Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0361(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0221/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0221/2012

Keskustelut :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Äänestykset :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0012

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 21k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Luottoluokituslaitokset ***I
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0747),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0420/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 2. huhtikuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. joulukuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0221/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 167, 13.6.2012, s. 2.
(2) EUVL C 181, 21.6.2012, s. 68.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2011)0361

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 462/2013.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö