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας μιας συντονισμένης εκστρατείας με στόχο την αποδυνάμωση και την παρεμπόδιση των δικαστών, τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, τον εκφοβισμό της αντιπολίτευσης και τη φίμωση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

68.  επισημαίνει ότι πολλοί δημοσιογράφοι έχουν εκδιωχθεί με τη χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2009· καταγγέλλει την πρόσφατη εκστρατεία δικαστικών αγωγών που οδήγησαν το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο να καταδικάσει ερήμην τον ιστολόγο Elias Kifle σε ισόβια κάθειρξη και να επιβάλει στον Wubishet Taye, βοηθό αρχισυντάκτη τοπικής εφημερίδας, καθώς και την αρθρογράφο Reeyot Alemn, δεκατέσσερα χρόνια κάθειρξης· επικροτεί, ωστόσο, το γεγονός ότι δόθηκε πρόσφατα χάρη στους σουηδούς δημοσιογράφους Martin Schibbye και Johan Persson, μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Meles Zenawi· προτρέπει τους νέους κυβερνήτες να εφαρμόσουν τα ίδια κριτήρια σε όσους έχουν καταδικαστεί αυθαίρετα·

69.  τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες του έργου του φράγματος του Κυανού Νείλου (Grand Renaissance Blue Nile Dam) στην περιοχή Benishangul-Gumuz της Αιθιοπίας για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής· υποστηρίζει τη διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε μεταξύ της Αιθιοπίας, του Σουδάν και της Αιγύπτου για το εν λόγω έργο και ζητεί στενότερη συνεννόηση σχετικά με τον επιμερισμό των υδάτινων πόρων του Νείλου και της ενέργειας που παράγεται από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που συνδέεται με το φράγμα·

70.  καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να εγκρίνει επίσημα τις αποφάσεις οριοθέτησης από την Επιτροπή Συνόρων μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας ως τελικές και δεσμευτικές, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1907(2009) και 2023(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τα σχετικά ψηφίσματα της ΑΕ και της ΔΑΑ· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση της Ερυθραίας να συμφωνήσει να συμμετάσχει σε διάλογο με την Αιθιοπία, προκειμένου να εξετασθεί η διαδικασία απεμπλοκής των στρατιωτικών δυνάμεων από τα σύνορα και επιτόπιας χάραξης των συνόρων, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Οριοθέτησης, έχοντας υπόψη τη σημασία της διατήρησης της ενότητας των κοινοτήτων, καθώς και η εξομάλυνση των σχέσεων με την Αιθιοπία, μεταξύ άλλων με το εκ νέου άνοιγμα των συνόρων· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί με την Ερυθραία και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού της Ερυθραίας, ασκώντας παράλληλα πιέσεις στο καθεστώς και τον στρατό ώστε να καταστεί δυνατή η είσοδος διεθνών οργανώσεων στην Ερυθραία, να γίνουν προετοιμασίες για τις από καιρό αναμενόμενες εκλογές και να ανοίξει ο πολιτικός ορίζοντας στη χώρα· επισημαίνει ότι κάθε βοήθεια της ΕΕ που δεν επιδιώκει ανθρωπιστικούς στόχους θα πρέπει να εξαρτάται αυστηρά από τη δέσμευση των αρχών της Ερυθραίας ότι θα διευκολύνουν τη μετάβαση προς τη δημοκρατία και τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, με τη χρήση διαφανών και χειροπιαστών σημείων αναφοράς, καθώς και τις στοιχειώδεις ανάγκες του λαού της Ερυθραίας· καλεί την Ερυθραία να απόσχει από την παροχή οποιασδήποτε στήριξης προς ένοπλες ομάδες που υπονομεύουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Σομαλία και γενικότερα τη σταθερότητα της περιοχής· ζητεί ελευθερία του λόγου, του Τύπου και θρησκευτική ελευθερία, καθώς και ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και δημοκρατία στη χώρα· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του φυλακισμένου δημοσιογράφου Dawit Isaac ο οποίος κρατείται χωρίς δίκη εδώ και πάνω από 4 000 ημέρες·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το Σουδάν, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, την κυβέρνηση της Τουρκίας, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ) και τις αρχές της Σομαλιλάνδης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0203.
(2) ΕΕ C 46 Ε της 24.2.2010, σ. 102.
(3) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 51.
(4) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 35.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0334.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου