Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0361(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0221/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0221/2012

Debates :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Balsojumi :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0012

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 22k
Trešdiena, 2013. gada 16. janvāris - Strasbūra
Kredītreitingu aģentūras ***I
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 16. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0747),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7–0420/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 2. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 29. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 5. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A7-0221/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 167, 13.6.2012., 2. lpp.
(2) OV C 181, 21.6.2012., 68, lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 16. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām
P7_TC1-COD(2011)0361

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 462/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika