Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2026(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0408/2012

Pateikti tekstai :

A7-0408/2012

Debatai :

PV 14/01/2013 - 25
CRE 14/01/2013 - 25

Balsavimas :

PV 15/01/2013 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0006

Priimti tekstai
PDF 483kWORD 54k
Antradienis, 2013 m. sausio 15 d. - Strasbūras
ES strategija dėl Afrikos Kyšulio
P7_TA(2013)0006A7-0408/2012

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos dėl Afrikos kyšulio (2012/2026(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Afrikos Kyšulyje(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 2008 m. metinio pranešimo dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos(5),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos išvadas dėl Somalio pusiasalio ir visų pirma į jų priede pateiktą strateginę programą,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo strategiją ir į 2008 m. kovo 14 d. vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos Europos Vadovų Tarybai skirtą dokumentą „Klimato kaita ir tarptautinis saugumas“,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misijos galutinę 2010 m. gegužės 23 d. Etiopijoje surengtų rinkimų ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. rugpjūčio 1 d. 825 Nacionalinio steigiamojo susirinkimo nariai patvirtino Somalio konstituciją, atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 11 d. vykusius demokratinius naujojo Somalio prezidento rinkimus, kurie yra pereinamojo proceso dalis,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. ir 2012 m. liepos 23 d. Tarybos išvadas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl padėties Somalyje, ypač į rezoliuciją Nr. 2067 (2012),

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM), į jos 2012 m. sausio 5 d. strateginę koncepciją dėl atstovybės keturiuose sektoriuose įsteigimo ir į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2036 (2012), kurioje Afrikos Sąjungos prašoma padidinti AMISOM pajėgas nuo 12 000 iki ne daugiau kaip 17 731 uniformuotų asmenų personalo, sudaryto iš karinių ir policijos pajėgų,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1820 (2008) dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 25 d. JT ataskaitą ir į 25 šios ataskaitos pasiūlymus, kuriuos pateikė JT generalinio sekretoriaus specialusis patarėjas teisiniais klausimais, susijusiais su piratavimu jūroje prie Somalio krantų, Jack Lang; atsižvelgdamas į Jacko Lango parengtas ataskaitas dėl tolesnių veiksmų, pvz., į 2011 m. birželio 15 d. ataskaitą dėl specializuotų Somalio kovos su piratavimu teismų įsteigimo tvarkos ir į 2012 m. sausio 20 d. generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl specializuotų kovos su piratavimu teismų Somalyje ir kitose šio regiono valstybėse,

–  atsižvelgdamas į bendrą Afrikos ir ES strategiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0408/2012),

A.  kadangi Somalio pusiasalis – vienas iš labiausiai nuo maisto trūkumo kenčiančių regionų pasaulyje, o milijonai šiame regione gyvenančių žmonių maitinasi nepakankamai ir jiems kyla bado pavojus; kadangi šis geografinis regionas apima šalis, kuriose taikomi žemiausi sveikatos standartai pasaulyje; kadangi tai vienas iš skurdžiausių ir labiausiai valdymo stokojančių regionų pasaulyje; kadangi ypač žmogiškasis nesaugumas ir maisto stygius yra didelių humanitarinių krizių regione priežastys; kadangi tarptautinei bendruomenei nepavyko imtis prevencinių veiksmų siekiant spręsti regiono žmogiškojo saugumo, sausros ir bado problemas;

B.  kadangi šiame regione kilo ne vienas konfliktas ir kadangi konfliktai, skurdas ir nepakankamas išsivystymas yra tarpusavyje susiję; kadangi įtampos, ginkluotų konfliktų ir nestabilių valdžios institucijų aplinkoje negalima užtikrinti tvaraus vystymosi, o skurdas ir nepakankamas išsivystymas yra konfliktus lemiantys veiksniai; kadangi klimato kaita gali dar labiau pabloginti regiono, kuriame didelės sausros tampa vis dažnesniu reiškiniu, padėtį;

C.  kadangi ilgai trunkanti nestabili padėtis Somalio pusiasalyje turi įtakos kaimyninių valstybių ir viso žemyno saugumui ir dėl šiame regione veikiančių teroristų tinklų gali daryti poveikį kitų regionų, pvz., Europos, Arabijos pusiasalio ir Pietų Azijos, saugumui;

D.  kadangi veiksmingai ir sėkmingai įveikti uždarą nesaugumo, nestabilumo, skurdo ir prasto valdymo ratą galima tik pasitelkus visapusišką ir visa apimantį požiūrį, pagal kurį įsipareigojama tvariu būdu užtikrinti šio regiono valstybių vystymąsi; kadangi Somalio pusiasalyje aiškiai matyti vystymosi ir saugumo tarpusavio ryšiai – šiame regione nusikalstama veika, visų pirma terorizmas ir piratavimas, klesti kaip itin didelio skurdo, prasto valdymo ar valstybės valdymo stokos pasekmė;

E.  kadangi saugumo padėtis Somalio pusiasalyje – tai europinis ir platesnio masto tarptautinis interesas dėl šių trijų priežasčių: pirma, dėl tarptautinio terorizmo grėsmės ir teroristų organizacijoms nukreipiamų iš piratavimo ir žmonių grobimo gaunamų lėšų; antra, dėl ekonominės grėsmės tarptautinei prekybai ir poreikio sudaryti palankesnes sąlygas saugiai laivybai; trečia, dėl poreikio padėti JT siekti tikslų, pvz., šiame regione apsaugoti Pasaulio maisto programos laivus;

F.  kadangi ES įsipareigojimai šiam regionui grindžiami jo svarba geostrateginiu požiūriu ir noru palaikyti Somalio pusiasalio žmones ir padėti jiems išsivaduoti iš skurdo; kadangi, šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką, ES įsipareigojo remti regionines pastangas, pvz., pasitelkiant Tarpvyriausybinę vystymo instituciją (IGAD) ir Afrikos Sąjungą, ir nacionalines pastangas, kuriomis siekiama įtvirtinti taiką ir teisingumą remiantis įtraukties, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais;

G.  kadangi IGAD ir toliau išlieka nepakankamai išplėtota bendradarbiavimo, integracijos ir saugumo didinimo regioniniu lygmeniu priemonė; kadangi IGAD turi atlikti pagrindinį vaidmenį Somalio pusiasalio politinėje ir saugumo struktūroje, taip pat vykdant konfliktų prevenciją ir užtikrinant politinę bei ekonominę integraciją regione, siekiant, kad regiono šalys įsipareigotų laikytis bendros politinės ir ekonominės darbotvarkės;

H.  kadangi dėl nuolatinio nesaugumo ir nestabilumo nuo Atlanto vandenyno iki Indijos vandenyno besidriekiančioje teritorijoje taip pat skatinama prekyba narkotikais Pietų Atlanto regione, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione, taip pat prekyba ginklais ir žmonėmis, atveriant naujus neteisėtos prekybos kelius ir sudarant galimybes vežti kontrabanda narkotikus į Europą ir į Arabijos pusiasalį;

I.  kadangi šiame regione vykstanti valstybių konkurencija dėl gamtos išteklių, visų pirma dėl iškastinio kuro ir vandens, taip pat konkurencija dėl naftą ir dujas išgaunančių valstybių aprūpinimo infrastruktūra, kad jos galėtų patekti į uostus, ir galimybių žemyninėms valstybėms naudotis uostais sudarymo galėtų dar labiau padidinti įtampą šiame regione ir lemti ilgalaikį nestabilumą;

J.  kadangi užtikrinti ilgalaikį ir perspektyvų Somalio pusiasalio stabilumą galima tik jį grindžiant stipriomis ir atskaitingomis demokratinėmis institucijomis, teisinės valstybės principu ir pagarba žmogaus teisėms, visų pirma pagarba žodžio laisvei, taip pat visai visuomenei suteikiamomis didesnėmis ekonominėmis galimybėmis;

K.  kadangi labai svarbu aktyviai puoselėti šio regiono stabilumo židinius, kovoti su skurdu ir skatinti ekonomikos atgaivinimą, nes tai padeda atkurti žlugusias valstybes; kadangi be vystymosi negalima užtikrinti saugumo, o be saugumo – vystymosi;

L.  kadangi smurtinis kovotojų grupuotės „Al Shabaab“ sukilimas, valstybės valdymo stoka Somalyje, dėl nuolatinio piratavimo Somalio pakrantėse kylanti grėsmė, įtampa ir galimas Sudano ir Pietų Sudano konfliktas, daug konfliktų patiriantys Abjėjaus ir Darfūro regionai, Etiopijos politiniai pokyčiai po ministro pirmininko Meleso Zenawi mirties, įtempti Etiopijos, Eritrėjos ir Somalio, taip pat Eritrėjos ir Džibučio santykiai ir Viešpaties pasipriešinimo armijos (angl. Lord’s Resistance Army, LRA) teroristinė veikla – visa tai daro Somalio pusiasalį vienu iš daugiausia konfliktų patiriančių regionų pasaulyje, taigi žmonės patiria didelių kančių, jie perkeliami šalies viduje ir gilėja humanitarinės krizės, o tai trukdo užtikrinti tvarią socialinę ir ekonominę plėtrą ir įtvirtinti demokratiją bei teisinės valstybės principą;

M.  kadangi, nors kovojant su kovotojų grupuote „Al Shabaab“ Somalyje laipsniškai daroma pažanga, kyla vis didesnis pavojus, kad teroristinė veikla ir nestabilumas gali apimti ir kitas Somalio dalis ar net persikelti į kitas Afrikos vietoves, kurios anksčiau nebuvo susidūrusios su šiomis problemomis;

N.  kadangi dėl dabartinio politinio nestabilumo ir vykstančių konfliktų Somalyje žlugo beveik visos tvarios ekonominės plėtros regione perspektyvos; kadangi stabilių demokratinių ir ekonominių perspektyvų trūkumas gyventojams, visų pirma jaunimui, ir demokratijos, teisinės valstybės, valdymo ir žmogiškojo saugumo trūkumas – puikus pagrindas, skatinantis imtis nusikalstamos veikos, įskaitant piratavimą ir narkotikų kontrabandą, ir taip remiamos tokios teroristinės grupuotės kaip „Al Shabaab“; kadangi itin svarbu išsamiai spręsti tokius klausimus, remiantis visomis ES išorės veiksmų priemonėmis, ir, kai tik bus sukurtos gyvybingos Somalio valstybinės struktūros, papildyti minėtus veiksmus įsteigiant kovoje su piratavimu besispecializuojančius Somalio teismus;

O.  kadangi Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei nepavyko sukurti stabilios ir įtraukios administracijos, galinčios skatinti įvairias etnines ir politines grupes siekti bendro sutarimo; kadangi tarptautinė bendruomenė turi visapusiškai remti naująją Somalio vyriausybę, kad ji galėtų imtis spręsti Somaliui iškilusius uždavinius ir atkurti ilgalaikį politinį, demokratinį, etninį ir socialinį stabilumą;

P.  kadangi daugelio šalių žvejybos laivai naudojosi sumaištimi Somalyje ir nuo 1990 m. žvejojo Somalio 200 jūrmylių zonoje, taip kenkdami Somalio žvejų pragyvenimo šaltiniui;

Q.  kadangi, pasak Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR), visame Somalio pusiasalyje yra daugiau kaip milijonas Somalio pabėgėlių, daugiausia Kenijoje ir Etiopijoje, o Somalyje – 1,3 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; kadangi vidaus konfliktai, grupuotės „Al Shabaab“ teroristinė veikla ir kelios viena po kitos kilusios sausros krizės – pagrindinės masinio žmonių išvykimo iš Somalio ir gyventojų perkėlimo šalies viduje priežastys, o šie reiškiniai daro didelį poveikį visam regionui;

R.  kadangi 2012 m. rugpjūčio 20 d. įvyko du regionui labai svarbūs įvykiai: pirma, mirė Etiopijos ministras pirmininkas Meles Zenawi, antra, suformuotas pirmas oficialus Somalio parlamentas per daugiau kaip du dešimtmečius; kadangi naujojo parlamento prisaikdinimas ir naujo Somalio prezidento Hassano Sheikho Mohamudo išrinkimas 2012 m. rugsėjo 10 d. – istoriniai įvykiai ir svarbus žingsnis siekiant stiprinti taiką ir saugumą parodant, kad padėtis Somalyje gali keistis;

S.  kadangi Etiopija, Džibutis, Kenija ir Uganda suteikė karinę ir politinę paramą dedant pastangas siekiant stabilumo regione, ypač vykdant Afrikos Sąjungos misiją Somalyje AMISOM, ir taip stengėsi, kad perspektyvų sprendimą saugumo ir stabilumo klausimais regione galėtų priimti ir įgyvendinti pati Afrika, tarptautinei bendruomenei aktyviai teikiant paramą; kadangi Afrikos Sąjunga – naudingas partneris, padedantis užtikrinti taiką ir stabilumą regione;

T.  kadangi saugumo ir karinė padėtis Somalyje ir toliau yra pavojinga ir nenuspėjama; kadangi vykdant misiją AMISOM pavyko išstumti islamistų sukarintos grupuotės „Al Shabaab“ pajėgas ir Baidoa mieste dislokuota 100 kareivių; kadangi Kenija neseniai įsitraukė į karinius veiksmus Somalio pietinėje ir centrinėje dalyse, tačiau nesugebėjo galutinai įveikti grupuotės „Al Shabaab“ pajėgų; kadangi Etiopijos nacionalinės gynybos pajėgos 2012 m. vasarį ėmėsi veiksmų Hirano ir Bajo regionuose; kadangi organizacija „Human Rights Watch“ pranešė apie Etiopijos karinių pajėgų ir pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei ištikimų nereguliarių karinių pajėgų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, kankinimus, savavališkus sulaikymus, neatidėliotinai įvykdomas mirties bausmes ir neteisėtus atsakomuosius išpuolius prieš civilius gyventojus; kadangi JT sankcijų stebėsenos grupė apkaltino kaimyninę Eritrėją, kad ji grupuotės „Al Shabaab“ pajėgoms tiekė ginklus, organizavo mokymus ir teikė finansinę paramą ir taip pažeidė JT nustatytą ginklų embargą;

U.  kadangi krizės Somalyje pabaiga, nors ji ir priklauso nuo vykdant Afrikos Sąjungos operacijas šalyje garantuojamo stabilumo, bus užtikrinta tik tuo atveju, jeigu bus išsaugomas ir remiamas socialinis ir politinis stabilumas, o tai reiškia, kad karinėse operacijose dalyvaujančios šalys taip pat turės prisiimti didelę atsakomybę nutraukus karines operacijas visomis reikiamomis priemonėmis remti vietos valdžios institucijas;

V.  kadangi vien tarptautiniais kariniais veiksmais niekada negalima užtikrinti saugumo, stabilumo ir tvarios taikos, jeigu kartu su jais neįgyvendinama demokratinio vystymosi programa;

W.  kadangi ministro pirmininko Meleso Zenawi mirtis gali būti labai svarbus įvykis nacionaliniu ir regionu lygmenimis ir taip suteikti galimybę naujiems šalies vadovams atverti politinę erdvę, panaikinti represinius įstatymus ir įsitraukti į visa apimantį politinį dialogą, kuriuo būtų siekiama užtikrinti perėjimą prie demokratijos; kadangi vienintelis būdas siekiant užkirsti kelią nestabilumo, radikalizmo ir neramumų plitimui, dėl kurio kovojant su terorizmu kyla pavojus Etiopijos atliekamam vaidmeniui, – įtrauki demokratiškai išrinkta Etiopijos valdžia;

X.  kadangi per 2010 m. gegužės mėn. surengtus parlamento rinkimus koalicija EPRDF laimėjo 545 vietas iš 547, todėl ES rinkimų stebėjimo misija pareiškė, kad rinkimai neatitiko tarptautinių standartų;

Y.  kadangi Etiopija gauna daugiau JAV ir ES teikiamos išorės pagalbos negu bet kuri kita Afrikos šalis;

Z.  kadangi po dvidešimties nepriklausomybės metų ir valdant prezidentui Isaiasui Afewerki Eritrėja yra viena iš labiausiai represijų besiimančių ir uždariausių valstybių pasaulyje, kurios žmogaus teisių padėtis dėl piliečių įkalinimo, kankinimo ir žudymo yra itin prasta; kadangi 2012 m. liepos 5 d. JT Žmogaus teisių taryba priėmė rezoliuciją, kurioje griežtai pasmerkė plačiai paplitusius ir nuolatinius Eritrėjos valdžios institucijų vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, griežtus nuomonės ir žodžio laisvių apribojimus ir priverstinį piliečių ėmimą į karo tarnybą neribotam laikotarpiui, taip pat paskyrė specialųjį pranešėją dėl žmogaus teisių padėties Eritrėjoje, kuriam pavedė spręsti šalies izoliacijos klausimą, tirti piktnaudžiavimo atvejus ir teikti apie juos ataskaitas; kadangi Eritrėjos kilmės Švedijos pilietis Dawit Isaak pastaruosius vienuolika metų Eritrėjoje be teismo kalinamas vienutėje;

Aa.  kadangi 2012 m. rugsėjo 26 d. Sudano ir Pietų Sudano prezidentai pasirašė ilgai lauktą bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį sudaromos sąlygos atnaujinti naftos srautus iš pietų į šiaurę, demilitarizuoti pasienio buferinę zoną, atnaujinti tarpvalstybinę prekybą ir abiejų šalių piliečiams užtikrinti judėjimo laisvę; kadangi abi šalys dar turi susitarti dėl Abjėjaus ir kitų ginčytinų regionų statuso;

Ab.  kadangi Pietų Sudane kyla didelių politinių, ekonominių ir saugumo problemų, visų pirma susijusių su bendruomenių smurtu ir patikimų valdymo struktūrų trūkumu; kadangi pranešta, kad per 2012 m. kovo mėn. prasidėjusį ir tebevykstantį civilinį nusiginklavimo procesą „Taikos atkūrimo operacija“, kuris pradėtas vykdyti reaguojant į bendruomenių smurtą Džonglėjaus valstijoje, kariuomenės pajėgos piktnaudžiavo jėga prieš civilius gyventojus;

Ac.  kadangi vakariniame Sudano regione Darfūre, taip pat pietinėse Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijose taika ir toliau neužtikrinama; kadangi žmogaus teisių organizacijos ir toliau praneša apie valdžios pajėgų chaotiškai bombarduojamus civilių gyventojų regionus, taip pat apie be teismo vykdomų mirties bausmių, savavališko sulaikymo, masinių plėšimų ir turto sunaikinimo atvejus; kadangi dėl nuolatinio smurto kilo ilgalaikė ir nerimą kelianti humanitarinė krizė;

Ad.   kadangi prieiga prie gyventojų tebėra viena didžiausių problemų Somalio pusiasalio šalyse reaguojant į kritinę humanitarinę padėtį;

Ae.   kadangi Komisija rengiasi iki 158 mln. EUR padidinti bendrą humanitarinės pagalbos sumą, skiriamą šiais metais nuo sausros Somalio pusiasalio šalyse nukentėjusiems gyventojams;

Af.   kadangi tarptautinėje paramos teikėjų konferencijoje, surengtoje Adis Abeboje, pagrindinės Afrikos Sąjungos valstybės narės įsipareigojo skirti beveik 350 mln. JAV dolerių nuo sausros nukentėjusioms šalims;

Ag.   kadangi Somalio pusiasalis ir ypač Somalis nukentėjo nuo didelės dėl sausros kilusios bado krizės, kuri sukėlė didelę humanitarinę krizę ir turėjo neigiamos įtakos daugiau kaip 12 mln. šio regiono žmonių, įskaitant virš 7,5 mln. Somalio gyventojų; kadangi bado krizė buvo ne tik daugybės žmonių, ypač vaikų, mirties, bet didelio masto pabėgėlių srautų į kaimynines Keniją bei Etiopiją priežastis; kadangi Komisija padidino humanitarinei pagalbai skirtas lėšas nuo 9 mln. EUR (2008 m.) iki 46 mln. EUR (2009 m.), tačiau vėliau šios pagalbos dydį sumažino iki 35 mln. EUR (2010 m.) ir iki 30 mln. EUR (2011 m.); kadangi tik po 2011 m. vasarą kilusios didelės sausros Komisija persvarstė savo pagalbai skiriamas lėšas ir jas padidino iki 77 mln. EUR;

Ah.   kadangi akivaizdus humanitarinės padėties Somalio pusiasalyje pagerėjimas glaudžiai susijęs su visais kitais Sąjungos tikslais regione, todėl norint rasti ilgalaikį skirtingų šį regioną varginančių konfliktų sprendimo būdą reikia atsižvelgti į šalies viduje perkeltų asmenų poreikius, tebesitęsiančią pabėgėlių krizę ir jos priežastis, kaip antai struktūrinį maisto stygių, konfliktus ir klimato kaitos padarinius, itin daug dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, pvz., moterims ir vaikams;

Ai.   kadangi svarbūs šio regiono paramos teikėjai ir politiniai veikėjai – ne tik įprasti politikos ir vystymosi proceso dalyviai, pvz., ES, JAV ir tokios tarptautinės organizacijos kaip JT ir Pasaulio bankas, bet ir Turkija, Egiptas, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybės (visų pirma Kataras), ir Islamo bendradarbiavimo organizacija; kadangi Kinija atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant Somalio pusiasalio infrastruktūros plėtrą ir didinant ekonomines galimybes teikdama lengvatines ad hoc paskolas, kurios nepriklauso nuo to, ar šalys įgyvendina veiksmingas reformas, ir neretai yra paskata valstybei išskirtinėmis sąlygomis naudotis gamtos ištekliais ir patekti į atitinkamos šalies rinką;

Aj.   kadangi ES yra pagrindinė tarptautinės paramos ir humanitarinės pagalbos teikėja Somalio pusiasalyje ir prisideda siekiant šio regiono vystymosi bei saugumo sausumoje ir jūroje;

Ak.   kadangi sąlygų saugiai prekybai ir transportui sudarymas yra pagrindinis stabilumo ir vystymosi šiame regione – tiek sausumoje, tiek jūroje – užtikrinimo būdas;

Al.   kadangi Azijos valstybėse itin padidėjus dramblio kaulo paklausai neteisėtai parduodamas dramblio kaulas tapo vienu iš svarbiausių tokių kovotojų grupuočių kaip „Al Shabaab“, taip pat oficialių karinių pajėgų pajamų šaltinių; kadangi, remiantis Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES), pasiektas aukščiausias dešimtmečio neteisėtos dramblių medžioklės lygis, o dramblio kaulo produktų konfiskuojama daugiausia nuo 1989 m.;

Am.   kadangi, kaip nurodoma Jungtinių Tautų aplinkos programos pranešime, ant Somalio kranto palikta daugybė nelegalių nuodingų atliekų krovinių, iš kurių šios atliekos teka, ir visiškai nekreipiama dėmesio į vietos gyventojų sveikatą arba aplinkos apsaugą, kadangi, remiantis ta pačia ataskaita, dalis jūroje išmestų atliekų atvežta iš ES ir tos atliekos daro neatitaisomą žalą žmonių sveikatai ir regiono aplinkai – taip skandalingai pažeidžiamos žmogaus teisės;

An.   kadangi šiuo metu šiame regione nesiekiama nė vieno iš aštuonių Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir tik ryžtingai rodant politinę valią per trejus metus, likusius iki 2015 m. termino, galima padaryti tam tikrą pažangą;

Ao.   kadangi neracionalių veiksmų ir politinio ekstremizmo priežastys – skurdas ir badas; kadangi, praėjus keturiolikai mėnesių nuo tada, kai JT oficialiai paskelbė apie pirmąjį XXI amžiaus badą Somalio pusiasalyje, humanitarinė padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau vis dar išlieka kritinė;

Ap.   kadangi dėl maisto ir kuro krizių, taip pat dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės bei klimato kaitos poveikio Somalio pusiasalyje darant pažangą skurdo mažinimo srityje patirta nesėkmių;

Aq.   kadangi 2012 m. kovo mėn. Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad Somalio pusiasalyje pagalbos reikia daugiau negu aštuoniems milijonams asmenų (3,2 mln. asmenų Etiopijoje, 2,5 mln. – Somalyje, 2,2 mln. – Kenijoje ir 180 000 – Džibutyje); kadangi 2011 m. regionas patyrė didžiausią sausrą per pastaruosius 60 metų, kuri turėjo poveikį daugiau negu 13 mln. asmenų, iš kurių šimtai tūkstančių turėjo palikti savo namus ir dešimtys tūkstančių mirė;

Ar.   kadangi kai kurios pavienės regiono šalys trukdo Tarptautiniam baudžiamajam teismui Somalio pusiasalyje užtikrinti teisingumą ir kovoti su nebaudžiamumu;

As.   kadangi, siekiant tęsti UNICEF humanitarinės pagalbos veiklą ir investuoti į šalių atkūrimo pastangas Somalyje, Kenijoje ir Etiopijoje, 2012 m. UNICEF iš viso reikia 273 mln. JAV dolerių, iš kurių iki 2012 m. liepos mėn. pabaigos organizacija buvo gavusi tik 33 proc.;

Bendrosios aplinkybės

1.  palankiai vertina ES strategiją dėl Somalio pusiasalio, visų pirma jos visa apimantį požiūrį, pagrįstą saugumo ir stabilumo problemų sprendimu, teisinės valstybės principo įtvirtinimu ir tinkamo proceso, kuris turi apimti veikiančius teisėsaugos mechanizmus ir procedūras bei nepriklausomą teismų sistemą, užtikrinimu kartu šalinant pagrindines šių problemų priežastis, ypač įgyvendinant aiškiais tikslais grindžiamas vystymosi ir humanitarines strategijas; ragina visapusiškai įgyvendinti ES Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą ir palankiai vertina jos penkias kryptis, kurios grindžiamos:

pabrėžia, kad svarbu regione skatinti tvarų ekonomikos augimą ir mažinti skurdą tenkinant pagrindinius gyventojų poreikius;

   i) demokratinių, stiprių ir atskaitingų politinių institucijų kūrimu visose Somalio pusiasalio šalyse;
   ii) bendradarbiavimu su regiono šalimis, regioniniais ir tarptautiniais veikėjais bei organizacijomis siekiant išspręsti konfliktus, taip pat šalinant jų pagrindines priežastis;
   iii) užtikrinimu, kad dabartinis nesaugumas regione nekeltų grėsmės kitų kaimyninių valstybių ar kitų regionų arba šalių saugumui;
   iv) veiksmų, kuriais siekiama skatinti ekonomikos augimą ir mažinti skurdą, rėmimu;
   v) regionų politinio ir ekonominio bendradarbiavimo rėmimu;

2.  pabrėžia, kad kiekvienas ilgalaikis daugybės šio regiono konfliktų sprendimas gali būti veiksmingas tik jeigu juo bus įtvirtinti geros kaimynystės, įveikiančios konkurenciją ir ginčus dėl sienų, nesikišimo ir valstybių bendradarbiavimo, tvaraus vystymosi ir teisingo bei sąžiningo dalijimosi prieiga prie išteklių visiems be diskriminacijos suteikiant ekonomines galimybes principai; pažymi, kad norint pasiekti šį tikslą reikia imtis naujoviškų veiksmų taikos stiprinimo, tarpininkavimo ir taikinimo srityse, taip pat bendradarbiaujant su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu panaikinti nebaudžiamumą ir visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės aktų, įskaitant tuos, kuriais nustatomos nevaržomos gyventojų galimybės gauti humanitarinę pagalbą ir naudotis žmogaus teisėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su regioninėmis institucijomis, turi padėti įgyvendinti šiuos procesus, t. y. kovoti su šaulių ir lengvųjų ginklų platinimu ir sudaryti palankesnes demobilizavimo, nusiginklavimo ir buvusių kovotojų reintegracijos sąlygas, tačiau pabrėžia, kad galiausiai tik patys Somalio pusiasalio žmonės gali sudaryti sąlygas šiame regione užtikrinti ilgalaikę taiką, stabilumą ir gerovę, taip pat įtvirtinti atskaitingą valdymą ir teisinės valstybės principą;

3.  palankiai vertina tai, kad paskirtas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje, kaip Parlamentas ragino minėtoje 2007 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl Somalio pusiasalio; primygtinai ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei Komisiją aktyviai remti ES specialiojo įgaliotinio atliekamą darbą skiriant jam pakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir suteikiant galimybę tiesiogiai naudotis bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) struktūromis ir misijomis bei Komisijos vystymosi ir humanitarinės pagalbos politikos struktūromis ir programomis; primena, kad savo rezoliucijoje Europos Parlamentas prašė ES specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje reguliariai teikti ataskaitas Parlamentui; šiuo požiūriu palankiai vertina ES specialiojo įgaliotinio Somalio pusiasalyje Parlamentui nuolat teikiamas ataskaitas ir ragina jį toliau reguliariai vesti dialogą ir keistis nuomonėmis su Parlamento nariais; be to, palankiai vertina tai, kad paskirtas ES specialusis įgaliotinis Sudane ir Pietų Sudane; mano, kad siekiant užtikrinti visapusiškas konsultacijas ir veiksmų koordinavimą, abu minėtus specialiuosius įgaliotinius turėtų reguliariai konsultuoti už ES išorės veiksmų finansines priemones atsakingos kompetentingos planavimo tarnybos ir jos turėtų reguliariai teikti jiems politinio ir strateginio pobūdžio konsultacijas; atkreipia dėmesį į šių dviejų ES specialiųjų įgaliotinių ir ES delegacijų šiame regione vadovų nuolatinio dialogo ir veiksmų derinimo teikiamą naudą;

4.  mano, kad daugiau išteklių būtų galima investuoti į IGAD, siekiant visose jos valstybėse narėse ir tarp jų remti gero valdymo sistemą, veiksmingą politinį dialogą ir bendro sutarimo paieškos priemones; ragina ES sudaryti palankesnes sąlygas atlikti šį vaidmenį labiau įsitraukiant į jų vidaus pajėgumų stiprinimo procesą; primena, kad šio regiono šalyse bus itin svarbu skatinti regionų institucinę dialogo ir koordinavimo sistemą, išskirtinį dėmesį skiriant Etiopijai, Kenijai ir Ugandai, kurios, būdamos pagrindinės regiono veikėjos, turi ir toliau koordinuoti pastangas ir siekti bendrų tikslų; be to, primena, kad IGAD galėtų sukurti tinkamą dialogo ir koordinavimo sistemą, susijusią su tokių gyvybiškai būtinų gamtos išteklių kaip vanduo naudojimu;

5.  ragina Komisiją numatyti teikti pagalbą ir paramą visoms Afrikos šalims, kurios įsipareigojo karinėmis priemonėmis palaikyti taiką Somalio pusiasalio šalyse, ypač Somalyje;

6.  palankiai vertina ES sprendimą teikti papildomą paramą misijai AMISOM, siekiant sudaryti sąlygas vykdyti jos įgaliojimus ir iš viso dislokuoti 17 731 karį, kaip leido JT;

7.  mano, kad misijos AMISOM rezultatai kovojant su kovotojų grupuote „Al Shabaab“, pvz., Kisimajo miesto kontrolės susigrąžinimas, yra strateginės Afrikos Sąjungos paramos svarbos patvirtinimas; todėl pabrėžia, kaip svarbu skatinti AS institucijų ir gebėjimų stiprinimo bei gero valdymo procesus ir didinti jos reagavimo pajėgumus, taip pat krizių valdymo bei kariuomenės lygmenimis; palankiai vertina tai, kad Adis Abeboje įkurta ES delegacija Afrikos Sąjungoje;

8.  ragina kuo skubiau teikti pagalbą šalių, kurios bendradarbiavo su ES perduodant piratavimu įtariamus asmenis (Kenija, Seišeliai ir Mauricijus), teisės ir kalėjimų sistemoms, taip pat paramą Somalio valdžios institucijoms, siekiant užtikrinti, kad jos turėtų teisminių pajėgumų ir jose pagal tarptautinės teisės, ypač tarptautinės teisės žmogaus teisių srityje, aktus būtų vykdomi tinkami teisiniai procesai, siekiant vykdyti teisingumą pagautiems piratams ir grupuotės „Al Shabaab“ kovotojams; taip pat pabrėžia, kad svarbu sulaikytiems piratams sudaryti reabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę galimybes;

9.  apgailestauja, kad daug piratų ir kitų nusikaltėlių vis dar nesulaikyta arba kad sulaikius jie dažnai paleidžiami į laisvę, nes trūksta patikimų įrodymų ar politinės valios juos traukti atsakomybėn, nors ES teikia pagalbą, kuria siekiama stiprinti teisinę valstybę regione, nors Sąjunga yra sudariusi perdavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis (Kenija, Seišeliais, Mauricijumi), sudaryti Seišelių, Puntlando ir Somalilando dvišaliai nuteistų piratų repatriacijos susitarimai ir taikomos įvairios tarptautinės teisinės sistemos;

10.  itin palankiai vertina 2011 m. sausio 25 d. JT ataskaitą, kurioje pabrėžiami 25 JT generalinio sekretoriaus specialiojo patarėjo teisiniais klausimais, susijusiais su piratavimu prie Somalio krantų, Jacko Lango pateikti pasiūlymai; taip pat palankiai vertina atitinkamas Jacko Lango ataskaitas dėl tolesnių veiksmų, pvz., 2011 m. birželio 15 d. ataskaitą dėl specializuotų Somalio kovos su piratavimu teismų įsteigimo tvarkos ir 2012 m. sausio 20 d. generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl specializuotų kovos su piratavimu teismų Somalyje ir kitose šio regiono valstybėse; primygtinai ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, ES specialųjį įgaliotinį ir tris diplomatinių misijų ir delegacijų vadovus visų pirma imtis veiksmų atsižvelgiant į Jacko Lango pateiktus pasiūlymus ir parengti strategiją dėl ES indėlio formuojant tarptautinį požiūrį į baudžiamąją teiseną Somalio teritorijoje;

11.  dar kartą ragina valstybes nares bendradarbiaujant su Europolu ir Interpolu tirti ir sekti pinigų srautus ir konfiskuoti pinigus, kurie mokami piratams išpirkti, nes esama požymių, kad šios lėšos gali būti pervedamos į bankų sąskaitas visame pasaulyje, įskaitant bankus Europoje, taip pat nustatyti ir išardyti organizuotus nusikaltėlių tinklus, kurie iš tokios veiklos gauna pelną; ragina Tarybą sudaryti palankesnes sąlygas tolesniam EU NAVFOR ir Europolo bei Interpolo bendradarbiavimui;

12.  primygtinai ragina visas šio regiono šalis bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir primena privalomą Romos statutą pasirašiusių ir ratifikavusių šalių įsipareigojimą; taip pat palankiai vertina nesenus Tarptautinio baudžiamojo teismo pokyčius, kuriais sudaromos sąlygos atlikti tyrimus ir Romos statuto nepasirašiusiose ar neratifikavusiose valstybėse;

13.  ragina Europos Sąjungos institucijas toliau budriai ir aktyviai stebėti Etiopijoje pradedamą įgyvendinti pereinamąjį politinį laikotarpį ir Somalyje pirmuosius žingsnius demokratijos link;

14.  mano, kad reikėtų pasinaudoti dabartine padėtimi, susijusia su Etiopijos ministro pirmininko Meleso Zenawi mirtimi 2012 m. rugpjūčio 20 d. ir naujojo Somalio prezidento išrinkimu, taip pat artėjančiais Kenijos parlamento rinkimais, kurie įvyks 2013 m., ir

   i) imtis veiksmų siekiant skatinti pagarbą konstitucinėms normoms, teisinei valstybei, žmogaus teisėms ir lyčių lygybei, ypač bendradarbiaujant su partneriais Somalio pusiasalyje ir su jais palaikant dialogą,
   ii) toliau dirbti institucijų kūrimo, demokratijos stiprinimo ir demokratizacijos srityse,
   iii) stebėti tolesnius veiksmus, kuriais įgyvendinamos rinkimų stebėjimo misijos pateiktos rekomendacijos, ir prireikus teikti paramą jų įgyvendinimui,
   iv) stiprinti politinį dialogą šalies ir regionų lygmeniu ir toliau kelti žmogaus teisių klausimus, įskaitant, jeigu tikslinga, klausimus, susijusius su be teismo vykdomomis mirties bausmėmis, savavališku sulaikymu ir įkalinimui bei kova su nebaudžiamumu,
   v) remti nepriklausomą pilietinę visuomenę, kuri sugeba pasisakyti socialinės politikos klausimais;

15.  palankiai vertina tai, kad pasibaigus laikotarpiui, nustatytam AS Taikos ir saugumo tarybos gairėse, patvirtintose JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2046 (2012), Sudanas ir Pietų Sudanas sudarė susitarimą dėl naftos išteklių; tikisi, kad šiuo susitarimu taip pat galutinai ir kuo greičiau bus išspręsta problema, susijusi su naftos tiekimu iš Pietų Sudano;

Saugumo politikos programa

16.  palankiai vertina svarbų EU NAVFOR operacijos ATALANTA indėlį siekiant kovoti su piratavimu ir didinti laivybos saugumą jūroje prie Somalio krantų; pabrėžia jos vaidmenį apsaugant pagal Pasaulio maisto programą pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir kitus pažeidžiamus laivus, taip pat misijai AMISON tiekiamus išteklius; palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą EU NAVFOR operaciją ATALANTA pratęsti iki 2014 m. gruodžio mėn. ir išplėsti jos įgaliojimus, siekiant dėmesį skirti pakrantėje esančioms piratų veiklos bazėms; primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad EU NAVFOR operacija ATALANTA būtų tinkamai remiama numatant pakankamą priežiūrą ir patruliuojančius laivus, nes dabartinė kovos su piratavimu nauda yra grįžtamojo pobūdžio, taip pat pasinaudojant tarptautinės bendruomenės priemonėmis, skirtomis piratams, juos finansuojantiems asmenims ir tinklams persekioti, pripažįstant, kad veiksmingiausios kovos su piratavimu priemonės iš tikrųjų buvo laivybos įmonių laivuose įdiegtos laivų apsaugos priemonės; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina pastaruosius laivybos pramonės raginimus patvirtinti privačių laivybos saugumo įmonių veiklos reguliavimo taisykles ir ragina Tarptautinę jūrų organizaciją, vėliavos valstybes ir laivybos pramonę veikti išvien siekiant toliau rengti ir įgyvendinti aiškius, nuoseklius ir įgyvendinamus tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus dėl privačiai samdomų ginkluotų saugos darbuotojų darbo laivuose, taip pat ragina privačias laivybos saugumo įmones griežtai laikytis minėtų standartų;

17.  atkreipia dėmesį į EU NAVFOR ir kitų tarptautinių misijų šiame regione, ypač vykdant AMISOM sausumos operaciją, bendradarbiavimo svarbą ir mano, kad geri ryšiai ir glaudus bendradarbiavimas, įskaitant keitimąsi informacija, yra esminiai aspektai siekiant Somalyje užtikrinti stabilumą; primena, kad vykdant EU NAVFOR operaciją ATALANTA ir NATO operaciją „Vandenyno skydas“ (angl. Operation Ocean Shield) bus sėkmingai atgrasoma nuo piratavimo ir jis bus apribotas, jeigu Somalio pusiasalyje, visų pirma Somalyje, bus pradėta taikyti nuosekli strategija, kuria būtų siekiama panaikinti priežastis, dėl kurių Somalio gyventojai, norėdami gauti pajamų, imasi piratavimo ir nusikalstamos veikos; pažymi, kad dabartinė NATO kovos su piratavimu misija – operacija „Vandenyno skydas“ – 2008 m. spalio mėn. sėkmingai įvykdė dvi trumpesnes kovos su piratavimu operacijas, kuriomis buvo siekiama apsaugoti Pasaulio maisto programos plukdomus krovinius;

18.  palankiai vertina Užsienio reikalų tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą pradėti regioninių jūrinių gebėjimų stiprinimo iniciatyvą EUCAP NESTOR, kurios tikslas – konsultuojantis su vietos bendruomenėmis ir gavus jų sutikimą stiprinti penkių Somalio pusiasalio ir Indijos vandenyno vakaruose esančių šalių jūrinius ir teisminius pajėgumus ir rengti pakrantės policijos pajėgų ir teisėjų mokymus; ragina visas valstybes nares nedelsiant pasamdyti kompetentingus civilius ir karinius darbuotojus naujajai misijai vykdyti; ragina šią iniciatyvą glaudžiai suderinti su kitomis iniciatyvomis, įskaitant ES projektą MARSIC, kurios vykdomos pagal svarbiausių jūrinių kelių programą, finansuojamą pagal stabilumo priemonę ir regioninę Jūrų saugumo programa (MASE), kurią pradėjo Rytų ir Pietų Afrikos bei Indijos vandenyno regiono šalys, remia ES ir kuria siekiama kovoti su piratavimu sausumoje bei stiprinti teisminius pajėgumus suimti, perduoti, sulaikyti ir traukti baudžiamojon atsakomybėn piratavimu įtariamus asmenis; mano, kad tik sustiprinus pakrantės šalių pakrantės saugumo pajėgumus, pašalinus pagrindines piratavimo priežastis sausumoje ir skatinant laikytis Ketvirtojo geriausių laivybos valdymo metodų rinkinio (BMP4) rekomendacijų bei patobulintų laivybos saugumo pramonės standartų tarptautinė bendruomenė galės įgyvendinti platesnio masto regiono stabilumo ir saugumo tikslą ir sumažinti patruliuojančių karinių laivų skaičių;

19.  palankiai vertina 2011 m. liepos mėn. sprendimą išplėsti ir pakeisti Ugandoje vykdomos ES mokymo misijos įgaliojimus; vis dėlto ragina geriau tikrinti visus ES mokymo misijos naujokus ir stebėti jų elgesį bei atsakomybę siekiant užtikrinti, kad nepilnamečiai ar su kovotojų grupuotėmis susiję asmenys nebūtų priimami į programą, kad jie būtų įtraukti į Somalio ginkluotąsias pajėgas ir kad kiekvienas dezertyravimo atvejis būtų nedelsiant ištirtas ir apie jį būtų nedelsiant pranešta; šiuo požiūriu taip pat ragina ES atlikti vaidmenį atidžiai stebint mokymo pajėgoms skirtų mokėjimų grandinę, siekiant užtikrinti, kad mokėjimai pasiektų numatytuosius paramos gavėjus ir skatintų motyvaciją, lojalumą ir įsipareigojimą, taip užtikrinant, kad ateityje Somalio saugumo pajėgos gebėtų prisiimti atsakomybę;

20.  pabrėžia, kad būtina užtikrinti glaudų strateginį visų su saugumu susijusių veikėjų, ypač EU NAVFOR operacijos ATALANTA, ES mokymo misijos Somalyje ir projekto EUCAP NESTOR, taip pat NATO (operacijos „Vandenyno skydas“), JAV vadovaujamo specialios paskirties būrio CTF-151, JT ir misijos AMISOM, koordinavimą; atkreipia dėmesį į sukurtas tarptautines koordinavimo priemones, pvz., Niujorke veikiančią Kontaktinę grupę dėl piratavimo jūroje prie Somalio krantų ir bendro informuotumo ir konfliktų šalinimo mechanizmą (SHADE) Bahreine; todėl palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą pradiniam dvejų metų laikotarpiui įsteigti ES operacijų centrą, siekiant kartu su ES specialiuoju įgaliotiniu Somalio pusiasalyje koordinuoti ir didinti trijų bendros saugumo ir gynybos politikos misijų Somalio pusiasalyje, taip pat Briuselyje esančių struktūrų sąveiką įgyvendinant strategiją dėl Somalio pusiasalio;

21.  atkreipia dėmesį, kad esama požymių, jog LRA plečia savo veiklos mastą ir taip daugiau šalių įtraukia į kovą ir daugiau vaikų kelia pavojų; primena, kad kova su LRA ir jos lyderio Josepho Kony paieškos labai priklausė nuo JAV teikiamo finansavimo, įrangos ir logistinė paramos; ragina ES derinti su JAV bet kokią papildomą pagalbą, reikalingą kovai su LRA prižiūrint AS;

22.  nepalankiai vertina tai, kad nepakankamai įgyvendintos CITES taisyklės; ragina Komisiją ir Tarybą skatinti kurti į Kimberley procesą panašią dramblio kaulo importo į ES sertifikavimo ir kontrolės sistemą;

Visapusiško požiūrio stiprinimas

23.  palankiai vertina ES strategiją dėl Somalio pusiasalio, kuri apima ne tik saugumo ir humanitarinės politikos kryptis, bet ir ilgesnio laikotarpio vystymosi politiką bei TVT; pabrėžia šios ilgesnio laikotarpio vystymosi politikos vizijos svarbą ir ragina Komisiją ir valstybės nares derinti savo politikos kryptis šiuo klausimu ir kuo skubiau pradėti naudotis bendru įvairių šalių ir regionų programavimu;

24.  mano, kad stabilus ir saugus Somalio pusiasalis darytų teigiamą poveikį politikos ir saugumo požiūriu už šio regiono ribų, be to, tai būtų naudinga siekiant užtikrinti investicijas ir apsaugoti laivybos kelius Indijos vandenyje; todėl laikosi nuomonės, kad G20 lygmeniu reikėtų apsvarstyti strategijas, kuriomis būtų siekiama skatinti saugumą ir stabilumą šiame regione, ir bendradarbiavimo būdus siekiant užtikrinti reikiamus finansinius išteklius, reikalingus visapusiškam požiūriui įgyvendinti; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į teigiamą patirtį, įgytą 2012 m. vasario mėn. Londone surengtoje konferencijoje dėl Somalio, ir ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją išnagrinėti galimybę surengti panašią konferenciją ir 2013 m.;

25.  mano, kad taip pat reikėtų suvokti, jog Somalio pusiasalis ateityje turi didelių ekonominių galimybių, visų pirma susijusių su naudingųjų iškasenų gavyba ir žemės ūkiu; todėl ragina Tarybą, Komisiją, EIVT ir EIB, savo veiklą derinant su kitais daugiašaliais paramos teikėjais ir finansų institucijomis, nustatyti šio regiono šalims bendrų interesų projektus, kuriuos įgyvendinant būtų galima skatinti bendradarbiavimą ir pozityvią tarpusavio priklausomybę, pvz., energijos tiekimo, įskaitant atsinaujinančiąją energiją, ir gamtos išteklių, įskaitant vandenį, srityse; pabrėžia tarpvalstybinės prekybos, galimybių patekti į tarptautines rinkas ir naudotis uostų infrastruktūra ir tinkamų transporto koridorių, kuriais žemyninės valstybės galėtų patekti į uostus, tiesimo svarbą, nes šie aspektai yra labai svarbūs ilgalaikei ekonominei Somalio pusiasalio plėtrai; ragina Komisiją atlikti išsamią žemės nuomos trečiosioms šalims praktikos Somalio pusiasalyje masto ir poveikio ekonomikai, aplinkos apsaugai ir socialinei sričiai analizę ir pasiūlyti galimas apsaugos strategijas ir priemones;

26.  mano, kad, nors saugumo regione stiprinimas ir kova su terorizmu bei piratavimu jūroje yra būtini, šie aspektai neturi užgožti gyvybiškai svarbaus tikslo visų pirma siekti panaikinti skurdą regione, juo labiau kad ES pagal savo steigimo sutartį privalo atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus, visų pirma į skurdo mažinimą ir jo panaikinimą, įgyvendindama politiką, kuri gali daryti poveikį besivystančioms šalims (SESV 208 straipsnio 1 dalis); pažymi, kad visos Somalio pusiasalio šalys yra besivystančios šalys ir tuo remiantis joms (išskyrus Sudaną ir Pietų Sudaną, kurie nepasirašė Kotonu susitarimo) skirta 2 mlrd. EUR paramos vystymuisi (iš kurių 664 mln. EUR – vien Etiopijai), nacionalinėms ir regioninėms orientacinėms programoms pagal dešimtąjį EPF įgyvendinti (2008–2013 m.); pažymi, kad per tą patį laikotarpį ir pagal dešimtąjį EPF Rytų Afrikos, Pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regionui skirta 619 mln. EUR (iš dalies Tarpvyriausybinei vystymosi institucijai (IGAD) siekiant panaikinti skurdą regiono šalyse ir padėti joms siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų; galiausiai primena, kad pagal Afrikos taikos priemonę, kuri yra EPF priemonės dalis, finansiškai remiama misija AMISOM;

27.  mano, kad ES (valstybės narės ir Komisija), kuri yra svarbiausia pagalbos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teikėja regione pasaulio lygmeniu, iš dalies dėl jos diplomatinės veiklos sutelkimo EIVT ir ES specialiojo įgaliotinio paskyrimo, taip pat sėkmingai vykdytos operacijos ATALANTA ir kai kurių valstybių narių diplomatinės ir karinės veiklos regione, galėtų dėti daugiau pastangų, kad regione būtų panaikintas nuolatinis skurdas, taip pat anarchijos ir neteisėtumo proveržiai;

28.  mano, kad reikėtų pasinaudoti dabartine padėtimi, susijusia su 2012 m. rugsėjo 10 d. įvykusiais Somalio prezidento rinkimais, kuriuos laimėjo Hassan Sheikh Mohamud, kad įgyvendinant Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą, padedant ES specialiajam įgaliotiniui regione, padedant EIVT ir nacionaliniams diplomatams, taip pat Afrikos Sąjungai, būtų kuriami normalūs Etiopijos ir Eritrėjos diplomatiniai ir ekonominiai santykiai, taip pat sprendžiamos krizės Somalyje problemos, nes tai būtų naudinga viso regiono vystymuisi; pažymi, kad Afrikos Didžiųjų ežerų regionas, kurio vakarinė dalis ribojasi su Somalio pusiasalio regionu, yra vienas iš nestabiliausių regionų, nes jam priklauso akivaizdžiai nepakankamai išsivysčiusios šalys, kenčiančios nuo ginkluoto smurto (Kongo Demokratinė Respublika) ar net nuo karų su viena ar daugiau kaimynių (įtampa tarp Ruandos, kuri yra Somalio pusiasalio dalis plačiąja prasme, ir Kongo Demokratinės Respublikos); pabrėžia, kad įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją dėl Somalio pusiasalio negalima neatsižvelgti į jos galimą poveikį kaimyninių regionų (visų pirma Afrikos Didžiųjų ežerų regiono, Centrinės Afrikos ir Pietų Afrikos regionų) vystymuisi, kuris taip pat būtinas;

29.  atsižvelgdamas į pagalbą regioninei plėtrai ir humanitarinę pagalbą, palankiai vertina naują 2012 m. Komisijos pasiūlytą Somalio pusiasaliui skirtą planą SHARE (Somalio pusiasalio atsparumo didinimas), kuris turėtų būti priemonė, sujungsianti humanitarinę pagalbą trumpuoju laikotarpiu ir ilgalaikį vystymąsi, kad regionas ištrūktų iš uždaro krizių rato; visapusiškai remia Komisiją įgyvendinant šį projektą, kuriuo stiprinamas pagalbos, reabilitacijos ir vystymosi ryšys (LRRD); ragina ES veikti pasinaudojant šia programa, kad būtų sudaromos įvairios galimybės pragyventi, geresnės galimybės patekti į rinkas ir gauti informacijos norint padidinti gyvulius auginančių klajoklių, kitų gyvulių augintojų, paupio, pakrantės, miesto ir priemiesčių gyventojų namų ūkių pajamas, pagerinti galimybes naudotis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis ir suteikti patikimą ir nuspėjamą paramą nuolat ir tam tikrais metų laikais riziką patiriantiems gyventojams;

30.  palankiai vertina naują ES programą SHARE, kurios tikslas – padidinti Somalio pusiasalio šalių atsparumą įvairioms grėsmėms, su kuriomis jos susiduria; tačiau pabrėžia, kad ši programa turi būti derinama su ES strategija, skirta Saheliui, kuris patiria tokias pat grėsmes (terorizmo, narkotikų, klimato kaitos, pabėgėlių bei perkeltų asmenų antplūdžio ir kt.)

31.  mano, kad Somalio pusiasalio šalyse svarbu remti žemės ūkį, galvijų augintojus bei gyvulininkystę, ir palankiai vertina svarbų NVO darbą, atliktą šiose srityse;

32.  ragina Komisiją remti visas programas, kuriomis suteikiamos galimybės gauti vandens (tai pagrindinė teisė), kuris yra bendras žmonijos turtas, ir remti viešojo bei privačiojo sektorių partnerystę siekiant suteikti galimybes gauti geriamojo vandens;

33.  primygtinai reikalauja užtikrinti, kad visais įmanomais atvejais ES pagalba Somalio pusiasaliui būtų teikiama ne kaip tiesioginė parama biudžetui, o kaip pagalba konkretiems tikslams pasiekti remiantis aiškiais veiklos rodikliais; mano, kad pagalba paramos biudžetui forma turėtų būti skiriama tik jeigu pasiekiami konkretūs tikslai; mano, kad įgyvendinant programas, kurių paskirtis – remti ES strategiją dėl Somalio pusiasalio, taip pat turėtų būti galima naudotis išteklių derinimu, t. y. kad, remiantis aiškiais bendrais standartais, tokioms programoms skiriamas finansavimas turėtų būti prieinamas kitiems tarptautiniams paramos teikėjams, taip siekiant visiems paramos teikėjams sudaryti palankesnes sąlygas vadovautis suderintu ir vienodu požiūriu ir mažinti vienas kitam prieštaraujančių požiūrių ar jų dubliavimosi riziką; be to, mano, kad ES turėtų būti sudarytos sąlygos dalyvauti Somalio pusiasalyje įgyvendinamose trečiosios šalies finansavimo programose, jeigu tokiais atvejais galima užtikrinti visapusišką ES finansinės paramos teikimo trečiosioms šalims taisyklių laikymąsi;

34.  ragina ES ir jos valstybes nares toliau teikti neutralią, nešališką ir nepriklausomą humanitarinę pagalbą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir remti šio regiono šalių pastangas didinti savo nacionalinius pajėgumus įgyvendinant nelaimių rizikos mažinimo strategijas ir ilgalaikes vystomojo bendradarbiavimo programas pasirengimo sausrai, žemės ūkio, kaimo plėtros ir apsirūpinimo maistu saugumo srityse;

35.  pabrėžia, kad, nors maisto krizė Somalio pusiasalyje (taip pat ir Sahelyje) neabejotinai kilo dėl pasikartojančių sausrų, blogo derliaus ir padidėjusių kainų, turi būti atsižvelgiama į tai, kad, be šių ciklinių aspektų (nors sausra jau gali būti laikoma struktūrine priežastimi), yra kitų ypač svarbių priežasčių, pavyzdžiui, silpnos bendruomenės ir ypač didelio masto skatinimas eksportuoti žemės ūkio produktus, darant žalą savarankiškam apsirūpinimui maistu, ūkininkavimui, skirtam savo poreikiams patenkinti, ir pardavimui nacionalinėse rinkose;

36.  pabrėžia, kad pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra nepakeičiamas Sąjungos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pagrindas; todėl labai nerimauja dėl pranešimų apie savavališką sulaikymą, netinkamą elgesį su kaliniais ir smurtą prieš demonstrantus, taip pat dėl represinių priemonių, kurių imamasi prieš politinės opozicijos atstovus, įskaitant cenzūrą ir savavališką žurnalistų ir aktyvistų sulaikymą visame regione; ragina visas Somalio pusiasalio valdžios institucijas laikytis šių pagrindinių principų ir besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius;

37.  reiškia didelį susirūpinimą dėl žemės grobimo Afrikoje, dėl kurio kyla pavojus, kad sumažės vietos apsirūpinimo maistu saugumas ir padidės badas; ragina Somalio pusiasalio šalių vyriausybes ir ES įvertinti dabartinį žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo poveikį kaimo skurdui ir dabartinei bado krizei; primygtinai ragina Komisiją įtraukti žemės grobimo klausimą į savo politinį dialogą su besivystančiomis šalimis, kad būtų užtikrinamas politikos suderinamumas;

38.  reiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie tai, kad ES įmonės ir nusikaltėlių tinklai tariamai neteisėtai išmeta atliekas; primena, kad neteisėtas atliekų išmetimas – didelė Somalio pakrantėse gyvenančių žmonių problema; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją paprašyti, kad nepriklausoma įstaiga nedelsdama atliktų tinkamą tyrimą, įskaitant įrodymų rinkimą ir mėginių ėmimą, ir, atsižvelgiant į šio tyrimo rezultatus, apsvarstyti galimybę imtis teisinių veiksmų, įskaitant Europos įmonių, ES valstybių narių ir ES išmokėtinas kompensacijas;

39.  pripažįsta, kad labai svarbu, jog visiems nuo konflikto nukentėjusiems Somalio pusiasalio gyventojams būtų toliau teikiama nepriklausoma ir nešališka humanitarinė pagalba ir kad būtų toliau užtikrinamas atitinkamas finansavimas, visų pirma Somalyje; pabrėžia, kad net menkiausias pagalbos sumažinimas gali pastūmėti Somalio žmones atgal į humanitarinę krizę; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti vietos žmonių atsparumą ir suteikti jiems geresnių pragyvenimo šaltinių, reikia ne tik teikti humanitarinę pagalbą, bet ir įgyvendinti tokius veiksmus, kaip Somalio pusiasalio atsparumo didinimo iniciatyva SHARE;

40.  pabrėžia, kad regione jau ilgą laiką negerbiamos žmogaus teisės, ypač moterų, vaikų, LGBT asmenų ir religinių mažumų teisės, ir pažymi, jog Somalio pusiasalio dalyse paplitęs sektantiškas islamizmas, dėl kurio kyla pavojus mažumų laisvėms;

41.  pabrėžia ES paramos pilietinei visuomenei svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti koordinuotą paramą pilietinei visuomenei, tiek atskirose šalyse, tiek tarpvalstybiniu ir regioniniu lygmeniu;

42.  pabrėžia, kad svarbu Pietų Sudanui nuolat teikti pagalbą, kad būtų kuriama ir remiama veiksminga pilietinė visuomenė; yra tvirtai įsitikinęs, kad naujoji demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė turėtų apimti Somalio pusiasaliui skirtas ad hoc finansavimo eilutes; mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę išplėsti Europos demokratijos fondą aprėpiant Somalio pusiasalio šalis;

Sudanas ir Pietų Sudanas

43.  palankiai vertina Sudano ir Pietų Sudano pasiektus susitarimus dėl to, kad vėl būtų pradėta eksportuoti nafta ir būtų demilitarizuotos sienos ir ragina abi šalis laikytis susitarimų nuostatų; ragina abi šalis nebepriimti viena kitos sukilėlių grupuočių ir nustoti jas remti; ragina toliau tęsti derybas dėl sienos tarp dviejų šalių nustatymo siekiant išvengti tolesnių konfliktų, dėl kurių būtų daroma žala neseniai pasiektam susitarimui, ir rekomenduoja abiejų valstybių lyderiams tęsti derybas, kad būtų kuo greičiau pasiektas susitarimas dėl Abjėjaus regiono ir kitų regionų, dėl kurių ginčijimasi, statuso laikantis AS veiksmų plano ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2046; sveikina buvusį prezidentą T. Mbeki su aukšto lygio grupės, kurią iš dalies finansuoja ES, sėkme vykdant Sudano ir Pietų Sudano derybas ir tarpininkaujant tarp šių šalių, kuri pasiekta remiant Afrikos Sąjungai; ragina ES specialųjį įgaliotinį Sudane ir Pietų Sudane derinti veiksmus su delegacijų Sudane ir Pietų Sudane vadovais, siekiant užtikrinti, kad ES dalyvavimas, politinės pastangos ir pagalba būtų žinomi labai plačiu mastu;

44.  palankiai vertina susitarimo memorandumus, kuriuos su JT, Afrikos Sąjunga ir Arabų Lyga atskirai sudarė Sudaro vyriausybė ir Sudano liaudies išlaisvinimo judėjimo šiaurės padalinys (angl. SPLM-N), kad būtų galima teikti humanitarinę pagalbą Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijų civiliams gyventojams;

45.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad atsinaujino smurtas Džonglėjaus valstijoje Pietų Sudane, dėl to kyla grėsmė pažangai, padarytai regione atkuriant taiką ir saugumą; remia tyrimą, kurį paprašė atlikti JT misija Pietų Sudane (UNMISS), ir ragina nubausti asmenis, kaltus dėl smurto; ragina Pietų Sudano vyriausybę:

pabrėžia ES Pietų Sudanui nuolat teikiamos pagalbos svarbą siekiant stiprinti šalies viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijų gebėjimus, kurti ir remti veiksmingą pilietinę visuomenę ir skatinti gerą valdymą; primygtinai ragina ES siekti, kad Pietų Sudanas ratifikuotų svarbiausias tarptautines sutarties dėl žmogaus teisių, ir padėti šalies valdžios institucijoms jas įgyvendinti; smerkia įgyvendinant demilitarizavimo procesą karinių pajėgų įvykdytus pažeidimus civilių gyventojų atžvilgiu ir ragina Pietų Sudano vyriausybę atlikti nepriklausomą šių įvykių tyrimą, kad atsakingi už šiuos veiksmus kareiviai būtų patraukti atsakomybėn ir aukoms būtų atlyginta padaryta žala;

   i) imtis veiksmų, reikalingų siekiant stiprinti savo tarptautinę ir nacionalinę žmogaus teisių sistemą, taip pat dar kartą patvirtinti pagal tarptautines sutartis dėl žmogaus teisių, kurias Sudanas pasirašė Pietų Sudanui atgavus nepriklausomybę, prisiimtus įsipareigojimus kartu panaikinant jiems taikomas išlygas ir be išlygų tampant kitų pagrindinių tarptautinių sutarčių dėl žmogaus teisių šalimi;
   ii) nedelsiant prisaikdinti Krizės Džonglėjaus valstijoje tyrimo komiteto narius ir suteikti jiems būtinus išteklius nepriklausomam, išsamiam ir nešališkam tyrimui atlikti;
   iii) nedelsiant pradėti oficialų mirties bausmių vykdymo moratoriumą siekiant panaikinti mirties bausmę ir visas mirties bausmes pakeisti įkalinimu;

46.  griežtai smerkia visus smurto veiksmus, kurie Sudane buvo padaryti prieš civilius gyventojus pažeidžiant tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių teisės aktus; primygtinai ragina ES ir tarptautinę bendruomenę susitarti dėl vienodo požiūrio į klausimų, susijusių su civilių gyventojų apsauga ir žmogaus teisių pažeidimų nutraukimu, sprendimą, visų pirma Darfūro, Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo regionuose; ragina Sudano vyriausybę ir SPLM-N nedelsiant pradėti tiesiogines derybas ir susitarti dėl visiško priešiškų veiksmų nutraukimo, taip pat remiantis 2011 m. birželio 28 d. bendruoju susitarimu sudaryti politinį susitarimą, kaip nurodyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2046; pabrėžia, kad svarbu išlaikyti tarptautinius veikėjus konflikto zonose, ir primygtinai ragina Sudano valdžios institucijas užtikrinti jų ir civilių gyventojų saugumą; primena ES ir valstybių narių atsakomybę teikti didesnę paramą ir bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu vykdant Ahmadui Muhammadui Harunui, Ali Muhammadui Ali Abd-Al-Rahmanui, Abdeliui Rahimui Mohammedui Husseinui ir prezidentui Omarui Hassanui Ahmadui Al Bashirui išduotus arešto orderius;

47.  reiškia susirūpinimą, kad blogėja Sudano pabėgėlių, kurių, kaip manoma, yra 170 000 ir pusė jų – vaikai, sveikatos priežiūros sąlygos Vienybės valstijos ir keturiose Aukštutinio Nilo stovyklose, kuriose infekcijų, viduriavimo ir maliarijos rizika tapo labai didelė ir dar didėja dėl nepakankamos mitybos;

48.  smerkia Sudano ir Pietų Sudano paramą bet kokiai ginkluotai grupuotei, kuri nėra jų reguliarioji kariuomenė;

Somalis

49.  atkreipia dėmesį į 2012 m. rugpjūčio 20 d. Somalyje vykusių prezidento rinkimų rezultatus; primygtinai ragina visus Somalio politinius veikėjus įsipareigoti siekti demokratijos, įtvirtinti teisinės valstybės principą ir užtikrinti žmogaus teises, nes tik taip galima ištrūkti iš uždaro skurdo, nepakankamo išsivystymo ir nesaugumo rato; pabrėžia, kad baigiantis pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės įgaliojimams pagrindinis Somalio galimybių pereiti prie veikiančios valstybės išbandymas – jo gebėjimas sukurti stiprias, demokratines ir iš tikrųjų atstovaujamąsias institucijas; mano, kad, norint remti naująją vyriausybę, bus labai svarbu sudaryti palankias sąlygas įtraukiam politiniam dialogui Somalyje ir remti bendro sutarimo paieškos procesus; ragina naująją federalinę vyriausybę ir naująjį prezidentą Hassaną Sheikhą Mohamudą siekti Somalio žmonių susitaikymo – remiantis Garovės susitarimo nuostatomis sukurti naują federacinę valstybę ir pradėti ilgą, bet svarbų taikos, saugumo ir demokratijos užtikrinimo visame Somalyje procesą;

50.  palankiai vertina neseniai vykusį pirmojo per daugiau kaip dvidešimt metų oficialaus Somalio parlamento prisaikdinimą ir tikisi, kad tai bus pirmasis žingsnis pereinant prie labiau atstovaujamosios parlamentinės demokratijos; atkreipia dėmesį į tai, kad 30 proc. moterų parlamento narių kvota beveik įgyvendinta, ir primena, jog prasmingas moterų dalyvavimas visuose viešojo gyvenimo sektoriuose yra labai svarbus siekiant, kad konfliktų sprendimo ir taikos kūrimo pastangos būtų sėkmingos;

51.  palankiai vertina pereinamojo laikotarpio pabaigą Somalyje, nes tai yra galimybė atsinaujinti; džiaugiasi veiksmų plano signatarų, bendruomenių vyresniųjų, nacionalinio steigiamojo susirinkimo, naujojo federalinio parlamento ir techninio atrankos komiteto narių atliktu darbu ir vaidmenimis baigiant pereinamąjį laikotarpį Somalyje; palankiai vertina kadenciją baigiančio prezidento įsipareigojimą remti prezidentą Hassaną Sheikhą Mohamudą ir su juo bendradarbiauti; primygtinai ragina visus politinius Somalio veikėjus bendradarbiauti su naujosiomis valdžios institucijomis; palankiai vertina prezidento Hassano Sheikho Somalio viziją ir jo ketinimus užtikrinti įtraukių ir įvairiapusių valdymo institucijų formavimo procesą, stabilizavimą, teisinės valstybės ir gero valdymo principus, ekonomikos atgaivinimą, taikos kūrimą ir susitaikymą, viešųjų paslaugų teikimą ir geresnius Somalio ir kitų pasaulio šalių ryšius; primygtinai ragina jį laikytis įsipareigojimo užtikrinti skaidrų ir atskaitingą valdymą, visais lygmenimis kovoti su korupcija, pradėti įtraukų dialogą ir remiantis Somalio Laikinąja konstitucija nacionaliniu, regionų, rajonų ir vietos lygmenimis įsteigti pavyzdines ir atskaitingas institucijas;

52.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei ES specialųjį įgaliotinį Somalio pusiasalyje kritiškai peržiūrėti Džibučio taikos procesą ir apsvarstyti galimybę dislokuoti tarpininkų komandą, kurios nariais pasitikėtų nemažai įvairių Somalio veikėjų, įskaitant moterų asociacijas, ir kurie turėtų pajėgumų prie derybų stalo suburti daug įvairių Somalio veikėjų; taip pat ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pradėti procesą, kuriame dalyvautų Somalio pilietinės visuomenės atstovai ir kuris vyktų šalies viduje ir už šalies ribų, taip pat kuris padėtų plėtoti reguliarias ir tęstines diskusijas apie galimus šalies politinių problemų sprendimo būdus; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją sujungti šiuos du procesus, kaip pavyzdžiu vadovaujantis sėkmingu 2000–2005 m. taikos procesu Sudane;

53.  palankiai vertina Somalio vyriausybės pradėtą taikos iniciatyvą, pagal kurią iš maištininkų grupuotės „Al Shabaab“ pasitraukusiems kovotojams siūlomas civilinis darbas ir mokymai; palankiai vertina neseniai patvirtintą plataus užmojo konstituciją, pagal kurią visiems piliečiams, neatsižvelgiant į jų lytį, religiją, socialinę ar ekonominę padėtį, politines pažiūras, gentį, negalią, profesiją, kilmę ar tarmę žadama užtikrinti vienodas teises, draudžiamas moterų lytinių organų žalojimas ir įsteigiama Tiesos ir taikinimo komisija; vis dėlto nerimauja, kad naujoje šalies, kurią dešimtmečius vargino vidaus nesutarimai, konstitucijoje nesprendžiami įgaliojimų bei išteklių paskirstymo centrui ir regionams klausimai, ir ragina glaudžiau bendradarbiauti su naujomis valdžios institucijomis, kad būtų išspręsti šie klausimai;

54.  ragina Somalio valdžios institucijas teikti pirmenybę institucijų stiprinimui ir kuo skubiau suburti atskaitingas, skaidrias ir integruotas policijos pajėgas, kad būtų galima sutvirtinti gyventojų pasitikėjimą naująja vyriausybe; šiuo požiūriu palankiai vertina vertingą ES mokymo misijos Somalyje indėlį rengiant šios šalies saugumo pajėgas; pasitiki valstybių narių nuolatine parama BSGP misijos, kuria siekiama Somalio kariuomenėje įtvirtinti pagarbą žmogaus teisėms, lyčių dinamiką ir teisinės valstybės principą, darbui; pažymi, kad, jei Somalis nori tapti perspektyvia valstybe, stabilių, atskaitingų ir įtraukių Somalio valdžios institucijų plėtra turi neapsiriboti saugumo pajėgomis, o plėtros procesui turi savarankiškai vadovauti pats Somalis;

55.  pabrėžia, kad perspektyvi ir įtrauki ekonomikos struktūra ir pajamų, gaunamų iš būsimo naftos ir dujų naudojimo, padalijimo regionams ir federacijos lygmeniu sistema (jos naudingos visai šaliai) bus labai svarbios užtikrinant ilgalaikį Somalio, kaip veikiančios federacinės valstybės, tvarumą; primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę nekartoti praeities klaidų ir netelkti pagalbos Mogadišo federalinėse institucijose aukojant Somalio regionų interesus, atsižvelgiant į tai, kad šių regionų vaidmuo decentralizuotai teikiant pagrindines paslaugas ir užtikrinant gyventojų stabilumą gali būti labai svarbus; ragina ES mobilizuoti visus išteklius siekiant pasinaudoti esama galimybe ir padėti Somalio regionų subjektams šiame itin svarbiame perėjimo prie demokratijos procese; atsižvelgdamas į naujausius politinius ir saugumo padėties pokyčius Somalyje, ragina valstybes nares ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, glaudžiai bendradarbiaujant su teisėtomis Somalio valdžios institucijomis, Afrikos Sąjunga ir IGAD, taip pat JAV vyriausybe, apsvarstyti saugumo sektoriaus reformos (SSR) misiją, kai tik padėtis vietoje bus tam tinkama;

56.  pripažįsta, kad taikos užtikrinimo Somalyje procesas turi vykti pagal principą „iš apačios į viršų“; pabrėžia, kad ES turi užtikrinti, jog įgyvendinant jos strategiją būtų sudaromos sąlygos tinkamai remti vietos pastangas įtvirtinti taiką ir išspręsti ginčus ir nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis joms teikti pirmenybę; taip pat primena, kad užtikrinant teisėtumą vietos lygmeniu Somalyje bus sukurtos sąlygos formuoti valdymo institucijas, suteikiančias ilgalaikes stabilumo galimybes;

57.  primena, kad Afrikos Sąjunga dislokavo karinės misijos Somalyje pajėgas AMISOM, kuriai įgaliojimus suteikė JT Saugumo Taryba ir kuri ypač ieško šalių, kurios prisidėtų prie šios misijos;

58.  pabrėžia, kad ES turėtų, glaudžiai bendradarbiaudama su JAV ir Afrikos Sąjunga, atlikti pagrindinį vaidmenį ateities Somalyje;

59.  ragina tarptautinę bendruomenę, bendradarbiaujant su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu (TRKK) ir Raudonuoju Pusmėnuliu, kuo greičiau Somalyje sukurti ir plėtoti sveikatos priežiūros įstaigas, centrus ir ambulatorinius terapinio maitinimo centrus;

60.  palankiai vertina tai, kad įsteigtas vietinis stabilumo fondas, kurio tikslas visų pirma yra koordinuoti tarptautinę pagalbą ką tik išlaisvintose prieinamose teritorijose Somalio pietuose;

61.  labai apgailestauja, kad vien nuo 2011 m. gruodžio mėn. vyriausybės kontroliuojamose Somalio srityse nužudyta 13 žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų ir kad traukiant baudžiamojoj atsakomybėn šių įvykių kaltininkus nepadaryta jokios pažangos; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti žodžio laisvę, ir primygtinai ragina naująją vyriausybę ir prezidentą patvirtinti geresnės žurnalistų apsaugos užtikrinimo priemones ir atlikti patikimus šių žmogžudysčių tyrimus;

62.  primygtinai ragina ES ir visus regioninius ir tarptautinius partnerius kuo geriau pasinaudoti naujosios vyriausybės Somalyje suteikta galimybe, kuri – kartu su akivaizdžiai susilpnėjusia kovotojų grupuotės „Al Shabaab“ veikla šalyje – suteikia progą Somalyje pradėti naują politinę erą; todėl pabrėžia, kad tarptautinė bendruomenė, ypač ES, turi būti pasirengusi teikti paramą teisėtoms ir demokratinėms valdžios institucijoms institucinių gebėjimų stiprinimo, saugumo sektoriaus reformos ir nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos (DDR) srityse ir remti pilietinę visuomenę; primygtinai ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad ES veiksmais Somalyje būtų skatinama kurti laisvą ir atvirą visuomenę, kurioje būtų gerbiamos ir puoselėjamos žmogaus teisės, visų pirma moterų ir mažumų teisės, sudaromos sąlygos įgalinti moteris ir visose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinama lyčių pusiausvyra;

63.  atkreipia dėmesį į labai teigiamai vertintiną Somalilando, kuris per daugiau nei dvidešimt metų parodė savo gebėjimą kurti ir įtvirtinti demokratines, ekonomines ir administracines struktūras bei užtikrinti tvarų demokratinį procesą, pavyzdį; pažymi, kad Somalilandas iki šiol labai sėkmingai savo teritorijoje įtvirtino saugumą ir stabilumą ir bendradarbiavo kovojant su piratavimu ir terorizmu; tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad grupuotei „Al Shabaab“ persigrupavus jo kalnuotuose pasienio regionuose Somalilandas gali tapti pažeidžiamas; todėl pabrėžia, kad labai svarbu remti Somalilandą kovojant su terorizmu, įskaitant tokias priemones kaip ekonomikos įvairinimo skatinimas ir jaunimo užimtumo pajėgumų stiprinimas siekiant užkirsti kelią jaunimo verbavimui; atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu, kad Somalilandas skatintų šio regiono ekonominę ir socialinę plėtrą, nes tai yra priešinimosi jo teritorijoje esančių nestabilių vietovių radikalėjimui būdas; ragina Komisiją ir EIVT remti Somalilandą suteikiant jam daugiau vystymosi galimybių ir skatinant jo ekonominį ir socialinį stabilumą; pabrėžia, kad, siekiant rasti sprendimą, kaip užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir saugumą Somalyje, svarbu įvertinti teigiamą Somalilando stabilumo pavyzdį;

64.  palankiai vertina tai, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja per Niujorke vykusį JT Generalinės Asamblėjos mini aukščiausiojo lygio susitikimą dėl Somalio pareiškė tvirtą pritarimą naujosioms Somalio federalinėms institucijoms, ir ypač vertina jos įsipareigojimą įgyvendinti ketverių metų trukmės naujų federalinių institucijų ir regionų administravimo institucijų sutvirtinimo procesą ir 2013 m. surengti tarptautinę konferenciją dėl padėties Somalyje; ragina Somalilandą ir kitus federacinius subjektus derantis dėl savo teisinių ir politinių ryšių su naujosiomis Somalio federalinėmis institucijomis atlikti visapusį ir palaikomąjį vaidmenį, taip siekiant įtvirtinti tvarią, stabilią ir klestinčią Somalio federacinę valstybę;

Etiopija ir Eritrėja

65.  atkreipia dėmesį į svarbų Etiopijos vaidmenį užtikrinant politinį ir ekonominį viso regiono stabilumą; atkreipia dėmesį į tai, kad naujasis Etiopijos ministras pirmininkas Hailemariam Desalegn savo inauguracinėje kalboje pabrėžė, kad siekiant padėti ugdyti demokratinę kultūrą ir šalyje užtikrinti visapusišką pagarbą žmogaus teisėms labai svarbu stiprinti žmogaus teises ir šalies demokratines institucijas; mano, kad naujoji Etiopijos vyriausybė suteikia galimybę Etiopijai dalyvauti sprendžiant visus su bendrais interesais susijusius ar visiems rūpimus klausimus, įskaitant klausimus, dėl kurių praeityje nuomonės galėjo skirtis, ir pabrėžia, kaip svarbu remti Etiopijos pastangas sukurti naują demokratinę sistemą pasitelkiant pozityvų dialogą ir partnerystę; remia Etiopiją kovoje su terorizmu, tačiau pabrėžia, kad tokia kova turėtų vykti visapusiškai užtikrinant pagrindines teises;

66.  tikisi, kad vadovaujant 2012 m. rugsėjo 21 d. paskirtam ministrui pirmininkui Hailemariamui Desalegnui Etiopija įsitrauks į tikro perėjimo prie demokratijos procesą siekdama pasinaudoti didelėmis šalies demokratijos galimybėmis ir nutraukti religijos laisvės ir pilietinės visuomenės laisvių pažeidimus; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, ES specialųjį įgaliotinį Somalio pusiasalyje ir ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais visų pirma pradėti dialogą su Etiopija dėl žmogaus teisių siekiant pasinaudoti dabartinių politinių pokyčių teikiamomis galimybėmis ir iš tikrųjų pradėti perėjimą prie demokratijos, kuris būtų grindžiamas žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, žiniasklaidos laisve ir visapusišku žodžio laisvės pripažinimu; primygtinai ragina ES ir tarptautinę bendruomenę išlikti budrioms ir aktyviai reaguoti į politinius Etiopijos pokyčius, skatinti demokratinių institucijų stiprinimą ir susieti politinę bei karinę paramą ir paramą vystymuisi su konkrečiomis demokratinėmis reformomis, į kurias turi būti įtraukti tokie aspektai kaip visų sąžinės kalinių, pvz., Eskindero Nega ir kitų žurnalistų, žmogaus teisių ir vystymosi aktyvistų bei opozicijos narių, išlaisvinimas, sąlygų JT specialiesiems pranešėjams žmogaus teisių klausimais sudarymas netrukdomiems patekti į visus regionus ir į sulaikymo įstaigas, Labdaros organizacijų ir bendrijų deklaravimo įstatymo ir Kovos su terorizmu pareiškimo panaikinimas ar pakeitimas ir tremtyje esančių opozicijos atstovų grąžinimas į šalį; ragina ES rasti naujoviškus ir saugius finansinės ir politinės pagalbos pastangas dedančiai Etiopijos pilietinei visuomenei teikimo būdus ir pradėti glaudų dialogą su Etiopijoje ir tremtyje esančiais opozicijos atstovais;

67.  pažymi, kad Etiopijoje šiuo metu nėra nei nepriklausomų teisminių institucijų, nei nepriklausomos žiniasklaidos, nes vykdoma koordinuota kampanija siekiant daryti spaudimą ir trukdyti teisėjams, kontroliuoti žiniasklaidą, bauginti opoziciją ir priversti tylėti žmogaus teisių organizacijas;

68.  pažymi, kad pagal 2009 m. kovos su terorizmu įstatymą daug žurnalistų buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn; smerkia neseniai vykdytą teisinį priekabiavimą, kai Federacinis Aukščiausiasis Teismas tinklaraštininkui Eliasui Kiflei skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, jam nedalyvaujant, ir vietos dienraščio redaktoriaus pavaduotoją Wubishetą Taye, taip pat straipsnių autorių Reeyotą Alemną nuteisė keturiolikos metų įkalinimo bausme; tačiau palankiai vertina tai, kad švedų žurnalistams Martinui Schibbye ir Johanui Perssonui neseniai buvo suteikta malonė, mirus ministrui pirmininkui Melesui Zenawi; skatina naujus vadovus taip pat suteikti malonę visiems neteisingai nuteistiems asmenims;

69.  pabrėžia dideles Didžiojo Mėlynojo Nilo užtvankos projekto ateities galimybes siekiant šios valstybės Benišangulo–Gumūzo regione gaminti ekologišką energiją ir užtikrinti viso regiono ekonominę plėtrą; remia šiam projektui įgyvendinti suburtą tarptautinę Etiopijos, Sudano ir Egipto ekspertų komisiją ir ragina siekti užtikrinti geresnį Nilo vandens išteklių dalijimosi ir prie šios užtvankos pastatytoje hidroelektrinėje gaminamos energijos procesų supratimą;

70.  ragina Etiopijos vyriausybę oficialiai patvirtinti Sienų komisijos pasiūlytus sienų tarp Eritrėjos ir Etiopijos nustatymo sprendimus kaip galutinius ir privalomus pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1907 (2009) ir Nr. 2023 (2011), taip pat pagal atitinkamas AS ir IGAD rezoliucijas; todėl ragina Eritrėjos vyriausybę sutikti užmegzti dialogą su Etiopija, kurį palaikant būtų svarstomas karinių pajėgų atitraukimo nuo sienos ir faktinio sienos žymėjimo vadovaujantis Sienų komisijos sprendimu procesas, turint omenyje tai, kad labai svarbu išlaikyti bendruomenes kartu, taip pat santykių su Etiopija normalizavimo klausimai, įskaitant naują sienos atvėrimą; ragina tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti su Eritrėja ir ginti Eritrėjos gyventojų interesus ir poreikius, kartu darant spaudimą režimo atstovams ir karinėms pajėgoms leisti tarptautinėms organizacijoms patekti į šalį, surengti seniai žadėtus rinkimus ir atverti šalies politinę erdvę; pabrėžia, kad visai ES pagalbai, kuria nesiekiama humanitarinių tikslų, turėtų būti taikoma griežta sąlyga, pagal kurią Eritrėjos valdžios institucijos įsipareigotų sudaryti palankias sąlygas pereiti prie demokratijos, gerinti žmogaus teisių padėtį šalyje pagal skaidrius ir realius kriterijus, taip pat tenkinti pagrindinius Eritrėjos žmonių poreikius; ragina Eritrėją daugiau neteikti jokios paramos ginkluotoms grupuotėms, kurios trukdo užtikrinti taiką ir susitaikymą Somalyje ir apskritai įtvirtinti stabilumą regione; ragina užtikrinti žodžio, spaudos ir religijos laisves, taip pat organizuoti laisvus ir sąžiningus rinkimus ir įtvirtinti demokratiją šalyje; ragina nedelsiant išlaisvinti politinius kalinius, taip pat apie 4 000 dienų be teismo kalinamą žurnalistą Dawitą Isaacą;

o
o   o

71.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT, valstybėms narėms, ES specialiajam įgaliotiniui Sudane, ES specialiajam įgaliotiniui Somalio pusiasalyje, ES valstybėms narėms, Turkijos vyriausybei, Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresui, Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentui, Afrikos Sąjungos komisijai, Panafrikos Parlamentui, Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) vyriausybėms ir parlamentams ir Somalilando valdžios institucijoms.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0203.
(2) OL C 46 E, 2010 2 24, p. 102.
(3) OL C 349 E, 2010 12 22, p. 51.
(4) OL C 377 E, 2012 12 7, p. 35.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0334.

Teisinė informacija - Privatumo politika