Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0361(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0221/2012

Předložené texty :

A7-0221/2012

Rozpravy :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Hlasování :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0012

Přijaté texty
PDF 282kWORD 26k
Středa, 16. ledna 2013 - Štrasburk
Ratingové agentury ***I
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0747),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0420/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko švédského parlamentu v rámci protokolu č. 2 o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 2. dubna 2012(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2012(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. prosince 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0221/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 167, 13.6.2012, s. 2.
(2) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 68..


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
P7_TC1-COD(2011)0361

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 462/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí